Från sju till åtta examenstillstånd på forskarnivå – informationsteknologi

Malmö högskola är på väg att ansöka om sitt åttonde område för examenstillstånd för utbildning på forskarnivå: informationsteknologi (de sju tidigare områdena är: odontologi, biomedicinsk vetenskap, hälsa, vård och välfärd, idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap, nya medier, offentligheter och gestaltningsformer samt migration, urbanisering och samhällsomvandling). Ansökan är planerad att inlämnas till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) senast den 15 oktober. Om den här ansökan beviljas kan utbildning på grundnivå och avancerad nivå bindas samman med existerande forskning för denna sista del av högskolans verksamhet som för närvarande saknar sådan koppling. Malmö högskola kommer därför inte att ansöka om ytterligare examenstillstånd på forskarnivå inom överskådlig tid. Ingen annan högskola har fler än Malmö högskola. Tvåa är Mälardalens högskola med sex examenstillstånd.

Arbetet med ansökan har kommit en bra bit på väg. I fredags hölls en hearing som var baserad på ett utkast till ansökan. Till hearingen hade det bjudits in två externa experter för ge sina synpunkter: Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik vid Högskolan i Halmstad och Pär Strand, docent och föreståndare för Chalmers e-Science Centre. Två läsare från Malmö högskola deltog också: Thomas Arnebrant, institutionen för biomedicinsk vetenskap och Jonas Löwgren, konst, kultur och kommunikation – K3. Även rektor Stefan Bengtsson och vicerektor för forskning och forskarutbildning Hans Lindquist deltog i hearingen som är ett led i kvalitetssäkringen av denna ansökan.

Vid hearingen framkom en del förbättringsförslag som ska arbetas in i ansökan av ”pennförare” Jörgen Ekman vid institutionen för medieteknik och produktutveckling. I teamet för ansökningsarbetet ingår Catarina Coquand, dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, och fakultetens studierektor för forskarutbildningen, Per Jönsson. Ett digert material ska lämnas in till UKÄ (se deras anvisningar), särskilt CV och publikationslistor för de som tänks vara engagerade i forskarutbildningen omfattar en hel del sidor. UKÄ kommer i höst att peka ut bedömare som medverkar i hearingar (förmodligen till våren) med högskolans och fakultetens ledningar, föreslagna handledare och doktorander. Senast i juni 2015 ger UKÄ besked om vi får vårt åttonde examenstillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *