UKÄ:s utvärdering av utbildningar på forskarnivå

Nu verkar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ha kommit igång med grovplaneringen av hur forskarutbildningarna i landet ska utvärderas. UKÄ avser att börja denna utvärdering 2015. Vi har märkt detta genom att landets läroäten har blivit ombedda att redogöra för vilka forskarutbildningar (ämnen) som respektive lärosäte bedriver samt antalet doktorander i varje ämne. Malmö högskola har som bekant 15 forskarutbildningsämnen som bedrivs inom ramen för examenstillstånd inom sju områden.

UKÄ:s kartläggning innebär också att de vill ha reda på vilket ”område” som ett visst ämne tillhör. Områdesindelningen som UKÄ använder är säkert till för att vägleda utvärderingscykeln men överensstämmer inte alltid med området för examenstillstånd. Det är därför inte lätt att inrangera våra flervetenskapliga ämnen i UKÄ:s traditionella områden, så en fråga är utskickad till Forskarutbildningsutskottet och Forskningsberedningen om hur Malmö högskola bör hantera denna fråga för att våra ämnen ska hamna i rätt sammanhang i förestående UKÄ-utvärdering.

Den interna utvärderingen av forskarutbildningen vid Malmö högskola framstår härmed som en bra förberedelse inför UKÄ:s nationella utvärdering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *