Forskningsåret 2013 vid Malmö högskola; uppföljning

Seden flera år tillbaka görs en uppföljning av hur det senaste årets forskning och forskarutbildning har gått. Nu är uppföljningen för 2013 klar (här). Uppföljningen innehåller information om forskningsvolym, publicering, utbildning på forskarnivå, forskningsintäkter, ansökningar om externa medel (som jag skrev om i bloggen den 2 april 2014) samt in kind-finansiering. Vissa nyckeltal presenteras också.

Sammanfattningsvis kan sägas att Malmö högskolas forskning och forskarutbildning fortsätter att utvecklas i positiv riktning även om det finns tendens till viss avmattning i ökningen beträffande forskningsvolym och intäkter från externa medel. Den vetenskapliga produktionen i form av nationella och internationella artiklar fortsätter att öka. Insatserna för att åstadkomma detta gjordes emellertid till stor del tidigare än 2013.

Uppföljningens figurer finns som bilder (i powerpoint) på hemsidan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *