Stöd till projekt inom Horisont 2020

Nu när Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation – kör i gång på allvar, har centrala medel avsatts ur den rörliga resursen till samfinansiering av projekt inom detta EU-program (Dnr. Mahr 20-2014/163). Stödet utgår i form av en samfinansiering som motsvarar fem procent av projektets lönekostnad upp till Malmö högskolas halva totala samfinansiering (enligt aktuell overhead i ekonomisystemet).

En förutsättning för att den centrala samfinansieringen ska komma till stånd är att vicerektor för forskning skriftligen senast en vecka innan ansökningstiden löper ut godkänner samfinansieringen i Checklistan för ansökningar om externa medel som av denna anledning har reviderats. Samfinansieringen träder i kraft när EU:s beslut om (eventuellt justerad) finansiering har inkommit till EU-handläggaren; Rebecka Kucer-Wallin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *