Ansökningar om externa medel 2013

Forskande personal vid Malmö högskola lägger ner mycket tid och energi på att skriva ansökningar om externa medel. Detta ansökningsarbete har bland annat inneburit att Malmö högskolas forskning på senare tid finansieras till 56 % av externa medel. Beviljade bidrag är ett viktigt komplement till Malmö högskolas basanslag för forskning som inte är mer än drygt 100 miljoner kronor.

I slutet av 2013 insamlades, liksom tidigare år, information om hur många ansökningar (på mer än 100 000 kronor) som lämnats in under året. Tillgänglig data visar att ansökningsarbetet är substantiellt. Totalbeloppet som söktes för Malmö högskolas räkning är minst 720 miljoner kronor (cirka 80 miljoner kronor mer än 2012) och medel motsvarande 60 miljoner kronor säkrades (hälften så mycket som 2012). De beviljade medlen 2013 är således betydligt mindre än föregående år trots att det totala ansökningsbeloppet 2013 var större än 2012. Konkurrensen verkar hårdna.

Två grupper av finansiärer förtjänar extra uppmärksamhet, de statliga forskningsråden (Vetenskapsrådet, Formas och Forte) samt EU. Av de 100 ansökningar som Malmö högskola lämnade in till de statliga forskningsråden, beviljades tolv. I kronor beviljades 33 miljoner kronor av 440 sökta. Som konstaterades i Forskningsbloggen den 12 november 2013 är konkurrensen hård om rådsmedel. I fallet Vetenskapsrådets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap (med en beviljningsgrad på 8 %) – stenhård. Kontakter med bidragsgivarna på olika sätt kan vara värdefulla för att öka möjligheterna till finansiering. Som ett led i förbättrade kontakter med forskningsråden bjuds representanter från Vetenskapsrådet och Forte in till Malmö högskola. Praktiken med seminarier (eller motsvarande) under vilka ansökningar ventileras kollegialt kan också vässa ansökningarna.

Malmö högskolas ansökningar med adress EU var relativt få, vilket inte är så konstigt eftersom det sjunde ramprogrammet fasades ut under 2013 och för att de första utlysningarna i det nya ramprogrammet, Horisont 2020, kom först i december 2013. Finansieringsformerna är flera men har samarbete mellan flera länder som gemensam nämnare. Även om budgeten för det nya ramprogrammet är större än för det tidigare kan ansökningstrycket från högskolesektorn öka på grund av den finansiella krisen i Europa som inneburit reducerade basanslag i flera länder. Icke desto mindre erbjuder Horisont 2020 stora möjligheter för de som har, eller önskar att upparbeta, ett internationellt kontaktnät. Alla som vill veta mer om det nya ramprogrammet och få tips på att skriva en framgångsrik ansökan, kan här anmäla sig till halvdagskursen “How to understand Horizon 2020 and write a competitive proposal” i Lund den 7 maj som lärosätena i Skåne-Blekinge och Innovationskontor Syd arrangerar.

Forskarservice står som vanligt till er disposition när det gäller råd och dåd i frågor om hur ni kan få forskningen externfinansierad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *