Forskningsåret 2013 – hur gick det?

I början av 2014 sammanställdes informationen som samlades in i samband med årsredovisningen så att vi i stora drag kan sammanfatta hur forskningsåret 2013 gick.

År 2013 erbjöd ytterligare glädjeämnen jämfört med tidigare år men det finns också tecken på att omfattningen av forskning inte ökar i samma takt som under senare år.

Sammanställning av 2013:s resultat i jämförelse med (2012):

  • Forskningsvolym (antal helårsekvivalenter): 264 (- 3)
  • Intäkter för forskning: 240 miljoner kronor (+ 4 miljoner kronor)
  • Antal professorer: 84 (- 1; preliminära siffror)
  • Antal internationella publikationer 421 (+ 46)
  • Antal aktiva doktorander: 218 (+ 3)
  • Examina på forskarnivå: doktorsexamina 15 (+/- 0); licentiatexamina 1 (- 9)

Framstegen inom den internationella publiceringen fortsätter, vilket är mycket positivt. Det är bara att det att publikationssiffran relaterar till en forskningsaktivitet som ägt rum för ett eller flera år sedan i och med att det kan ta ganska lång tid för en publikation att falla på plats. Om vi går till variabler som beskriver in-put i realtid istället för out-put ser vi där en avmattning i både forskningsvolym och -intäkter. Antalet professorer och doktorander ökar heller inte och accentuerar utplaningen.

Det är kanske för tidigt att tala om ett trendbrott men det är relativt enkelt att konstatera att om Malmö högskolas forskningsvolym ska fortsätta att öka behövs ytterligare ekonomiska resurser. Eftersom utsikterna för att basanslaget ska höjas radikalt är nästintill obefintliga, är ytterligare externa medel (bidrag eller uppdrag) enda lösningen. Samtidigt vet vi att forskningsprojekt som inte finansieras fullt ut måste samfinansieras med hjälp av basanslaget som är avsett för fri forskning vilket minskar högskolans strategiska manöverutrymme.

Mer detaljerad information om forskningsåret 2013 kommer till våren när alla analyser är klara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *