KB hos Malmö högskola

Ulf Kronman från Kungliga biblioteket hade bjudits in för att hålla en presentation om ”Den nya publiceringsekonomin” den 22 januari. Presentationen om fattade stora delar av kontexten för publicering och var oerhört intressant.

Förutom allmänbildande avsnitt om bibliometri och ”state of the art” gällande open access gavs det också handgripliga råd till hur forskare bör gå till väga för att optimera sitt bibliometriska genomslag:

  • Skriv artiklar i tidskrifter som är indexerade i de stora publikationsdatabaserna (kontrollera därför att tidskriften har en Journal Impact Factor)
  • Samarbete och sampublicering ger en större kontaktyta mot forskarsamhället och ökar därigenom möjligheterna att göra forskningsresultaten kända
  • Även om självciteringar ofta sorteras bort i gängse bibliometri, kan detta ändå vara ett sätt att sprida reklam för sina tidigare arbeten
  • Använd ett unikt och konsekvent författarnamn, gärna kopplat till ett ORCID iD
  • Ange tydlig organisationsanknytning (alltid Malmö University för Malmö högskolas publikationer)

Dessutom är det är inte fel att deponera publikationerna i ett öppet dataarkiv som MUEP för att öka synligheten (förutsatt att inga upphovsrättliga hinder finns). En annan, fast lite mer praktisk, anledning till ha sina publikationer i MUEP är att när ansökningssystemet Prisma – som VR, Formas och Forte utvecklar – kommer igång är det meningen att publikationer ska kunna exporteras från MUEP till Prismas fristående cv-databas.

I sann open access-anda finns föredraget fritt tillgängligt här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *