Vad betyder budgetpropositionen 2014 pengamässigt för Malmö högskolas forskning?

Som regeringen tidigare meddelat kommer de svenska lärosätenas sammanlagda direktanslag för forskning att öka med 600 miljoner kronor 2014. Det är en välkommen förstärkning för sektorn.

Budgetpropositionen för 2014 berättar att Malmö högskolas andel av förstärkningen är 2,9 miljoner kronor. Dessutom tillkommer cirka två miljoner kronor i pris- och löneomräkning. Det betyder att Malmö högskolas direktanslag för forsking 2014 hamnar på 110 103 tkr.; en ökning med nästan fem miljoner kronor jämfört med 2013. Välkommet, som sagt, men trots allt inte tillräckligt för varken Malmö högskolas växande verksamhet inom forskning eller för den expansiva forskarutbildningen. Förmodligen kommer dessutom kompensationen inte att täcka ökade lönekostnader fullt ut, vilket gröper ur anslaget.

När den preliminära resursfördelningen gjordes innan sommaren, skattades forskningsanslaget för 2014 till 108 195 tkr. Nu fick vi mer än så och mellanskillnaden, 1 908 tkr., tillförs den centrala rörliga resursen som då kan gå till ökat stöd för strategiska satsningar.

Sättet som forskningsanslaget (om)fördelas på är ganska klurigt och förtjänar en särskild kommentar framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *