Praktik på IMs huvudkontor i Lund våren 2015 – två platser

imPraktik på IMs huvudkontor i Lund våren 2015
2 platser

Vi erbjuder två praktikplatser på vårt huvudkontor i Lund, på avdelningarna Sverige Riks och Internationella Avdelningen. På Sverige Riks arbetar vi med volontärer och praktikanter i Sverige och utomlands. På Internationella avdelningen arbetar vi med att ge stöd till, och kvalitetssäkra, arbetet på våra fältkontor i världen. Praktikplatserna kommer att ge dig möjlighet att se och uppleva hur det är att arbeta inom en frivilligorganisation med engagemangsfrågor, folkbildning och kommunikation mellan fält och huvudkontor.

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta tillsammans med aktuell avdelnings löpande verksamheter. På Sverige Riks handlar det om att stötta och inspirera IMs aktiva volontärer i Sverige och de nyligen hemkomna utlandspraktikanterna. I arbetet ingår att utforma och medverka vid utbildningar och en hel del administrativa uppgifter. På Internationella avdelningen handlar det om internkommunikationen mellan fält och huvudkontor, våra
administrativa system för planering, uppföljning, monitorering och rapportering, samt olika typer av omvärldsanalyser.

Praktikperiod: vårterminen 2015, exakta datum enligt överenskommelse
Ansök: senast den 19 oktober

Vi vill att du som söker:
Har ett genuint intresse för engagemangsfrågor och utvecklingssamarbete samt relevant utbildning och erfarenhet.

Vi ser gärna även att du har:
erfarenheter av att arbeta i/med ideella organisationer,lätt för att ta egna initiativ och är självgående, lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, för platsen på Internationella avdelningen gäller detta även på engelska

Ersättning:
Praktiken är oavlönad

Ansökan:
Om du är intresserad av praktikplatserna skicka ett personligt brev och bifoga CV till Jenny Prydal, praktikant.vs@manniskohjalp.se senast den 19 oktober.

Vid frågor kontakta:
Kristina Hallén Flaa, volontärsamordnare/informatör, Sverigeavdelningen Riks
046-32 99 63, kristina.hallenflaa@manniskohjalp.se Klara Jamison Gromark, handläggare på för Europa och Mellanöstern samt metodutvecklare för Internationella avdelningen, 046-32 99 64, klara.jamison.gromark@manniskohjalp.se
IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över. Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. IM har huvudkontor i Lund och ca 60 personer anställda i Sverige. Läs mer på: www.manniskohjalp.se