Praktik hos IKEA

Länk

Praktikansökan

IKEA Svenska Försäljnings AB, PR/Info

 Under hösten har vi möjlighet att ta emot en praktikant på avdelningen för PR/Info (Corporate Communication) på IKEA Svenska Försäljnings AB (IKEA Sverige). Avdelningen har koordineringsansvar för extern- och interkommunikation samt är pressavdelning för IKEA i Sverige. Avdelningen ansvarar för att genom kommunikation skapa förtroende för IKEA. Med kommunikation avses internkommunikation, corporate PR, förändrings- och kriskommunikation samt Public Affairs i traditionella och digitala kanaler. Avdelningen har inte ansvar för range/commercial PR.

Praktikanten ska vara behjälplig i ovan nämna arbete och det är viktigt för oss att hitta rätt person eftersom vi gärna ser det som början på en resa inom IKEA. På IKEA får unga medarbetare tidigt möjlighet att ta ansvar och möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med IKEA. Många av våra högsta ledare har börjat sin bana som praktikanter, trainees eller med timvikariat i varuhusen.

Är du intresserad av att göra praktik hos oss ber vi dig därför att svara på några frågor. Kombinera gärna dina svar med ett personligt brev om dig själv och CV. Maila dina dokument till prse@ikea.com.

 Namn och ålder:

Lärosäte, utbildning och nivå: 

Praktikperiod: 

Kursbeskrivning av praktikperiod: 

Varför vill du praktisera på IKEAs PR/Info-avdelning? 

Vad har du för mål med din praktik? 

Vad har du för förväntningar och vad vill du lära dig på din praktikperiod? 

Välj en av följande två frågor och svara med max 400 ord.

Vad tror du är den största utmaning som företag står inför inom kommunikation?

Alt.

Nämn en trend du tror kommer att påverka stora företags sätt att kommunicera med sin omvärld och på vilket sätt?