Fortsättning på arbetsplatsträffarna om Niagara

I linje med vad som sades på den förra omgången arbetsplatsträffar (den 10/5) och vad som står att läsa i detta blogginlägg och i detta, samt på Niagaras hemsida på MAH.se så kommer det nu att arrangeras en andra uppsättning arbetsplatsträffar om Niagara. Dessa går (för IMP:s vidkommande) av stapeln på torsdag den 31 maj. Temat är inplacering och kontorslösningar i Niagara. Alla medarbetare vid IMP är varmt välkomna enligt följande schema:

  • Medieteknik: den 31 maj kl 08:30-09:00
  • Matematik/naturvetenskap: den 31 maj kl 09:00-09:30
  • Design och maskinteknik: den 31 maj kl 09:30-10:00

Prefekt och huvudskyddsombud kommer att närvara vid samtliga träffar.

Händelserna är även inlagda i IMP-kalendern.

Än en gång ber jag om ursäkt för kort varsel!

Varmt välkomna på torsdag!

hälsar Andreas

 

Kommunikatören om Niagara

Som en uppfriskning kommer här kommunikatör-Saras mejl om Niagara:

På gång om Niagara – www.mah.se/niagara

Sammanfattning och redovisning av vårens aktiviteter

Samtliga TS och KS medarbetare inbjuds till sammanfattning och redovisning av vårens Niagara-process:
14 juni kl 11-12 på Kranen D213 för TS
14 juni kl 13-14 på Kranen D213 för K3 och US samt
15 juni kl 11-12 för Gäddan 125på KS

Inriktningsbeslut

I mars beslutade rektor Stefan Bengtsson att tiden fram till juni ska användas till att ta fram ett kompletterande underlag för hur kontorslösningar i Niagara kan se ut, dialog med personal, och även en uppdatering av tidigare lokalprogram för att se hur många cellkontor man skulle kunna få plats med. Workshoparbetet tillsammans med risk- och konsekvensanalyser ska ligga till grund för beslut hur arbetsplatserna ska utformas. Definitivt beslut om utformningen av arbetsplatser tas enligt beslutet den 30 juni. Läs inriktningsbeslutet här: http://mah.se/PageFiles/37877/Inriktningsbeslut%20-%20Niagara.pdf

Läs även intervjun med rektor om utformingen av arbetsplatser i Niagara, publicerad 23 maj: http://mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/KS-Aktuellt/KS-Aktuellt-2012/KS-Aktuellt—vecka-21/Huvudinriktningen-ar-att-utreda-oppna-flexibla-losningar/

Personaldialog & workshops

Under maj och juni hålls totalt 3 workshops med verksamhetens representanter om hur de nya lokalerna behöver utformas för att möta medarbetarnas behov och förväntningar. Två externa workshopledare, Anna Boman och Karin Sandquist, höll i workshoparna. Läs mer här: http://mah.se/medarbetare/Lokalfragor/Nya-utbildningslokaler/Utforma-arbtesplatser/ . Workshopdeltagarna återkopplar workshopen till sina kollegor på arbetsplatsträffar eller annat lämpligt sätt, för att sedan ta med sig feedback till nästa workshop. Workshopdeltagarna har även haft möjlighet att besöka Media Evolutions nya hus på Stora Varvsgatan för att se hur ett exempel på arbetsmiljö med sk aktivitetsstyrda lokaler och hemvister kan se ut och fungera.

Konsekvensanalyser

Parallellt med personaldialogen genomför fakulteterna en konsekvensanalys med tillhörande riskanalys gällande arbetsmiljörisker som buller, ljus, stress med mera knutet till de nya lokalerna och alternativa kontorslösningar i Niagara. Senast den 1 juni kompletterar prefekterna med det underlag som framkommit från workshoppar och arbetsplatsträffarna kring arbetsmiljörisker.

Sara Säthersten

Kommunikatör

upprepar Andreas