Påminnelse – när du beställer något

Glöm inte bort att få underskrivet beställningsunderlag när du beställer eller köper något – så att vi vet vad fakturan gäller när den kommer. Utan underlag kan vi inte kontera och godkänna fakturorna på rätt sätt!

/hälsar Bodil, Thomas, Sara och prefekterna

*Här hittar du blankett för beställning och kontantutlägg: http://mah.se/medarbetare/Teknik-och-samhalle/

*Här hittar du blankett för representation och resor: http://www.mah.se/medarbetare/Blanketter/

*Malmö högskolas medarbetare kan via ett avtal med Eurocard erbjuda kostnadsfria betalkort till alla anställda http://mah.se/medarbetare/Ekonomifragor/Inkop-och-upphandling/Betalkort-for-utlagg/

*Mer info om inköp och upphandling: http://mah.se/medarbetare/Ekonomifragor/Inkop-och-upphandling/