Semester

Glöm inte att lägga in om semester i Egenrapportering www.mah.se/egenrapport  (vänstermenyn Ledigheter, Ledighetsgrupp = Semester, glöm inte att spara). Du måste ta ut minst 20 semesterdagar på ett år och du får inte ha mer än totalt 35 sparade semesterdagar. Årssemestern för lärare förläggs i sin helhet i en följd till sommaren med början måndagen som infaller efter midsommardagen, såvida ej annat skriftligen (i Egenrapprotering) överenskommes.

Läs mer om semester här: http://mah.se/medarbetare/Personalfragor/Anstallning/Semester/ och i arbetstidsavtalet här: http://mah.se/medarbetare/Personalfragor/Anstallning/Semester/

Don’t forget to report your planned summer vacations in Egenrapportering www.mah.se/egenrapport (Left hand menu Ledigheter, Ledighetsgrupp = Semester, don’t forget to save “Spara”). Let me know if you have any questions.

/Sara