Öppna provföreläsningar; universitetslektor i datavetenskap

Medarbetare och studenter hälsas välkomna till provföreläsningar som hålls av kandidater till utlyst tjänst som Universitetslektor i datavetenskap:IoT REK2.2.1-2016/232

Onsdag 16 augusti i  sal NI:A0411

  • Kl.09.00-09.20 Radu-Casian Mihailescu
  • Kl.09.45-10:15 Shahram Jalaliniya

Torsdag 17 augusti i sal NI:A0411

  • Kl.09.00-09.20 Arezoo Sarkheyli-Hägele

Välkomna!

 

Praktikplatser på TS för nyanlända flyktningar?

Regeringen har givit myndigheterna i uppdrag att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktningar, och nu har vi möjlighet att se hur vi kan hjälpa till.

Varje fakultet har i uppdrag av rektor att inventera möjligheter att ta emot praktikanter och varje institution/lärarlag uppmanas nu att ge förslag. Till exempel skulle det kunna gälla personer som i sitt hemland har arbetat som högskolelärare.

Syftet med praktiken för nyanlända är att de snabbare ska lära sig det svenska språket, få kunskaper om svenska arbetsplatser och insikt i myndighetssverige, få ett ökat nätverk och en första start att referera till inför kommande arbete.

Följande förutsättningar gäller:

  • Praktikperioden kan vara längst 6 månader, någon gång under 2016-2017-2018
  • Omfattning av praktiken ska inte vara heltid, det ska finnas möjlighet att kombinera med arbetsförmedlingens aktiviteter, utbildning i svenska etc
  • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov utan är till för att stärka den arbetssökandes arbetslivserfarenhet och därmed möjligheter till jobb
  • Namngiven handledare ska finnas
  • Arbetsförmedlingen gör urvalet och matchar våra kravprofiler mot sina kandidater

Vi behöver ange arbetsuppgifter, tidsperioder, handledare, och urvalskriterier så som krav på utbildning, kunskaper och erfarenhet.

Om ni vill veta mer: hör av er till mig! Eller läs mer på arbetsförmedlingen: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstallningsstod/Praktik-i-staten.html

Högskolan har satt en tajt deadline, så under nästa vecka (18-22 april) skulle vi vilja ha fram förslagen. Stäm av med chef och mejla mig sara.sathersten@mah.se

/Sara Säthersten, HR-specialist

Lönesättande samtal – vad innebär det för dig?

Från och med 2016 säger det centrala avtalet för Saco-S att sk lönesättande samtal ska vara den modell som används vid den årliga löneöversynen.

För medlemmar i Saco och för oorganiserade medarbetare innebär det att lönen sätts efter samtal i dialog mellan chef och medarbetare, istället för som tidigare lönesamtal och förhandling mellan parterna (arbetsgivare och arbetstagarorganisation)

För medlemmar i ST/OFR gäller som tidigare lönesamtal och därefter förhandling mellan parterna (arbetsgivgare och arbetststagaroragnistion).

Malmö högskola erbjuder utbildning i vad lönesättande samtal innebär, och hur det kommer att fungera – läs mer och anmäl dig här. Vi rekommenderar att du tar tillfället och anmäler dig till någon av dagarna!

Provföreläsningar för lektorat i datavetenskap

Medarbetare och studenter hälsas välkomna till provföreläsningar för tjänst som universitetslektor i datavetenskap/informatik.

Tisdag 9 februari i rum C0826, Niagara:
09:00 Åse Jevinger
09:30 Bo Andersson
10:00 Simon Winther

Måndag 15 februari i sal A0505, Niagara:
08:45 Juan Carlos Nieves
09:15 Thomas Pedersen
10:00 José Maria Font
10.30 Osama Mansour

Välkomna!

Rapportera bisyssla – senast 31/12

in english below

Senast den 31 december ska alla anställda vid Malmö Högskola ha rapporterat bisysslor för kommande kalenderår. Detta görs i egenrapporteringen i Primula. ”Bisyssla” finns som ett val under fliken ”Mina sidor”

Läs mer här.

All Swedish state employees are required to report if they do any other job besides their employment at Malmö University (Secondary Employment/Bisyssla). You report secondary employment in Primula Egenrapprotering by December 31st the latest.

Read more here.

Lönesättande samtal – vad är det?

Från och med 2016 säger det centrala avtalet för Saco-S att lönesättande samtal ska vara den modell som används vid den årliga löneöversynen. Det innebär i praktiken att lönen sätts efter samtal i dialog mellan chef och medarbetare i stället för, som tidigare, i förhandling mellan parterna (arbetsgivgare och arbetststagaroragnistion). Parternas målsättning är att ytterligare tydliggöra sambandet medarbetarens resultat och lön. Medarbetarens bidrag till verksamheten ska vara i fokus

Vill du veta mer? Malmö högskola erbjuder gemensam halvdagsutibildning, läs mer och anmäl dig här.

TS söker nya medarbetare

Nu utlyser vi nya tjänster (IMP/medieteknik): www.mah.se/ledigaanstallningar

*Universitetslektor med inriktning mot samspel mellan människa och IT/medier
*Universitetslektor med inriktning mot strategisk utveckling och innovation

och på engelska: http://mah.se/english/About-Malmo-University/Vacancies/Jobs/

 

 

Ergonomi i ABW med Previa

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Previas genomgångar av ergonomi i ABW; den 17 och 24/11 samt den 8/12.

Gör din anmälan och läs mer på Doodle-länken: http://doodle.com/poll/wdk929myuxt28rtk (kom ihåg att skriva upp dag och tid som du anmäler dig till!)

Samtliga tillfällen på våning 8, rum C08:26.

(We will also arrange an equal event for our english speaking collegues – to be published within shortly)

 

Jul-semester

Nu är det dags att registrera julens semesterdagar i Primula Egenrapportering.

Tänk på att ingen semester registreras med automatik, varje medarbetare ansvarar själv för att det blir gjort.

Om ingen annan uppgörelse finns med närmaste chef, förväntas lärar-personal ta ut hela sin årssemester under innevarande år. Det gäller även tidsbegränsat anställda.

Läs mer om semester på hemsidan: http://mah.se/medarbetare/Personalfragor/Anstallning/Semester/

Snart dags att välja nya ledamöter till Fakultetsstyrelsen

Mandatet för de externa ledamöterna och lärarrepresentanterna i fakultetsstyrelsen vid Teknik och samhälle går ut den 31 december 2015.

Valberedningen bestående av universitetslektor Anders Peterson, universitetslektor Bo Peterson och universitetsadjunkt Kristina Allder har att föreslår ledamöter.

Den preliminära röstlängden går att kontrollera på länken nedan. Eventuella felaktigheter och kompletteringar i röstlängden anmäls till Sara Säthersten eller Thomas Strandberg senast den 9 november.

Mer information kommer längre fram när valet dras igång och då är det såklart bra att ha röstlängderna i ordning.

http://www.mah.se/medarbetare/Ledning-och-organisation/Fakultetsstyrelse/Fakultetsstyrelse-TS/Valinformation-TS/

 

Personalfrågor för TS medarbetare

Från och med idag välkomnar vi Lilly Kjellander som ny lönehandläggare för TS. Såhär ser TS HR/ekonomi-team ut nu även på TS hemsida: http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Kontakta-oss/Teknik-och-samhalle/):

*Lönehandläggare: Lilly Kjellander (frågor om din anställning, lön, semester etc.)
*HR-administratör: Dolores Höeg Hassing (dokumentberedning, personaldiarium etc.)
*Ekonomiassistent: Roswitha Herslow (reseräkningar, kontantutlägg, fakturor)
*HR-specialist: Sara Säthersten (anställningsnämnden, samverkan etc.)

Har ni några frågor, hör av er!

Glöm inte lägga in semester i Primula

Många har fortfarande inte lagt in sin semester i Primula – det görs inte automatiskt utan var och en måste själv registrera i Primulas Egenrapportering. Kom ihåg att göra det i god tid innan ni går på sommarsemester!

Tumregeln är att du måste ta ut minst 20 dagar, och får ha högst 35 sparade dagar totalt.
Läs mer om semester på hemsidan: http://mah.se/medarbetare/Personalfragor/Anstallning/Semester/

Välkomna på provföreläsningar

Medarbetare och studenter hälsas välkomna till provföreläsningar

Måndag 18 maj Universitetslektor i medieteknik, sal C122 (Kranen)
kl. 08.15-08.35 Renira Rampazzo Gambarato
kl. 09.45-10.05 Bahtijar Vogel
kl. 11.15-11.35 Paolo Burelli
kl. 13.15-13.35 Predrag K Nikolic
kl. 14.40-15.00 Cory Robinson

Tisdag 19 maj Universitetslektor i datavetenskap inriktning informatik, sal E203 (Aktersalongen)
kl.9-9.20 Carl-Johan Orre

Dags att rapportera semester

Nu är det dags att rapportera sommarsemester i Egenrapportering!

Enligt arbetstidsavtalet för lärare ska årssemestern i sin helhet förläggas i en följd med början måndagen efter midsommarhelgen, om du inte skriftligt överenskommer annat med din chef. Du lägger själv in semesterdagar i Egenrapportering.

Din årsarbetstid hänger ihop med det antal semesterdagar du tar ut. Det innebär att om du väljer att inte ta ut all årssemester, utan vill spara några av årets semesterdagar till annat år, så ska din årsarbetstid korrigeras i motsvarande grad i tjänsteplaneringen.

Därför behöver vi veta hur många dagar av årets semesterdagar som du avser spara (ändringar kan naturligtvis göras senare vid behov). Använd blankett och lämna den till prefekt: http://mah.se/upload/FAKULTETER/TS/Blanketter/Avvikande%20semesteruttag_TS_blankett.pdf

Personalfrågor för TS

I och med centralisering av HR-funktionerna så sker det nu några förändringar som berör TS.

*HR-administratör: Dolores Höeg Hassing (dokumentberedning, personaldiarium etc.)
*HR-specialist: Sara Säthersten (anställningsnämnden, samverkan etc.)
*Lönehandläggare: Christina Ellerström (frågor om din anställning, lön etc.)

Har ni några frågor, hör av er!