Missa inte Martin Fisks kvart!

Imorgon är det Martin Fisk som håller i den Akademiska kvarten på Malmö stadsbibliotek!

Ta med en kollega och njut av femton minuters föreläsning om “Hur små, små partiklar kan göra material så mycket starkare”

Tid: onsdagen den 15e april kl 12:30
Plats: Malmö stadsbibliotek

Väl mött!

/Sara

Inbjudan till seminarium på Lunds universitet

Seminarium: Innovativ forskarutbildning med innovativa doktorander: En möjlighet för alla!

Tid: Måndag 11 maj kl 13.15-16.00 inkl. fika

Plats: Sal M313 på CED vid Lunds universitet (MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund)

Anmälan senast 6 maj: ced@ced.lu.se

Medverkande: Hans von Holst (Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset) samt Milda Rönn (Fil. dr i nordiska språk och ledare för forskningsföretaget Praxikon)

Seminariet anordnas av CED (Centre for Educational Development) vid Lunds universitet i samverkan med FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd). Gästföreläsarna Hans von Holst och Milda Rönn har båda gjort betydande insatser för att stärka innovationskraften i svensk forskning och forskarutbildning. Alla med intresse är välkomna att diskutera hur ett innovativt tänkande kan stimuleras hos doktorander över fakultetsgränserna! Mer info om seminariet och föreläsarna finns på FonSyds hemsida: www.fonsyd.lu.se

Associate Professor Eva Brodin

PhD in Education, MSc in Psychology

Senior lecturer, Dept of Psychology, Lund University, Sweden
Educational developer, CED (Centre for Educational Development), Lund University, Sweden
Research associate, Dept of Curriculum Studies, Stellenbosch University, South Africa

Homepage: www.psy.lu.se/en/eva-brodin

Contact:
Lund University
Department of Psychology
Visiting address: Paradisgatan 5, building P, room 307
Postal address: Box 213, SE-221 00 Lund, Sweden
Telephone: +46 (0)46 222 30 71
Mobile phone: +46 (0)73 978 14 49
E-mail: Eva.Brodin@psy.lu.se

Nominera examensarbeten till Wimanska priset

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningarna.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En särskild priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna. Prissumman är 50 000 kronor.

Läs mer på Sveriges ingenjörer

Bilaga_1_wimanska (nomineringsformulär)

Bilaga_2_wimanska (bestämmelser)

Bilaga_3_wimanska (bedömningskriterier)

Tentamensregler vid brandlarm

Information från Annika West:

Angående tentamen den 13 januari innan kl.12.00.

Brandlarmet gick i Kranen och tenterande studenter fick lämna lokalerna.

Enligt

Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter och ordningsföreskrifter vid tentamensskrivningar Dnr Mahr 15/2009/810  Rev.131212″ anges:

Brandlarm

Vid brandlarm ska de skrivande ovillkorligen följa de anvisningar som ges av tentamensvakten. Ett larm innebär att salen måste utrymmas och att skrivningen avbryts. Det åligger tentamensvakten att meddela ansvarig lärare och examinator när avbrottet sker.

Det åvilar examinator att ansvara för att nytt examinationstillfälle anordnas snarast möjligt. Examinator kan med särskild motivering fatta annat beslut. Prefekt/enhetschef eller motsvarande skall informeras om de beslut som fattas.

I detta fall avslutades alla tentor förutom de som Henriette Lucander och Max Holmberg är ansvariga för. De fattade beslutet att deras studenter fick fortsätta med tentamen när de kunde återvända till salarna.

Jag vill med detta mejl informera om detta.

Med vänlig hälsning
Annika West

Studieadministratör /Tentamenshantering Kultur och samhälle/ Faculty of Culture and Society Urbana Studier Malmö högskola / Malmö University S-205 06 Malmö, Sweden

Tel: +46 (0)40-6658117 E-mail: annika.west@mah.se

Återlämna teknik senast 20 juni

Lennart Dåsjö, servicetekniker på Kranen, vill påminna alla medarbetare och studenter om att lämna tillbaka utrustning till Teknikutlåningen. Det kan vara Zoom-inspelare, datorer, videokameror, stillbildskameror, hårddiskar, stativ, m.m. samt kablar av olika slag.

Påminn gärna studenterna om att de ska lämna tillbaka det de har lånat senast den 20 juni! Att låna under sommaren går ej.

Hälsar Lennart genom Sara

Vill du vara med i högskolans nystartade genusvetenskapliga kollegium?

Planera in höstens första kollegiemöte den 29 augusti redan nu!

Under våren 2014 har medarbetare som är intresserade av genusvetenskapliga frågor haft möjlighet att träffas i högskolans nyinrättade genusvetenskapliga kollegium. Mer än 40 medarbetare från högskolans alla fakulteter har anmält sitt intresse för att medverka.

På Teknik och samhälle arbetar Gion Koch Svedberg, Kristina von Hausswolff, Andreas Jacobsson och Sara Appelquist aktivt med kollegiet, och vi förbereder en seminarieserie för hösten 2014 på olika aspekter av temat “Genus och teknik”.

Det övergripande syftet med det genusvetenskapliga kollegiet är att främja och samordna utbildning, forskning och dialog med det omgivande samhället inom det genusvetenskapliga fältet. Under våren 2014 har högskolans medarbetare påbörjat detta arbete genom ett antal olika projekt:

1) Medverkan vid Nordiskt Forum 12-15 juni, 2014
2) Planering av en seminarieserie på temat Genus och teknik som kommer att hållas under hösten 2014
3) Planering av Genusvetenskapens dag som kommer att hållas hösten 2014
4) Planering av en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs som kommer att hållas hösten 2014
5) Planering av en pilotstudie som syftar till att inventera genusperspektiv på några utbildningar på högskolan, kommer att genomföras hösten 2014

Vi vet att det idag finns många forskarstuderande, lärare och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på högskolan. För att kunna fortsätta att utveckla arbetet inom kollegiet, och för att kunna planera fortsatta aktiviteter och projekt vill vi gärna engagera er alla i kollegiet! Har du möjligen missat vårens inbjudan till kollegiet och vill vara med i det fortsatta arbetet? Boka i sådana fall in höstens första möte i kollegiet den 29 augusti, kl. 8.30-10.00  i rum 525, Gäddan. Vi bjuder på frukostfralla. Anmäl ert intresse till charlotta.holmstrom@mah.se, senast den 18 augusti.

Alla som är intresserade är varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från styrgruppen:

Bengt Götrick, Charlotta Holmström, Carina Listerborn, Gion Koch Svedberg;

Kristin Järvstad; Kutte Jönsson; Malin Ideland och Paula Mulinari

Ni som inte har någon bisyssla…

… måste intyga detta i Palasso. Ni som har bisyssla anger vad bisysslan består i.

Deadline var den 31 mars och alla som ännu inte gjort det uppmanas att göra det skyndsammast.

Hittills har endast cirka hälften av de anställda vid TS har rapporterat om de har bisyssla eller inte.

En utförlig beskrivning för hur man gör hittar du här:

http://blogg.mah.se/ts/2013/03/21/dags-att-rapportera-bisyssla/

 

 

Inbjudan till forskare från BIT

En inbjudan till alla forskare från BIT:

Hej alla!

Det är dags för två arrangemang riktade till våra forskare igen.

Forskarfrukost om Bilder, forskning och upphovsrätt 13 maj kl 9.00
När: Tisdag 13/5 kl 9.00-10.00
Var: Orkanenbiblioteket, sal ORC527

Mer information och anmälan:
http://www.mah.se/Bibliotek/Bibliotekets-undervisning/Forskarfrukost/

Information och anmälan på engelska:
http://www.mah.se/english/Library/Teaching-Information-Literacy/Breakfast-Seminars/

Forskning på Tapeten med Susanna Hedenborg 15 maj kl 16.00

Susanna Hedenborg berättar om boken Hästkarlar, hästtjejer och hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportsförbundet
När: Torsdag 15 maj kl. 16
Var: Orkanenbibliotekets cafédel

Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning från Malmö högskola. En nyutgiven bok presenteras av författaren genom ett samtal och en utställning kring boken och riktar sig till både forskare och andra forskningsintresserade, exempelvis högskolans studenter.

Mer information:
http://www.mah.se/Bibliotek/Forskning-pa-tapeten/

Soliga hälsningar

/Sara Kjellberg

Sommarjobbstips till era studenter på Enics

Sommarjobb att tipsa era studenter om:

Vi söker nu ett flertal personer som kan arbeta i produktionen under hela sommarperioden. Arbetsuppgifter är bland annat manuellt montage av kretskort, test av kretskort samt lagerarbete vid ankommande och avgående gods.

Vi vill att du ska ha gymnasie eller högskoleutbildning inom teknik eller logistik. Gärna med inriktining mot elektronik eller maskin. Det är meriterande om du har komponentkännedom, lödcertifikat och ESD-utbildning.

Vi söker dig som är minst 18 år gammal, har lätt för att samarbeta och är noggrann. Det är viktigt att du kan behärska det svenska språket i tal och skrift för att kunna utföra dina arbetsuppgifter.

Välkommen att skicka ditt ansökan med CV och personligt brev till HR.malmo@enics.com senast 2014-04-15.

MER INFORMATION:

Enics är ett av världens största EMS företag (Electronic Manufacturing Services) inom segmentet industri och medicinelektronik. Enics har idag 3000 anställda i åtta fabriker med huvudkontor i Schweiz. I Malmö har vi 200 anställda. För mer information se enics.com.

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd presenterar “Omvärldsbloggen”

Ett meddelande från Madeleine Hulting:

Nu är Omvärldsbloggen igång. I bloggen kommer jag att ta upp nyheter, trender och händelser i omvärlden av betydelse för Malmö högskolas uppdrag. De senaste inläggen handlar exempelvis om regeringens vårbudget och de nyligen tillsatta utredningarna av högskolornas utbildningsutbud och kvalitetssäkringssystem.

Tveka inte att höra av er med synpunkter och kommentarer!

Vänligen

Madeleine

Madeleine Hulting

Analytiker, Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, Malmö högskola

Info från nätverket om uppdragsutbildning

Info från Johan Hofvendahl, koordinator uppdragsutbildning

Hej,

till alla som deltagit i nätverket om uppdragsutbildning – eller genomgått vår internutbildning. Snart kör vi igång igen, så anmäl dig redan nu (nedan) och hjälp oss gärna att marknadsföra dessa aktiviteter till dina kollegor. Den 19 mars öppnar vi med nätverksmöte kl. 09:00–10:00, då Magnus Johansson (enhetschef på US) pratar om hinder och möjligheter att arbeta med uppdragsutbildning. Vi bjuder på kaffe och frukostfralla. Samma dag kl. 10:00–12:00 har vi det första utbildningstillfället, smidigt för den som vill delta på allt.

Nätverksmöten:
http://www.mah.se/medarbetare/Gemensamt-verksamhetsstod/Avdelningen-for-utbildnings–och-forskningsstod/Uppdragsutbildning/Internt-natverk/Anmalan-internt-natverksmote-2013/

Utbildning:
http://www.mah.se/medarbetare/Gemensamt-verksamhetsstod/Avdelningen-for-utbildnings–och-forskningsstod/Uppdragsutbildning/Internutbildning/Anmalan-internutbildning-uppdragsutbildning/

Läs mer här:

Om vårt stöduppdrag

Välkommen!
Med vänlig hälsning
Johan Hofvendahl

Koordinator uppdragsutbildning
040-665 76 62

En akademisk kvart: Christina Bjerkén

Denna vecka är det dags för Christina Bjerkén att prata på En akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek. Christina ska föreläsa på titeln: Haverier i extrema miljöer – utmattning, brott och andra hot

Var: Malmö stadsbibliotek, Slottet, 2a våningen
När: onsdag 12 februari kl 12:30

Övriga Kvartar som TS medverkar på i vår är:

19 mars. John Ion: Laserns väg från labbet till hemmet
23 april. Carl Magnus Olsson: Teknik med upplevelsen i centrum
28 maj. Steve Dahlskog: Datorn utvecklar datorspel själv

 

Scholars at Risk – SAR

En förfrågan från Naser Eftekharian via Catarina Coquand. Anmäl ev. intresse till Catarina senast 10 mars.

Bästa dekaner,

Malmö högskola har som tredje lärosäte i Sverige efter SU och GU blivit medlem i det internationella nätverket “Scholars At Risk, SAR”.

Runt om i världen utsätts forskare och akademiker för förtryck och risker på grund av vad de står för och förmedlar genom sitt arbete. Det internationella nätverket Scholars At Risk (SAR) arbetar för att öka den akademiska friheten, att främja det fria ordet och att öka medvetenheten om akademikers utsatthet i olika delar av världen.

Jag har fått uppdraget från rektor att vara MAH:s representant i nätverket. För att kunna komma igång med det så har jag tänkt att bilda en grupp med en representant från varje fakultet plus GV och studentkåren. Jag hoppas att jag får namnen till representanterna innan den 10:e mars. Läs gärna artikeln om SAR i det senaste nyhetsbrevet om ni inte har gjort det tidigare.

http://www.mah.se/medarbetare/Medarbetarnyheter/Medarbetarnyheter-2014/Nytt-samarbete-framjar-akademisk-frihet/

Bästa hälsningar

Naser

Arbetsmarknadsdag på TS den 2 april

Johan Hofvendahl, koordinator för uppdragsutbildning, meddelar att planeringen med en arbetsmarknadsdag på TS går framåt!

Meddelande från Johan:

Nu har vi ett datum för en arbetsmarknadsdag på TS: den 2 april (kl. 10-16).

Plattan är bokad hela dagen. Vi kommer att koncentrera oss till den delen som ligger närmast trapporna/Hamna Rätt. Vi tänker oss ungefär 30 utställare. Utställare kommer att få välja mellan två olika koncept som i huvudsak skiljer sig åt avseende yta (8 resp. 16 kvm). AM-dagen avslutas med mingel och tilltuggsbuffé för utställare.

Tips på utställare tas tacksamt emot!!

Mitt förslag är att vi välkomnar samtliga studenter vid alla fakulteter – det är viktigt att det kommer mycket studenter, men profilen (valet av utställare etc.) blir helt och hållet med utgångspunkt från TS. Vi kommer även att boka en lokal i Båten (plan 4), där vi under eftermiddagen ska ha en exklusiv företagspresentation + prisutdelning (se om tävling nedan). Båten-aktiviteten kräver anmälan à la ”först till kvarn” och TS-studenter ges förtur till anmälan.

Tävling: Om inte idén har övergetts, kommer AM-dagen ”tjuvstarta” med en tävling som annonseras några veckor i förväg: Ett företag formulerar ett problem och studenter ombeds att inkomma med lösningar senast given dead-line (max en A4 per student). Företaget agerar domare och på AM-dagen meddelas vem som har vunnit tävlingen.

För mer detaljerar, vänligen kontakta Viktor Wegestål: viktor.wegestal@karen.mah.se; 070-757 75 64

Ang. företag/utställare, vänligen kontakta Jeanette Persson: jeanette.persson@mah.se; 040-665 84 05

Inbjudan till genusvetenskapligt kollegium

En inbjudan till alla medarbetare från Gion Koch Svedberg:

Nu bildas ett Genusvetenskapligt kollegium

Vill du vara med? Kom på ett första möte den 4 mars kl.15.15

Genusfrågor har haft en central roll på Malmö högskola sedan högskolan bildades. Idag finns många forskarstuderande, lärare och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på högskolan. Som ett led i detta arbete har rektor beslutat att inrätta ett genusvetenskapligt kollegium.

Kollegiets syfte är att arbeta för att främja och samordna utbildning, forskning och dialog med det omgivande samhället inom det genusvetenskapliga fältet. Som ett första steg har en styrgrupp för kollegiet tillsatts, i denna ingår ordförande (Charlotta Holmström) samt en till två representanter för varje fakultet.

Vi vet att det finns stort intresse och omfattande kunskap kring dessa frågor bland våra medarbetare på högskolan, och vill därför bjuda in alla som på olika sätt är engagerade i, eller arbetar med genusperspektiv i undervisning och forskning till ett första möte. Framförallt vill vi diskutera organisering och utformning av ett genusvetenskapligt kollegium samt vilka frågor kollegiet ska arbeta med.

Tid: Den 4 mars kl. 15.15 – 16.30

Plats: ”Vardagsrummet”, Institutionen för socialt arbete, Nordenskiöldsgatan 8, våning 3.

Alla som är intresserade av att medverka i kollegiet är varmt välkomna att kontakta charlotta.holmstrom@mah.se (vill ni komma till mötet anmäler ni er till Charlotta senast den 25 februari).

Vänliga hälsningar från styrgruppen;

Bengt Götrick, Charlotta Holmström, Carina Listerborn, Gion Koch Svedberg; Kristin Järvstad; Kutte Jönsson; Malin Ideland och Paula Mulinari