Sara Leckner to talk about attitudes towards commercial use of personal data

On Wednesday November 7 at 13:15, Sara Leckner will hold a talk in Swedish at the Faculty of Odontology titled Digitala fotspår – svenskarnas attityd till kommersiell användning av beteendedata.

All are welcome to attend the talk, which will be held in the Aula at Tandläkarhögskolan, Carl Gustafs väg 34, Malmö  

Here is an abstract of the lecture (in Swedish):
I kölvattnet av Cambridge Analytica-skandalen och införandet av nya dataskyddsförordningen (GDPR) under våren 2018 är företagens registrering och hantering av användargenererad internetdata ett aktuellt ämne. Den här föreläsningen presenterar studier som undersökt svenskarnas inställning till insamling av personliga data och diskuterar orsakerna till och konsekvenserna av, de digitala fotspår vi lämnar på nätet.

Leave a Reply