Join a national election debate about research politics

Swedish public radio SR’s science show Vetenskapsradion is arranging a national political debate about research politics. It will be broadcasted live tomorrow Friday (August 31) at 14.03 from Kulturhuset in Stockholm. The debate editors have invited you as researchers pose questions for the panel participants. You can either ask your question by sitting in the audience or by emailing in advance to publik.vet@sverigesradio.se.

The debate will be in Swedish. You can of course pose any questions, but here are some basic question areas that the editors have in mind: 

 • Är satsningar på jättelika projekt för forskningsinfrastruktur, som ESS och SciLife Lab, rätt väg att gå för Sverige eller riskerar det att låsa resurserna för mycket och leda till att svenska forskare missar viktiga möjligheter?
 • Ska politikerna ägna sig åt tydlig styrning av forskningen eller ge forskarna och lärosätena fria tyglar att själva hitta vägen till genombrotten?
 • Hur ska forskningen möta akuta samhällsutmaningar som klimatförändringarna och antibiotikaresistensen?
 • Hur beskriver politikerna själva sina visioner för forskningen?

The participating politicians (and party affiliations) are : 

 • Erik Bengtzboe (M)
 • Fredrik Christensson (C)
 • Helene Hellmark Knutsson (S), research minister
 • Niclas Malmberg (MP)
 • Aron Modig (KD)
 • Christer Nylander (L)
 • Linda Snecker (V)
 • Robert Stenkvist (SD)

Leave a Reply