Smått och gott inför årskiftet

HÄLSA – På det nya året är det dags igen för företagshälsovården (AVONOVA) att erbjuda hälsoundersökningar för våra medarbetare, preliminärt under februari månad. AVONOVA kommer till våra institutionsträffar och berättar mer innan jul, och ytterligare information om tider, plats etc och möjlighet att anmäla sig, kommer i januari.

ARVODESRÄKNINGAR – Vår lönehandläggare, Maria Rosén, ber oss påminna alla som har kontakt med assistenter m.fl som skriver arvodsräkningar, att timmarna ska delas upp månadsvis på blanketten (dvs rapportera inte över ett månadsskifte på en och samma rad). Detta tex för att det ska bli rätt om personen i fråga senare önskar få ett arbetsgivarintyg.

SEMESTER – Ni kommer väl ihåg att rapportera in julsemestern i Egenrapportering? Minst 20 dagar per år måste man ta ut och man får inte ha mer än 35 sparade semesterdagar (övergångsregler gäller för dem som har fler sparade dagar sedan före 1 januari 2011)

BISYSSLOR – Eventuell förekomst, eller inte, av bisysslor under 2011 ska rapporteras innan årskiftet i Egenrapportering:  http://www.mah.se/medarbetare/Personalfragor/Anstallning/Bisyssla/. Tänk på att du ska rapportera även om du inte har någon bisyssla. Logga in i Egenrapportering, klicka på “Bisyssla”, lägg till en ny rad, välj i kolumnen bisyssla och datum för år 2011, spara – klart!

Leave a Reply