Storm

Ett nav på Malmö högskola där vi får idéer att lyfta

Storm är en kreativ och inkluderande mötesplats där studenter och medarbetare från hela Malmö högskola i samspel med omvärlden utvecklar idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar.

Storm synliggör och är integrerad med högskolans kärnverksamheter samt inspirerar, initierar och faciliterar flervetenskapliga samarbeten med fokus på nyttiggörande och förändring. 

När drar vi igång?

Storm invigs den 27 april kl 08.00-17.30. Mer detaljerad information kommer inom kort. Om du vill komma på invigning (eller andra kommande Storm-evenemang) fyll i vårt kontaktformulär

Vad kan man göra på Storm?

Storm ska vara en öppen och flexibel miljö som möjliggör gränsöverskridande samarbeten. En plats där studenter och medarbetare från hela Malmö högskola tar sig an dagens och framtidens utmaningar, ofta i samspel med aktörer utanför högskolan. På frågan ”vad kan man göra på Storm?” har vi därför inget exakt svar. Storm blir det vi tillsammans gör det till! 

Övriga innovationsmiljöer

Ett ”nav” för vadå?

På Malmö högskola har vi många labb, verkstäder och andra typer av kreativa miljöer. På Storm vill vi knyta samman dessa arenor så att de kan nyttjas av fler av våra studenter och medarbetare. Några av dessa platser är;