Åse Kerr & Jeanette Lindhe – magisterexamen i pedagogik

 

 

 

Vi, Åse Kerr och Jeanette Lindhe har lång erfarenhet av att undervisa tillsammans på gymnasiet. Åse som lärare på barn- och fritidsprogrammet och Jeanette som specialpedagog. Under åren har vi mött många elever som behövt stöd och hjälp för att må bra och lyckas med sina studier. Vårt signum är vår relationskompetens. Via den och vårt engagemang hittar vi vad varje individ behöver för bli motiverad och lyckas. Vår drivkraft är glädjen i att se elever nå framgång.

“Vissa nötter är svårare att knäcka…” En intervjustudie om gymnasielärares nycklar till framgång för elever med bristande motivation

Viljan att fördjupa våra kunskaper och koppla vår praktiska erfarenhet till pedagogiska teorier, inspirerade oss att söka till magister/master programmet i pedagogik. För att samla in empiri för vårt självständiga arbete valde vi en kvalitativ metod med fokusgruppsintervju. Syftet med studien var att undersöka, tolka och förstå vad gymnasielärare uppfattade vara nycklar till studieframgång för elever med bristande motivation.

För ökad motivation hos eleven är det viktigt att förändring görs i undervisningssituationen istället för att pedagogen lägger fokus på att försöka förändra eleven. Relationskompetens och att hitta lösningar i samspel med omgivningen är nycklar till framgång.

Vår förhoppning är att detta arbete ska kunna inspirera pedagoger att söka varje elevs nyckel!

Länk till hela arbetet: