Så startar du en blogg eller sajt i WordPress

Medarbetare som har en datoridentitet på Malmö högskola har möjligheten att aktivera en blogg. I vissa fall kan det finnas behov av publicering av innehåll utanför Malmö högskolas webbplats i form av en extern WordPress sajt. Det krävs en datoridentitet kopplad till Malmö högskola för att vara redaktör på våra bloggar/sajter. Genom att besvara frågorna nedan kommer kommunikationsavdelningen ta ställning till vilken av våra WordPressmallar som passar bäst för ditt behov. Svara på följande frågor i ett mail och skicka till kommunikation@mah.se

Att starta en blogg/extern sajt

 • Vad ska bloggen/sajten handla om? 
 • Vem riktar den sig till,  internt eller externt? Specificera målgrupp
 • Vilket typ av innehåll ska sajten bestå av? Exempelvis text, bild, film, ljud etc.
 •  Vem är beställare? Ange namn och datoridentitet
 • Behövs säker lagring av dokument? 
 • Behövs ett forum för diskussion/chatt? 
 • Vem ansvarar för informationen på bloggen? Ange datoridentitet och e-postadress
 • Vem/vilka ska vara redaktörer för bloggen/sajten? Om flera personer; ange samtliga personers datoridentiteter och e-postadresser. 
 • Vad ska bloggen/sajten ha för domännamn? Exemplevis: “blogg.mah.se/sport-halsa” 
 • Ska bloggen/sajten vara på svenska eller engelska?
 • Vad är den uppskattade livslängden för bloggen/sajten? Ska den finnas publicerad tillsvidare eller finns det ett slutdatum då den kan inaktiveras?

När ditt ärende kommit in till kommunikationsavdelningen återkommer vi till dig inom kort med mer information och eventuella följdfrågor.  

Innan du börjar blogga ska du ha läst “Riktlinjer för webbpublicering på Malmö högskola” först. Alla medarbetare som publicerar på blogg.mah.se förväntas känna till innehållet i denna.