Riktlinjer

I vissa fall kan det finnas behov av publicering av innehåll utanför Malmö universitets webbplats i form av en extern WordPressajt.

Fundera på svar på frågorna nedan och kontakta sedan kommunikation@mau.se. När ditt ärende kommit in till kommunikationsavdelningen återkommer vi till dig med mer information och eventuella följdfrågor.  

Att starta en blogg*/extern sajt 

  • Vad ska bloggen/sajten handla om? 
  • Vem riktar den sig till,  internt** eller externt? Specificera målgrupp
  • Om flera personer ska skapa innehåll på sidan; ange samtliga personers datoridentiteter och e-postadresser***
  • Vad ska sidan heta? Exemplevis: “sport-halsa” 
  • Ska bloggen/sajten vara på svenska eller engelska?

* Notera att en blogg definieras av universitet som en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg som är ordnade så att de senaste inläggen är högst upp. Menystrukturen på en blogg är inte lika omfattande som på en sajt.

** Notera att för bloggar som främst vänder sig internt (dvs till medarbetare) ska universitetets verktyg Yammer i första hand användas.

*** Observera att det krävs att en anställd på universitetet står som ansvarig för sajten men det går bra att inkludera externa användare som redaktörer.