Riktlinjer

I vissa fall kan det finnas behov av publicering av innehåll utanför Malmö högskolas webbplats i form av en extern WordPressajt eller blogg. Notera att en blogg definieras av högskolan som en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg som är ordnade så att de senaste inläggen är högst upp. Menystrukturen på en blogg är inte lika omfattande som på en webbplats.

Skicka svar på frågorna nedan till kommunikation@mah.se. När ditt ärende kommit in till kommunikationsavdelningen återkommer vi till dig med mer information och eventuella följdfrågor.  

Att starta en blogg/extern sajt 

  • Vad ska bloggen/sajten handla om? 
  • Vem riktar den sig till,  internt eller externt? Specificera målgrupp
  • Vem är beställare? Ange namn och datoridentitet 
  • Om flera personer ska skapa innehåll på sidan; ange samtliga personers datoridentiteter och e-postadresser
  • Vad ska sidan heta? Exemplevis: “sport-halsa” 
  • Ska bloggen/sajten vara på svenska eller engelska?

Innan du börjar blogga ska du ha läst “Riktlinjer för webbpublicering på Malmö högskola” först. Alla medarbetare som publicerar på blogg.mah.se förväntas känna till innehållet i denna.