Per Hillbur: Ett sammanhållet kvalitetssystem växer fram

Per HillburNär vi fick besked av regeringen att Malmö högskola skulle bli universitet i januari 2018 innebar det också starten för ett intensivt förändringsarbete där kvalitet är A och O.
Malmö universitet agerar nu på en mängd områden för att säkra kvaliteten vad gäller forskarutbildning, forskning, grundutbildning och vårt eget kvalitetsarbete.

Fortsätt läsa ”Per Hillbur: Ett sammanhållet kvalitetssystem växer fram”