Rektorer som bloggar

Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor vid Malmö universitet och har det övergripande ansvaret för lärosätet. Professor i arbetsterapi.

Per Hillbur

Per Hillbur är prorektor vid universitetet med ansvar för utbildningarnas kvalitet. Han arbetar dessutom med starten av polisutbildningen vid universitetet. Har ett särskilt intresse för hållbarhetsfrågor. 

Cecilia Christersson, vicerektor vid Malmö universitet med särskilt ansvar för globalt engagemang, utmaningsbaserat lärande och breddat deltagande i högre utbildning. 

Tapio Salonen

Tapio Salonen, vicerektor vid Malmö universitet. Han ansvarar för frågor som rör samhällsutmaningar och hur ett lärosäte ska jobba med det här området. Professor i socialt arbete. 

Charlotte Ahlgren Moritz

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor vid Malmö universitet med särskilt ansvar för samverkansfrågor och kontakter med näringslivet.