Malmö högskola tar form

I samband med högskolans 15-årsjubileum beslöt vi att skapa en bok som beskrev skapandet av Malmö högskola och tankar kring högskolans inriktning vid starten och idag. Boken skulle också kunna fungera som en present vid besök hos lärosäten och andra organisationer. Roger Johansson har haft den viktiga uppgiften att vara redaktör för boken. Ett antal texter från personer som var med att bygga de första delarna av högskolan kompletteras med Pierre Mens fantastiska foton av den första tiden, likväl som foton som beskriver Malmös förvandling under de sista 20 åren. Igår hade vi ett officiellt boksläpp och boken Malmö högskola tar form finns nu tillgänglig. I den kommande veckan kommer vi att sända ut böcker till alla fakulteterna, BIT och GV så att högskolans samtliga anställda kan få sitt exemplar av boken. Håll således utkik efter den! Jag vill rikta ett stort tack till Roger för all den tid han lagt på att vara redaktör, till Pierre för att högskolan fritt har fått använda hans foton och till bokens skribenter för att ha delat med sig av sina minnen.

Hakuna Matata från Arusha

Nu är SUHF/SIDA konferensen “Learning together for change – Advancing Education For All (EFA) through higher education” i full gång på Nelson Mandela African Institution of Science and Technology i Arusha Tanzania! Startskottet gick i måndags när Tanzanias vicepresident H.E. Dr. Mohamed Gharib Bilal högtidligt öppningstalade vilket även uppmärksammades i nationell tv.konferens_arusha

Samtliga tre huvudtalare, Zulmira Rodrigues, Merle McOmbring-Hodges and Catherine A. Odora Hoppers, gav tankeväckande presentationer med olika perspektiv på hur man i Afrikas olika regioner med högst varierande resultat lyckats uppnå FN:s milleniemål satta för EFA. Det blev även uppenbart att det finns ett stort behov av att högre utbildning strategiskt inkluderar FN:s Sustainable Development Goals (SDGs), att behovet av aktionsforskning kring effekter av interventioner är stort och att satsningar bör göras för att öka tillgången till utbildning på alla nivåer.

Glädjande deltar drygt 200 delegater med representation från 14 afrikanska länder och 15 svenska lärosäten, där Malmö högskola med 19 deltagare är klart mest representerat. Det arbetas flitigt i arbetsgrupperna och målet är att leverera underlag till UNESCOS World Education Forum som hålls redan 19-22 maj i Korea. Är du intresserad av att veta mer och ta del av erfarenheterna från denna konferens så vik tisdagen den 16 juni klockan 16-18 för ett uppföljningsmöte! Hakuna matata från Malmödelegationen i Arusha.

Statsministern besökte Malmö högskola

Idag har statsminister Stefan Löfven besökt Malmö högskola. Det övergripande temat för besöket var utbildning. Statsministern kom till högskolan vid lunchtid och den första punkten var diskussioner över en lunch med högskolans och studentkårernas ledningar. Efter lunchen träffade statsministern lärarstudenter för att diskutera läraryrket, skolan och lärarutbildningen, innan han drog vidare till nästa programpunkt.

Vi är naturligtvis mycket glada för att statsministern tagit sig tid att besöka Malmö högskola. Vi har på olika sätt tagit tillfället i akt att föra fram vår uppfattning i utbildnings- och forskningspolitiska frågor, vårt framgångsrika arbete med breddad rekrytering och inkludering, samt självklart också att vi ser det som ett naturligt steg att nu ge Malmö högskola universitetsstatus.

En tyst minut vid Europas universitet

Vi var många som chockades av terrordådet på Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor, många lärare och studenter vid lärosätet, dödades och ett stort antal skadades. På initiativ av European University Association planeras en gemensam tyst minut vid Europas universitet för att hedra offren, för att visa vår avsky för våldet samt för att markera vårt stöd för de akademiska värdena. Den tysta minuten är planerad till den 27 april kl 12.00 och jag uppmanar alla medarbetare och studenter vid Malmö högskola att delta i manifestationen var man än befinner sig i högskolans lokaler.

 

Myndighetsdialog

Igår var jag tillsammans med pro- och vicerektorer samt förvaltningschefen på den årliga myndighetsdialogen på utbildningsdepartementet. Myndighetsdialogen leddes av statssekreterare Anders Lönn och är det möte där högskolans utveckling diskuteras tillsammans med våra förslag och äskanden för framtiden.

Mitt intryck är att departementet känner sig trygga med högskolans utveckling och det är roligt att höra att man uppfattat den fantastiskt fina utveckling som högskolan uppvisar, i studentintresse, i forskningsframgångar och i många andra delar. Vi skiljer ut oss inom gruppen av jämförbara lärosäten i många avseenden.

Intressant är också att för Malmö högskola centrala aktiviteter och begrepp som breddad rekrytering, jämställdhet och internationalisering nu på ett mycket tydligt sätt lyfts fram i utbildningspolitiken. Vad gäller t ex breddad rekrytering så är min tro att högskolans systematiska arbete och goda position kommer att leda till möjligheter för oss under de kommande åren.

Utbildningsdepartementet har tydligt uppfattat och uppskattar vår målbild att utvecklas till ett universitet, men tyvärr tycks inte frågan om nya universitet vara högt upp på den politiska dagordningen under innevarande mandatperiod. Här får vi gneta på med vår lobbying! Mer troligt, tror jag, är att våra framgångar de sista åren gör att vi kan hoppas på utökade uppdrag inom forskning och utbildning under mandatperioden.