En måndag i Almedalen

Första dagen i Almedalen detta år. Rätt in i virveln av seminarier, debatter och åsikter. Vi har i år valt ett annat upplägg för högskolans medverkan än det vi haft under de senaste åren. Under måndag eftermiddag organiserade Malmö högskola två seminarier. Båda var mycket välbesökta. Det första, där jag var del aimagev panelen handlade om framtidens universitet. Vad betyder globalisering, digitalisering och nya uppdrag till lärosätena för hur vi driver vår verksamhet? Deltagare var rektorerna från Stockholms universitet och Linneuniversitetet, universitetskanslern samt Lena Hallengren och Betty Malmberg, ledamöter i utbildningsutskottet. Jag tycker det blev en energifylld och spänstig diskussion om lärosätenas förutsättningar och roller. Malmö högskolas andra seminarium under eftermiddagen hade titeln “Betyg och bedömning till varje pris?

Lite senare på eftermiddagen deltog jag i en panel om studentbostadsbristen. En viktig fråga för de kommande åren. Studentbostadsbolagen presenterade en rapport som visar att studenterna redan under studietiden bidrar till tillväxt i studieorten. Det är uppenbart att bostadsbristen för studenter är ett delproblem av ett större samhällsproblem kopplat till generell brist på bostäder, men med en särskild komplexitet. Frågan togs också upp på förmiddagen ett seminarium ordnat av Akademiska hus, som har ett uppdrag från regeringen att skapa fler studentbostäder på campusområdena.

Eftermiddagen avslutades med mingel i de lokaler Mah använt för seminarium under eftermiddagen. En uppskattad (och unik) begivenhet var den ” twitterkör” som under ledning av Daniel Hansson  framförde tvittermeddelanden som sänts in under dagen.

För min egen del avslutades dagen med middag och diskussioner om utbildning, forskning och innovation organiserat av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Såhär på kvällskanten kan jag nu sammanfatta en intensiv dag med många spännande möten och diskussioner. Precis som Almedalen ska vara!

Malmö högskola på plats i Almedalen

A-dalen

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland
Antalet människor som åker till Almedalsveckan blir större och större för varje år. I år räknar arrangörerna med mer än 35 000 aktiva besökare. De mest populära ämnena för evenemangen i år är: vård/omsorg (9,3 procent av alla arrangemang), ekonomi (5,7) och hållbarhet (5,7). 5 procent av programpunkterna handlar om utbildning och drygt 3 procent om forskning.
Men de flesta kommer hit för att knyta nya och uppdatera befintliga kontakter. Idag rivstartade vi med ett givande möte med Lars Werngård på Forte. Ikväll har vi haft ett trevligt möte med teamet på MSI (Mötesplats Social Innovation) där vi bland annat har pratat om det frukostmöte om Social Impact Bonds som MSI inleder sin Almedalssatsning med i morgon.
På vägen tillbaka träffade vi Daniel Hansson, director musices, som står för Almedalens mest innovativa inslag, nämligen Malmö högskolas twitterkör som med sång ska framföra haiku-dikter. Det tror vi blir Almedalens kioskvältare!!!
Hälsningar
Charlotte och Hans

Sommarhälsning

Jag vill så här några dagar in i midsommarveckan tacka alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för den gångna terminen. Malmö högskola har fortsatt sin snabba utveckling och det har blivit tydligt att vi innehållsmässigt är ett universitet. Frågan har under året lyfts med regeringen, vi är ännu inte framme vid vårt mål, men det är mycket rimligt att Malmö högskola får ett universitets ansvar och möjligheter inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vi har ett fortsatt mycket starkt söktryck till våra utbildningar och högskolan behöver ett utökat utbildningsuppdrag. I förhållande till vårt basanslag för forskning är vi vad gäller vetenskapligt genomslag i forskningen likväl som förmågan att konkurrera om externa medel bland de mest framgångsrika lärosätena i landet. Relevansen i utbildning och forskning säkerställs genom den intensiva samverkan som sker med aktörerna kring högskolan.

Året som gått har inneburit många interna förändringar, kanske inte minst genom beslutet att samla allt verksamhetsstöd i en gemensam organisation. Förändringen som innebär mycket arbete, drivs av ambitionen att fortsätta förstärka stödet till utbildning, forskning och samverkan, och är en viktig pusselbit för att möjliggöra högskolans fortsatta positiva utveckling.

För min egen del blir detta det sista blogginlägget på Malmö högskola. Efter sommaren byter jag som alla vet arbetsplats till Chalmers. Jag vill därför nu passa på att tacka för att jag har fått vara en del av Malmö högskola under 4 år av den otroliga resa som högskolan gjort och gör. Det har varit fantastiskt att få arbeta tillsammans med er alla! Jag vill också tacka er alla för den fina uppvaktningen i samband med min avtackning för några veckor sedan.

Jag önskar alla medarbetare, studenter och samarbetspartners en riktigt avkopplande och skön sommar!

The Global Swede Ceremony

För femte året i rad genomförde UD tillsammans med Svenska Institutet igår The Global Swede Ceremony. Från Malmö högskola deltog Dariela Escobar, som blev nominerad till högskolans Global Swede 2015 samt undertecknad. Det var en högtidlig tillställning på UD i Stockholm och Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, höll tal och delade ut diplom till alla de 22 studenter som representerade lika många lärosäten i Sverige.

Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.
Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.

Nomineringstexten för Dariela löd som följer:

“Whether working with Polish orphans or in a Mexican children’s shelter, Dariela fully embodies the principles of the Global Swede. At Malmö university, she studied Swedish next to a full load of Interaction Design courses, and received top marks. Her work shows great range: from designing play artefacts for children with special needs, to exploring new interaction possibilities through the sense of smell. Dariela’s ambition is to combine social innovation and interaction design for the benefit of children.”

Sommarmånaderna kommer Dariela att tillbringa på Alvar Alto universitet i Helsingfors men sedan återvänder hon till Malmö högskola i höst för fortsatta studier.

Malmö högskola tar form

I samband med högskolans 15-årsjubileum beslöt vi att skapa en bok som beskrev skapandet av Malmö högskola och tankar kring högskolans inriktning vid starten och idag. Boken skulle också kunna fungera som en present vid besök hos lärosäten och andra organisationer. Roger Johansson har haft den viktiga uppgiften att vara redaktör för boken. Ett antal texter från personer som var med att bygga de första delarna av högskolan kompletteras med Pierre Mens fantastiska foton av den första tiden, likväl som foton som beskriver Malmös förvandling under de sista 20 åren. Igår hade vi ett officiellt boksläpp och boken Malmö högskola tar form finns nu tillgänglig. I den kommande veckan kommer vi att sända ut böcker till alla fakulteterna, BIT och GV så att högskolans samtliga anställda kan få sitt exemplar av boken. Håll således utkik efter den! Jag vill rikta ett stort tack till Roger för all den tid han lagt på att vara redaktör, till Pierre för att högskolan fritt har fått använda hans foton och till bokens skribenter för att ha delat med sig av sina minnen.