Forskningspolitik i Almedalen

Hellmark Knutsson i Almedalen 2

Antalet arrangemang med forskningstema slår rekord i årets Almedalsvecka, kanske som en förberedelse för den forskningspolitiska proposition som regeringen ska lägga fram under 2016. Flitigast i elden av alla är ministern för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson med sina 12 annonserade framträdanden. Några av dessa besökte jag under tisdagen.

Tyvärr var ministern inte med på frukostseminariet med KK-stiftelsen som hade titeln ”De nya universitetens och högskolornas forskning – en bättre nyckel till tillväxt och jobb?” Efter dragningar av stiftelsens VD Madelene Sandström och flera andra slutade mötet med att frågetecknet rätades ut till ett utropstecken. Riksdagsledamöterna från utbildningsutskottet Betty Malmberg (M) och Thomas Strand (S) var dock på plats och tog till sig budskapet.

Senare på förmiddagen anordnade Vetenskapsrådet en session med rubriken ”Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?” VR:s generaldirektör Sven Stafström och huvudsekreteraren för humaniora och samhällsvetenskap Kerstin Sahlin redogjorde för VR:s kommande rapport om forskningens framtid, där man av allt att döma vill fortsätta på den inslagna vägen med bland annat diverse excellenssatsningar och långsiktiga satsningar på yngre forskare. Man uppmanar också regeringen och lärosätena att förtydliga karriärvägarna för forskare. Man vill öka antalet meriteringsanställningar men faktiskt minska det totala antalet forskare(!). VR kan (motvilligt, verkar det som) tänka sig ökat basanslag, men bara om de akademiska ledningarna vid lärosätena skärper sig och visar att de kan fatta strategiska beslut. Allt som allt var detta ett program som i mångt och mycket går emot de signaler som skickats från regeringen och som nu upprepades av Helene Hellmark Knutsson, nämligen att satsa mer på basanslag direkt till lärosätena, inte minst de högskolor som visat sig prestera bra inom forskningen. Ett irriterande faktum var att av de fyra kommentatorerna som anlitats var samtliga naturvetare och ingen kom från de nya universiteten eller högskolorna.

Forsknings- och universitetslärarkarriärvägar avhandlades också på ett seminarium anordnat av Sveriges universitetslärarförbund (SULF) på eftermiddagen. Mats Benner från Lunds universitet och Hans-Gustaf Ljunggren från KI företrädde olika discipliner inom högskolan. Det framstod klart att det nuvarande systemet har sina brister och det talades en del om det amerikanska tenure track-systemet men ingen lösning verkade självklar, i alla fall inte för mig. Dock är alla eniga med regeringen om att något måste göras.

Sista seminariet för dagen för min del handlade om forskning i samverkan och anordnades av föreningen Vetenskap & Allmänhet. En slutsats var att det behövs både samarbete inom akademin (flervetenskap) och samverkan med det omgivande samhället. Detta kändes knappast nytt för en som kommer från Malmö högskola! Förutom av politiker inklusive Hellmark Knutsson fördes diskussionen mest av företrädare för de traditionella universiteten och halkade oftast in på tekniksamverkan med industriföretag. På samverkansområdet känns det som vi kommit längre än de flesta.

Dagen avslutades i munter stämning med den numera traditionella kampen i Science Slam mellan Lunds universitet och Malmö högskola i Öresundshuset, förnämligt ledd av den kvicke Johan Wester. Från Malmö medverkade med den äran Michael Braian, Anders Hellström och Karin Staffansson Pauli. Karin och Michael kammade hem en delad andraplats med sina snabbföredrag om genusbilder i byggföretags årsrapporter respektive 3D-printning av tänder. Vann gjorde Nellie Linander från Lund med ett föredrag om humlors flygnavigering. Man lär sig mycket i Almedalen.

En måndag i Almedalen

Första dagen i Almedalen detta år. Rätt in i virveln av seminarier, debatter och åsikter. Vi har i år valt ett annat upplägg för högskolans medverkan än det vi haft under de senaste åren. Under måndag eftermiddag organiserade Malmö högskola två seminarier. Båda var mycket välbesökta. Det första, där jag var del aimagev panelen handlade om framtidens universitet. Vad betyder globalisering, digitalisering och nya uppdrag till lärosätena för hur vi driver vår verksamhet? Deltagare var rektorerna från Stockholms universitet och Linneuniversitetet, universitetskanslern samt Lena Hallengren och Betty Malmberg, ledamöter i utbildningsutskottet. Jag tycker det blev en energifylld och spänstig diskussion om lärosätenas förutsättningar och roller. Malmö högskolas andra seminarium under eftermiddagen hade titeln “Betyg och bedömning till varje pris?

Lite senare på eftermiddagen deltog jag i en panel om studentbostadsbristen. En viktig fråga för de kommande åren. Studentbostadsbolagen presenterade en rapport som visar att studenterna redan under studietiden bidrar till tillväxt i studieorten. Det är uppenbart att bostadsbristen för studenter är ett delproblem av ett större samhällsproblem kopplat till generell brist på bostäder, men med en särskild komplexitet. Frågan togs också upp på förmiddagen ett seminarium ordnat av Akademiska hus, som har ett uppdrag från regeringen att skapa fler studentbostäder på campusområdena.

Eftermiddagen avslutades med mingel i de lokaler Mah använt för seminarium under eftermiddagen. En uppskattad (och unik) begivenhet var den ” twitterkör” som under ledning av Daniel Hansson  framförde tvittermeddelanden som sänts in under dagen.

För min egen del avslutades dagen med middag och diskussioner om utbildning, forskning och innovation organiserat av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Såhär på kvällskanten kan jag nu sammanfatta en intensiv dag med många spännande möten och diskussioner. Precis som Almedalen ska vara!

Malmö högskola på plats i Almedalen

A-dalen

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland
Antalet människor som åker till Almedalsveckan blir större och större för varje år. I år räknar arrangörerna med mer än 35 000 aktiva besökare. De mest populära ämnena för evenemangen i år är: vård/omsorg (9,3 procent av alla arrangemang), ekonomi (5,7) och hållbarhet (5,7). 5 procent av programpunkterna handlar om utbildning och drygt 3 procent om forskning.
Men de flesta kommer hit för att knyta nya och uppdatera befintliga kontakter. Idag rivstartade vi med ett givande möte med Lars Werngård på Forte. Ikväll har vi haft ett trevligt möte med teamet på MSI (Mötesplats Social Innovation) där vi bland annat har pratat om det frukostmöte om Social Impact Bonds som MSI inleder sin Almedalssatsning med i morgon.
På vägen tillbaka träffade vi Daniel Hansson, director musices, som står för Almedalens mest innovativa inslag, nämligen Malmö högskolas twitterkör som med sång ska framföra haiku-dikter. Det tror vi blir Almedalens kioskvältare!!!
Hälsningar
Charlotte och Hans

Sommarhälsning

Jag vill så här några dagar in i midsommarveckan tacka alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för den gångna terminen. Malmö högskola har fortsatt sin snabba utveckling och det har blivit tydligt att vi innehållsmässigt är ett universitet. Frågan har under året lyfts med regeringen, vi är ännu inte framme vid vårt mål, men det är mycket rimligt att Malmö högskola får ett universitets ansvar och möjligheter inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vi har ett fortsatt mycket starkt söktryck till våra utbildningar och högskolan behöver ett utökat utbildningsuppdrag. I förhållande till vårt basanslag för forskning är vi vad gäller vetenskapligt genomslag i forskningen likväl som förmågan att konkurrera om externa medel bland de mest framgångsrika lärosätena i landet. Relevansen i utbildning och forskning säkerställs genom den intensiva samverkan som sker med aktörerna kring högskolan.

Året som gått har inneburit många interna förändringar, kanske inte minst genom beslutet att samla allt verksamhetsstöd i en gemensam organisation. Förändringen som innebär mycket arbete, drivs av ambitionen att fortsätta förstärka stödet till utbildning, forskning och samverkan, och är en viktig pusselbit för att möjliggöra högskolans fortsatta positiva utveckling.

För min egen del blir detta det sista blogginlägget på Malmö högskola. Efter sommaren byter jag som alla vet arbetsplats till Chalmers. Jag vill därför nu passa på att tacka för att jag har fått vara en del av Malmö högskola under 4 år av den otroliga resa som högskolan gjort och gör. Det har varit fantastiskt att få arbeta tillsammans med er alla! Jag vill också tacka er alla för den fina uppvaktningen i samband med min avtackning för några veckor sedan.

Jag önskar alla medarbetare, studenter och samarbetspartners en riktigt avkopplande och skön sommar!

The Global Swede Ceremony

För femte året i rad genomförde UD tillsammans med Svenska Institutet igår The Global Swede Ceremony. Från Malmö högskola deltog Dariela Escobar, som blev nominerad till högskolans Global Swede 2015 samt undertecknad. Det var en högtidlig tillställning på UD i Stockholm och Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, höll tal och delade ut diplom till alla de 22 studenter som representerade lika många lärosäten i Sverige.

Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.
Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.

Nomineringstexten för Dariela löd som följer:

“Whether working with Polish orphans or in a Mexican children’s shelter, Dariela fully embodies the principles of the Global Swede. At Malmö university, she studied Swedish next to a full load of Interaction Design courses, and received top marks. Her work shows great range: from designing play artefacts for children with special needs, to exploring new interaction possibilities through the sense of smell. Dariela’s ambition is to combine social innovation and interaction design for the benefit of children.”

Sommarmånaderna kommer Dariela att tillbringa på Alvar Alto universitet i Helsingfors men sedan återvänder hon till Malmö högskola i höst för fortsatta studier.