Min eftermiddag med SUHF i Almedalen

SUHF hade tre seminarier under onsdagen och Malmö högskola var en aktiv deltagare. ”Vilket ansvar har forskare, journalister och politiker för ett framväxande desinformationssamhälle?” var först ut och rektor Kerstin Tham tillsammans med sin företrädare Stefan Bengtsson sammanfattade. Konkret förslag från Kerstin Tham: utbilda våra doktorander i förmågan att föra ut sin forskning till omvärlden. Alla var överens om att universitetens roll som kunskapsförmedlare är allt viktigare.

Rektor Kerstin Tham tillsammans med rektor Stefan Bengtsson, Chalmers.

På SUHF diskuterades även internationalisering under rubriken ”Hur påverkas forskning och akademi i en allt mer protektionistisk värld?” och den kommande utredningen fick en del inspel. Vikten av att rekrytera internationellt lyftes och även utmaningar genom att hoten mot den akademiska världen ökar i världen och då även rörligheten för akademiker från vissa länder.

Kerstin Tham lyfte vikten av att få finansiering för att bygga långsiktiga internationella relationer som exempelvis Linnaeus Palme-finansiering. Även betydelsen av internationalisering på hemmaplan diskuterades, exempelvis genom studenter från andra delar av världen, uppvuxna både i Sverige och andra länder. Vi måste också vidga begreppet internationalisering och även inkludera ansvar för FNs globala hållbarhetsmål.

Malmö högskolas rektor Kerstin Tham (andra från höger).

Sist ut på scen var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kring ämnet ”Vem och vad ska styra högskolan?” I panelen satt, bland andra, Charlotta Tjärdahl, tidigare studentkårsordförande på Malmö högskola och nu ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer (andra person från höger). 

 

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Charlotta Tjärdahl, (andra från höger) tidigare studentkårsordförande på Malmö högskola och nu ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer deltog i debatten.

Utredningen av ett nytt resurstilldelningssystem ska ligga till grund för en större reform av resursfördelningen – det är en förväntan från ministern och departementet på utredningen. Utredaren Pam Fredman till höger på bilden.
Diskussionen rörde sig också kring ett samlat anslag eller inte? Mycket förväntningar på att utredningen gräver i denna fråga för att synliggöra plus och minus.
Utredaren Pam Fredman var glad för att det fanns ett så stort engagemang för utredningen, inte bara från högskolesektorn utan även från andra sektorer. Min slutsats är att panelen lutade åt ett samlat anslag men inget hugget i sten!

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation

Pop-up science shop i Almedalen

Mötesplats Social Innovation (MSI) är som vanligt på plats i Almedalen och i år höll MSI ett seminarium om science shops, en metod för tvärsektoriell samverkan.

Samverkan och partnerskap mellan sektorer lyfts ofta fram som avgörande för att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar. Den senaste tiden har också många röster höjts för vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med de beslut som fattas om hur vi organiserar vårt samhälle.
Under seminariet fick vi prova en metod för att underlätta dessa processer, nämligen en pop-up science shop. I en workshop med forskare från Mötesplats Social Innovations nätverk, diskuterade vi existerande forskning och nya möjliga forskningsområden.
Konceptet Science Shop startades i Nederländerna på 1970-talet. Ofta har man byggt ett fysiskt, permanent centrum i anslutning till ett lärosäte och traditionellt har Science Shop haft civilsamhället som primär målgrupp. Med denna pop-up science shop ville MSI bredda deltagandet till alla samhällssektorer för att tillsammans med akademin diskutera några av de samhällsutmaningar vi står inför idag.
Det blev en intressant diskussion med forskare från Malmö högskola, Tapio Salonen och Martin Grander samt Josefina Syssner från Linköpings universitet.

MSI har även genomfört science shops på STORM på Malmö högskola och är ni nyfikna så ta gärna en kontakt med MSI.

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation

Marie-Louise Lövgren, Forsknings- och utbildningssamordnare, Mötesplats Social Innovation, introducerar processen i science shops för deltagarna.
Martin Grander, Bostadsforskare, Malmö högskola i diskussion med deltagare på MSIs workshop om science shops.

What will be our contribution to a better world?

The Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development that was agreed upon in 2015 is an inspiring framework for governments, universities, private sector, NGOs and local communities to step up our ambitions towards a better and more sustainable world. The SDGs describe complex and urgent societal challenges, and the multidisciplinary research and education conducted at Malmö University, together with our collaborating partners world-wide, will be our contribution to achieve these goals.

In the preparations of our new strategic plan for Malmö University, I want to highlight the importance of our international students and staff in this global undertaking. It is my conviction that the knowledge and experiences of our international students and staff, in combination with our university collaborations across the globe, is a crucial starting point for a relevant and focused strategy into the future.

Malmö University acknowledges internationalization and diversity as essential quality aspects of education and research, which includes diversity of perspectives, intellectual traditions and ways to acquire knowledge.

It is therefore important to have an inclusive approach to how we address the SDGs. All students and staff at Malmö University can participate in this. In my view, through the Agenda 2030, we have a unique opportunity to learn more about the world, to listen to – and share – new perspectives on global issues through our networks, and integrate these with our activities in education and research. The obvious point of departure is Goal 4: Quality Education: “to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”.

A great opportunity lies in the current process of gender mainstreaming of all Swedish higher educational institutions as a part of the nationally declared gender equality objective of “women and men having equal power to shape society and their own lives”, see genus.se

An analysis of the Swedish academia highlights a number of important challenges for us to combat inequality, but at the same time we develop analytical frameworks and tools that should be shared and discussed internationally, in order to reflect on our own standards, but also to inspire – and get inspired by – our sisters and brothers across the globe, not least within academia. Goal 5: Gender equality: to achieve gender equality and empower all women and girls.

Decades  of research and numerous reports (see e g FAO, 2011: Women in agriculture – closing the gender gap for development) support that investments in girls’ and womens’ education create a better world in terms of less poverty, improved health and food security as well as more sustainable management of natural resources.

Let’s join forces in addressing these enormous challenges, and let education and research lead the way!

Per Hillbur, Deputy Vice-Chancellor

Conference on refugees impact on Bologna reform

The Swedish Council for Higher Education and the Swedish Ministry of Education and Research hosted in collaboration with Malmö University this two-day international conference where 200 delegates from 23 different countries participated. The program
addressed the latest Bologna Implementation Report which indicates somewhat disappointingly that the reform has not been embraced by as many European countries as anticipated. However, many of the presentations were all in accordance that the policy framework and guidelines available for recognition of prior learning (RPL) are sufficient and well designed for purpose. Interestingly, many good examples from various European countries were given on well established practices and toolkits for admissions based upon RPL.

Noteworthy was the French national system which recognises prior learning even for accreditation of academic degrees. In the concluding remarks,

Cecilia Christersson and Liva Vikmane
Cecilia Christersson and Liva Vikmane

I and the Vice-President of ESU, Liva Vikmane were in strong agreement that the main task for Higher Education Institutions is now to be brave, committed and confidently systematically implementing RPL. Politicians need to direct funds to HEIs for RPL and for collection of information on impact of validation outcomes.

Malmö University took vigilant the opportunity to once again promote that Universities take on the role as drivers for social mobility and transformation.

Cecilia Christersson
Pro-Vice-Chancellor Global and Challenge Based Learning

Branding Africa conference at the University

On the 31st of May, Malmö University was honored to host two ambassadors from Africa, H.E. Dr Joseph Sang from Kenya and H.E. Zaake Kibedi from Uganda, and Brig. General Emeldah Chola from the Permanent Secretary at the Ministry of Energy and Water Development in Zambia at STORM.

Around 25 researcher and international students from Malmö University participated together with our African guests in a two hour Round Table Dialogue with the theme ”Learning Together for Sustainable Innovation”, led by senior lecturer Magnus Johansson.

Branding Africa - Round Table discussions
Branding Africa – Round Table discussions

The topics approached were :
(1) Challenges and visions for urban sustainability
(2) Communication for social change
(3) Leadership and education as drivers for social change
(4) Societal transformation through socialinnovation.

It was emphasised that collaboration, education, communication, leadership, and investments, all play a pivotal role in realising an innovative and sustainable future outcome. The Branding Africa roundtable discussion brought many ideas and visions for African countries and Swedish perspectives to the fore. It also highlighted the challenges that are facing many African countries. The call for increased funding to enhance exchange and mobility of researchers and students between Malmö University and African universities is strong but needs to be addressed in relation to the risk of “brain drain” from African countries.

The challenges are many and they transcend national borders, which is why collaboration in education, research and innovation, between different stakeholders is a must, in order to achieve sustainable solutions.

It is extremely valuable that Malmö University already has a great number of researchers involved in African collaboration. We see therefore additional need for supporting crossdiciplinary projects and targeting of global challenges. 
 

Cecilia Christersson
Pro-Vice-Chancellor Global and Challenge Based Learning