Charlotte Ahlgren Moritz: Så kan social innovation växa

Charlotte Ahlgren MoritzÅrets tema för Social innovation summit var making it big. Det handlar om förutsättningarna för att  social innovation kan skala upp och utvidgas. Men det rör också sociala innovationers plats och betydelse i ett alltmer komplext samhälle. Malmö universitet vill här behålla sin ledande ställning som en nationell kunskapsnod inom social innovation.

Mötesplats social innovation (MSI), genomförde Social Innovation Summit för fjärde året i förra veckan i Malmö. Summiten har vuxit och lockar deltagare från hela Sverige men också nordiska och internationella gäster. En av deltagarna sa: ”detta var den bästa konferensen jag varit på, och då inte bara de Social Innovation Summits jag varit på”. Det kändes skönt att höra, som ordförande i MSI.

Årets tema var ’Making it big’ – och fokus var på vad som händer när ett område växer. Vad innebär skalbarhet, att växa, effekt, impact för området som social innovation? Vilken typ av stöd behövs för att kunna öka takten så att vi utvecklar framtidens sociala innovationer?

Tre saker vill jag lyfta:

Programmet innehöll systemförändringsperspektiv som både var inspirerande men också omskakande. En av våra key notes, Indy Johar, framhöll att vi inte har lång tid på oss att ställa om vårt samhälle. Inte enbart ur ett klimatperspektiv men också kring många av de fundamentala inriktningar hur samhället ska fungera. Det är mycket svårt att föreställa sig framtiden och Per-Anders Hillgren från Malmö universitet talade om detta under rubriken Collaborative futuremaking . Forskningsprojektet reser frågor om demokratins problem i ljuset av mångsidiga och komplexa problem i vår tid. Hur får vi ett mer deltagarorienterat samhälle där alternativa framtider lyfts fram och diskuteras?  Denna nydanande forskning kan verkligen bidra med ny kunskap och nya insikter och det känns som vi lever upp till vår vision på Malmö universitet.

Från systemförändring till samhällsförändring i mer lokal skala stod många framgångsrika sociala entreprenörer. De berättade hur de har växlat upp sin verksamhet och idag hjälper utsatta barn, tar hand om matsvinn eller som Henning Gillberg, student från Malmö universitet, som reparerar trasiga kläder i sitt företag Repamera. Han fick Göran Bredinger-stipendiet som gör att han kan köpa in fler symaskiner och hjälpa fler skräddare från hela världen till arbete i Malmö!

Ett hett ämne just nu är effektmätning och impact. Det talades mycket om det på summiten liksom inom akademin. Flera av våra forskare, Margareta Rämgård , Mats Fred och Kettil Nordesjö har bidragit till boken om effektmätning som MSI tagit fram och som lanserades på Social Innovation Summit. 

Jag menar att effektmätning är ett område där Malmö universitet skulle kunna bidra för att utveckla ny kunskap och kritisk reflektion kring fram- och baksidor.

Sist men inte minst är det många deltagare som vittnar om den öppna och välkomnande stämning som råder på Social Innovation Summit. Du kan tala med vem som helst och det ger stora möjligheter att utvidga nätverk och hitta nya, intressanta samarbeten. Själv knöt jag några spännande kontakter med Uppsala universitet som var intresserade av social innovation.

Malmö universitet, då högskola, grundade Mötesplats Social Innovation 2010 som något visionärt,  framåtblickande och där lärosätet gjorde avtryck.  Helt uppenbart vill nu andra lärosäten vara  delaktiga i detta.

Självklart ska vi vara öppna och dela med oss av vår kunskap. Samtidigt ska vi också behålla vår ledande ställning som en nationell kunskapsnod inom social innovation och socialt entreprenörskap! Den positionen vill vi inte förlora!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *