Kerstin Tham: Science marches on 14 april är en viktig manifestation!

Kerstin ThamUniversiteten har en allt viktigare roll i samhället såväl lokalt som globalt. Tack vare vår universella gemensamma värdegrund som utgår från de akademiska värdena och som främjar mänskliga rättigheter så kan vi samlas kring en gemensam universell manifestation.
Science marches on genomförs den 14 april i många olika länder och i Skåne genomförs manifestationen i Lund, Max IV. Jag hoppas att så många som möjligt från Malmö universitet deltar!

I Malmö UniversitetsStrategi 2022 lyfter vi fram de akademiska värdena som ett av fem utvecklingsområden för vårt universitet. Den akademiska friheten och integriteten är viktigare än någonsin i tider då ”alternativa fakta” och populism breder ut sig i världen och bidrar till en ökad polarisering. Studenternas utveckling av ett kritiskt förhållningssätt som är vetenskapligt förankrat är särskilt viktigt. Detta för att vi som universitet ska kunna bidra med ”knowledge for change” som också är titeln för en seminarieserie som genomförs 2018 med internationellt inbjudna framstående föreläsare .

Det behövs forskning som har en flervetenskaplig ansats för att vi ska kunna möta framtidens komplexa samhällsutmaningar. Det behövs också politiker som grundar sin argumentation på vetenskapligt förankrad kunskap.

Här kan Malmö universitet och andra universitet bidra. Ett steg för att vetenskapen ska tas på allvar är att delta i Science marches on på lördag den 14 april!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *