Malmö universitet, del 1

Det går bra för Malmö högskola. Vi blir vid varje ny ansökningsperiod till högre utbildning allt mer attraktiva för de sökande. Antalet sökande ökar totalt sett i landet som helhet, men i varje omgång de senaste åren har vår ökning varit större än riksgenomsnittet. Högskolans forskning befinner sig i en snabb utveckling och de sista årens hårda arbete med att utveckla och förstärka forskningen bär nu frukt. I den omfördelning av forskningsanslag som utbildningsdepartementet gör baserat på kvalitetsparametrar (externa anslag respektive bibliometri) är Malmö högskola årets stora vinnare. Inget annat lärosäte vann mer i omfördelningen. Det visar att vi i förhållande till vårt basanslag är mycket starka i att tävla om konkurrensutsatta medel och i att få vetenskapligt genomslag för våra resultat. På samverkansområdet har många nya initiativ tagits och Malmö högskola betraktas som en föregångare.

Tittar man utifrån på vår verksamhet kan man konstatera att vi innehållsmässigt har blivit ett universitet. Vi har fortfarande en stor utmaning i att utbildningen är en så stor andel av vår helhet, men med vårt systematiska byggande av forskning utjämnas denna skillnad gradvis. För att Malmö högskola ska kunna ta nästa steg i utvecklingen behöver våra förutsättningar förändras. Det är min uppfattning att det nu är dags att göra Malmö högskola till ett universitet i det svenska universitets- och högskolelandskapet. Ni kan idag läsa om att Sydsvenskan och City uppfattat vår ambition. Universitetsstatus kombinerad med förstärkningar av forskningsanslaget i paritet med de nya universiteten skulle ge oss förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas kvalitetsmässigt så att vi i framtiden kan ge ännu viktigare bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle lokalt, regional och nationellt. Det behövs också ytterligare ett universitet i södra Sverige. Söder om en linje från Göteborg till Linköping finns idag endast två universitet trots att en stor del av Sveriges befolkning bor i den delen av Sverige. Ett nytt universitet i Malmö gagnar hela Sverige. Det behövs ett universitet med Malmö högskolas profil, förmåga till samarbete och fokus på breddad rekrytering.

Riksdagen upphävde 2009 den möjlighet som fanns att ansöka om att bli universitet. Den väg vi nu kan gå är att politiskt argumentera för att göra Malmö högskola till Malmö universitet. Vi har inlett det arbetet. Det inkluderar byggandet av lokalt och regionalt politiskt stöd samt påverkansarbete mot riksdagsledamöter, utbildningsutskottet och utbildningsdepartementet. Högskoleledningen har haft ett antal möten med politiska representanter de gångna veckorna och vi kommer fortsätta med detta under de kommande månaderna. Jag återkommer med uppdateringar efter hand som det finns saker att berätta.

För att stärka utvecklingen i Malmö, Skåne och Sverige bör Malmö högskola bli Malmö universitet. Vi är redo att anta utmaningen!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *