Studenter i samverkan

Studenter som agerar förändringsagenter åt Försvarsmakten. Gröna idéer som blir verklighet i bostadsområdet. Innovationsidé som gör en tom lokal till mötesplats för lärande, entreprenörskap och utveckling… Detta är bara några exempel från höstterminen där samverkan mellan studenter och externa företag och organisationer stått i fokus på Malmö högskola. Det händer mycket inom utbildningarna och ett av projektet POPS mål är att synliggöra allt som sker så att fler företag och organisationer i vår omgivning kan vara en del av nutida och framtida utmaningar. Följ gärna vårt fortsatta arbete här på bloggen eller kontakta POPS projektledare direkt.

Läs mer om aktuella exempel på samverkan här:

Studenter som förändringsagenter

Studenter skapar plats för gröna rum

Studenter presenterade smarta lösningar

Studenter prisade för innovationsidé