Dag 2

Vi fortsätter att spegla oss i Flinders University, som har många likheter med Malmö högskola, och som ligger lite i skuggan av de stora prestigefulla universiteten. Här har man  sedan lång tid tillbaka en tradition av att ta ut avgifter av inhemska studenter och försöker att kompensera med rätt så generösa stipendieprogram.

Med nuvarande regering finns ingen begränsning för hur många studenter man kan anta. Idag har Flinders ca 20 000 och målet är att nå 25 000 inom 5 år. Man försöker hitta så många vägar som möjligt för att nå målet och vi fick idag information om hur man kan samarbeta med motsvarande den svenska Yrkeshögskolemyndigheten. Det finns en standardiserad modell för tillgodoräknanden som möjliggör en förkortad högskoleutbildning mellan ett och två år. En stor del av arbetet har handlat om att överbrygga kulturskillnader. Regeringen uppmuntrar denna satsning som är ett led i den breddade rekryteringen.

Vi hade glädjen att även idag få träffa chefen för Studenthälsan som berättade om  ett stort framtida projekt. Psykisk ohälsa är ett stort problem även bland australiensiska studenter och därför har man på nationell nivå arbetat fram gemensamma riktlinjer för arbetet med detta problem. Första steget som Flinders har tagit är att fastställa ett policydokumet om hur lärosätet ska tillhandahålla en miljö som motverkar psykisk ohälsa. Nästa steg är en handlingsplan som bland annat innefattar en halvdags workshop med anställda som målgrupp (totalt 1300!).

Ett annat intressant forskningsprojekt handlar om en undersökning om hur studeterna använder internet och om det finns ett samband mellan detta och psykisk ohälsa.

Vi lär oss inta bara om Flinders, utan om hela Australien:

– landet består av 95% öken

– invånarna i Adelaide är stolta över att staden inte byggdes av fångar (som ex. Sydney och Melbourne)

– i bergen klipper man gräset kort för att skydda huset mot bush fires (tyvärr bodde kuratorn bredvid en hippie som aldrig klippte gräset – ett bekymmer…)

– för oss är hajar exotiskt, för invånarna i Adelaide är det snö

To be continued…(om vi överlever värmeböljan på 40 grader som väntas komma imorgon!)

Charlotte och Carina

 

På plats i Adelaide, Australien

Första dagen på vårt staff shadowing program inom ramen för INU-nätverket fick vi träffa representanter från Flinders University. Vice rektor för internationalisering och samverkan tillsammans med chef för Internationalisering hälsade oss välkomna.

Vi har fått ett fantastiskt fint program och den som varit spindeln i nätet för denna vistelse är vår alumn Medelene Henriksgard som tidigare läst Internationell migration och etniska relationer vid Malmö högskola.

Efter att ha pratat internationalisering på olika nivåer inser vi att den globala konkurrensen blir allt tuffare, vilket inte minst märks bland de australiensiska universiteten. Den internationella studentbarometern (ISB) använs här som en viktig benchmarkingparameter i utvecklingsarbetet för internationalisering. De har lyckats få många internationella studenter att fylla i enkäten och framgångsfaktorn, menar de, är deras International Student Service Unit som under hela studentens vistelse har en tät och nära kontakt. Ca 30-35% fyller i enkäten.

Vi hann också få ett gott möte med chefen för  Studenthälsan samt disability advisors som är en del av Studenhälsan.  Här är Studenthälsan en stor organisation med bla tre läkare och en psykiatriker på väg in samt ytterligare en sjuksköterska med specialisering mot astma och diabetes. Intressant är att en av kuratorerna har motsvarande 25% av sin tjänst avsatt för likabehandling med fokus på studenter!

F ö är Sverige nu mest känd för Wallanderserierna som går för fullt på australiensisk tv. De undrar om vi verkligen alltid har den där mystiska dimman över vårt landskap och mord i vartannat kvarter….

Från ett soligt och sommarvarmt Adelaide

Carina o Charlotte

Nya bloggare – Carina och Charlotte i Australien

Imorgon åker Carina Malmgren, chef Studentcentrum och  Charlotte Kipowsky, sektionschef för Stöd och service (Internationella sekretariatet, Studier och karriär, Stöd vid funktionsnedsättning samt Studenthälsan) till Adelaide i Australien för att besöka Flinders University. De kommer blogga om sin resa här på Personal på vift-bloggen. Du kan även läsa en liten presentation om våra nya bloggare här.