Get off your umtarara. Day 2 at NMMU South Africa

Get off your umtarara and make things happen! – Motto of the day.

Another day at NMMU filled with interesting meetings with committed people and stories about students making a difference, and the staff making it happen.

This morning I spent some time at the Study Abroad Office with Mona Lisa Ndwayana and Jade Mentor who told me about their hard work with orientation program for international students.

IMG_6103
Later I attended First Year Architecture student workshop presented by Gino Frenchman, Academic Development Professional of the Centre for Teaching, Learning and Media. Afterwards we had some interesting discussions about the importance of first year experience for students.

IMG_6120IMG_6107

So exciting!  But no room for reflection yet; I had to rush to my next meeting, this time with Dr Jennifer Winstead, at the Higher Education Access and Development Services. She proudly presented her work with The Co-curricular Record, now official document that recognizes a student’s out of classroom experiences.The co-curricular activities and recognition is verified by the relevant departments and the document can be used when applying for jobs and further studies.

IMG_6122

My next meeting was with Kim Elliot, Senior Manager in Leadership Training and Development in Students Governance. I was really blown away with Kim´s story and her passion for helping students. Among other things Kim is one of the facilitators behind Beyond the Classroom (BtC) programme BtC which started in 2009 as a voluntary leadership programme for students at NMMU. ”Get off your umtarara” – an amazing story.

IMG_6125 IMG_6126 IMG_6135

I must admit I had a hard time leaving Kim but I had to attend another meeting this late afternoon. This time with Dave Jenkings, Director of Centre for Access Assessment and research. Although I was extremely tired, I was not disappointed, and it was thanks to Dave’s warm reception and his interesting presentation.

No energy left for sightseeing today either, unfortunately, but it was worth it! I’m sure I will sleep well tonight. Good night from Port Elisabeth wherever you are!

Ubuntu. Day 1 at NMMU South Africa

Diversity, Excellence, Ubuntu, Intergity, Respect for the natural environment, Taking responsibility – the values of Nelson Mandela Metropolitan University. I feel like I am home.

NMMU

I am sitting and relaxing in my apartment in the Postgraduate Village in Port Elizabeth after my first, incredibly exciting day at Nelson Mandela Metropolitan University. I’m tired and it’s late but nevertheless I will try to collect my thoughts after all the exciting meetings today. I am overwhelmed by the fantastic reception I received from the colleagues at NMMU. My day began with my guide for the day, wonderful Nonto, picking me up at my guest house and taking me to the International office where I had several meetings with their staff, including Kate Mey, Manager of International Partnerships and Tohiera Moodien Snr Manager in the International Student Admin. They told me about the important work they do in terms of the reception of international students and staff. It was inspiring to see how dedicated they are to helping and encouraging  students with different cultural backgrounds to engage with outside community . We discussed our universities` visions and our way of working, and came to the conclusion that despite the geographical and cultural distance we work towards very similar goals and face similar challenges. For those who is interested in more details I will gladly tell more about the discussions when I am back home in Malmö in a couple of weeks.

 IMG_6619emmufirst1emmufirst2

After these interesting talks I got introduced to International Office Staff by Janine Wagenaar, who, by the way, is responsible for arranging my whole visit here and she is doing a wonderful job. 

IMG_6621

Then the morning meetings followed by lunch talks with Kate about living in South Africa and a Campus Tour with Nonto. I had the privilege to see the vice chancellor office in the Main University Building and the amazing view over Port Elisabeth. 

NMMU1

Then I spent the whole afternoon with Johan van Rensburg, Study Abroad Outgoing and Short Programmes Assistant and Claire Dullisear, Short Programmes Coordinator. They told me about the amazing projects they work with. You can find more info about their projects here: http://international.nmmu.ac.za/Short-Programmes-International-Summer-Programmes/Community-Service-Learning

nmmufirst

Truly satisfied I rounded up the workday by visiting a supermarket together with Nonto, who helped me pick up typical South African groceries and delicacies. On top of everything I saw a couple of monkeys on my way back to my apartment and was advised to keep my food locked away since the monkeys would steel it otherwise. 🙂

IMG_6091nmmufirst4

That would be all for tonight. Good night everybody, wherever you are.

Mässa på QUT i Brisbane

Campus tour på QUTJag har nu precis avklarat den första mässan på min Australienturné, på Queensland University of Technology (QUT). Vi välkomnades hit med en tour runt campus och diskussioner med olika fakultetsrepresentanter, innan studera utomlandsmässan tog vid och jag försökte locka studenter med våra utbildningar. Jag höll därefter även en kort presentation av MAH och möjligheterna till utbyte hos oss.

QUT är ett universitet med många tekniska utbildningar, och sedan tidigare har vi främst skickat och tagit emot studenter inom K3 och Teknik och samhälle. Här finns dock även exempelvis kurser inom hälsa och utbildning, så det finns goda möjligheter att bredda samarbetet.

IMG_0292
Jag i mässbåset på QUT

Spännande att få se hur deras mässa och utbytesprocess fungerar, samt prata med andra deltagare och prata med studenter. Mycket givanda för det fortsatta arbetet på hemmaplan. Imorrn träffar jag Griffith University, också här i Brisbane, innan jag reser vidare mot Sydney. Fler rapporter följer!

Sista dagen…

Utbildning är Australiens tredje största exportvara och omsätter ca 18 miljarder. Överlag är högre studier en marknad och som all exportindustri är den känslig för politiska utspel och valutaförändringar, men även bilder som skickas ut i världen om hur utländska studenter mår och lever i Australien påverkar benägenheten att betala för en utbildning. Under förmiddagen fick vi en inblick i och förståelse för hur förutsättningarna för att rekrytera internationella studenter ser ut. Men också vad som krävs för att konkurrera. Affärsmässigheten är påfallande med kommersiella planer för varje enskilt land. Man delar in i olika länder och regioner och identifierar olika marknader för olika utbilningar. T ex finns en stipendiemarknad (jfr Brasilien) och mastermarknad och joint degree marknad. Flinders anpassar sin marknadsföring och rekrytering efter de förutsättningar som varje marknad ger.

Alla marknadsplaner föregås av ett omfattande arbete med datainsamling. Dessutom tas kontakt med australiensiska ambassaderna som på uppdrag av regeringen samlar in så mycket information som möjligt om invånarnas utbildningsbehov och preferenser. Målet för 2014 är att rekrytera 4000 studenter, vilket är litet i denna delstat somhar 30 000 studenter  fördelat på tre lärosäten. Totalt finns det på Flinders studenter från 85 länder och 90% av dessa kommer från 12 länder. Internationella sekrateriatet drar in ca 40 miljoner dollar per år! Flinders använder sig av agenter och det har tagit tid för att förstå hur dessa används på bästa sätt. Allt handlar om relationer och resurser och arbetet med agentern är krävande. Ca 50% av Flinders internationella studenter rekryteras genom agenter.  En kvalificerad gissning som rekryteringsansvarig hade är att studenterna kommer att efterfråga en annan typ av utbud, där det kommer att handla om kortare utbildningar, joint degrees, intensivutbildningar och flexiblare kursupplägg. En av de viktigaste rekryteringsfaktorerna är förutsättningarna för integration och arbetslivserfarenhet.

Flinders har ett mål att alla studenter ska ha någon av arbetslivsanknytning under studietiden, t ex work shadowing, work placement m m. Våren 2012 startades ett mentorprogram i samarbete med Rotary, exklusivt för de innternationella studenterna. Intresset har varit stort  från båda håll och förutsättningarna för att start nya program är goda.

Innan vi lämnade Flinders  gjorde vi en sammanfattning av våra intryck och upplevelser från den gångna veckan. Vi hoppas att vi kommer att få möjlighet att fortsätta utveckla vårt servicepaket till de internationella studenterna. Studentcentrum är en – av flera- viktiga pusselbitar som krävs för att vi få fler nöjda studenter och därmed många nya studenter på våra utbildningar.

Vi hoppas få träffa våra nya kollegor på besök i Malmö någon gång i framtiden.  Mottagandet har varit fantastiskt och hela arrangemanget har präglats av den australiensiska gästfriheten.  Ett extra stort tack till vår alumn Madelene Henriksgard som tagit hand om oss under hela vistelsen.

Charlotte och Carina

 

Dag 4

Temat för dagen har varit internationalisering med fokus på studentmobilitet.
I universitetets övergripande strategi finns ett mål att stärka internationaliseringen. Målet att utöka antalet utresande studenter med 50 % har på relativ kort tid uppnåtts. Framgångsfaktorerna är två; regeringens satsning på särskilda stipendier för utresande studenter och universitetets satsning på kortare utlandsvistelser (2-6 veckor). Det handlar om både praktik och kurser. Signaler från statsmakterna är att fortsätta satsningarna på framför allt grannarna i Asien. Man kommer att anslå 40 miljoner AUD ( 1 AUD = 7,40) för denna regionen.  Intresset för Nordamerika och Europa minskar – tyvärr. Flinders har kunnat se att kortare utbyten inte sällan utvecklas till fungerande avtal. EU:s mål är att 2020 ska 20% av alla studenter ha haft en vistelse på minst 3 månader. Det krävs sannolikt mer flexibla mobilitetsmodeller för att uppnå detta mål.

2008 började Flinders med en aktiv datainsamling för att få en bättre statistik. Utmaningen är dock att få fakulteterna att dokumentera och rapportera.

Flinders har idag avtal med 80 universitet i världen. Detta är ett medvetet val för att satsa på kvalitet i stället för kvantitet. Det är helt enkelt orimligt att hinna med att underhålla relationer med fler lärosäten, menar Flinders.

Det Internationella sekretariatets roll när det gäller mobilitet är att ansvara för hela ansökningsprocessen för sina studenter. När det gäller de kortare vistelserna är man mer rådgivande och stöttande. Det är fakulteterna som organiserar detta.

Internationella sekretariatet är indelat i tre delar, Student Mobility, Student Recruitment och Information and Communication.

Vi fick också en redogörelse för hur processen för de australiensiska studenterna fungerar. Malmö högskolas hemsida och service fick ett väldigt gott betyg!

Dagen avslutades med ett besök på en centralt placerad del av Flinders University (campus ligger utanför stan) – mitt i pulsen av Adelaide.
Värmen har nått en kulmen nu och det känns som vi befinner oss i varmluftsugn!