Studiebesök på CSTEP

I torsdags besökte jag CSTEP (Center for Study of Science, Technology and Policy) där två av våra studenter, Jimmy och Jonathan, från Malmö högskolas interaktionsdesignprogram just nu gör ett projekt. De arbetar för på Next Generation Infrastructure Laboratory (NGIL)  http://ngil.cstep.in  som är en av labbmiljöerna inom CSTEP. Dagen börjar med en inskrivningsprocedur som vid de flesta forskningsorganisationer, men eftersom CSTEP har sina lokaler i Försvarsdepartementets lokaler antar jag att det blev någon liten extra kontroll. Väl inne på NGIL så var det halvfullt denna dag. Flera av medarbetarna hade andra uppdrag. Men det hindrade inte att det var en riktigt god stämning därinne.

Just när jag kom på studiebesök så skulle Jimmy och Jonathan ha ett avstämningsmöte med sin projektkontakt  Bharath. Efter lunch så tog Jimmy och Jonathan kommandot och samlade alla för en genomgång av vilka tankar och frågor de hade kring den visualiseringsuppgift de har tagit på sig. Det blev en bra diskussion kring hur krishantering och krisförberedelser ser ut i Bangalores slumområden.

Det är intressant att se hur samarbeten uppstår mellan IIIT-B och olika organisationer. Jag ser tillexempel att IIIT-B försöker ta tillvara varje tillfälle till samarbete. De är också enormt duktiga på att följa studenterna som examinerats. Detta samarbetet är just ett exempel på hur alumnistudenterna fortfarande har nära kopplingar till IIIT-B. Jag tror att vi på Malmö högkola kan lära något! På frågan hur detta samarbete uppståt svarar Bharath; “Apart from me, there are 5 other people who are from IIIT-B who work at CSTEP. The collaboration is very informal with exchanges happening on an ‘as and when needed’ form (although a formal MoU does exist between CSTEP and IIIT-B)”