Sista dagen…

Utbildning är Australiens tredje största exportvara och omsätter ca 18 miljarder. Överlag är högre studier en marknad och som all exportindustri är den känslig för politiska utspel och valutaförändringar, men även bilder som skickas ut i världen om hur utländska studenter mår och lever i Australien påverkar benägenheten att betala för en utbildning. Under förmiddagen fick vi en inblick i och förståelse för hur förutsättningarna för att rekrytera internationella studenter ser ut. Men också vad som krävs för att konkurrera. Affärsmässigheten är påfallande med kommersiella planer för varje enskilt land. Man delar in i olika länder och regioner och identifierar olika marknader för olika utbilningar. T ex finns en stipendiemarknad (jfr Brasilien) och mastermarknad och joint degree marknad. Flinders anpassar sin marknadsföring och rekrytering efter de förutsättningar som varje marknad ger.

Alla marknadsplaner föregås av ett omfattande arbete med datainsamling. Dessutom tas kontakt med australiensiska ambassaderna som på uppdrag av regeringen samlar in så mycket information som möjligt om invånarnas utbildningsbehov och preferenser. Målet för 2014 är att rekrytera 4000 studenter, vilket är litet i denna delstat somhar 30 000 studenter  fördelat på tre lärosäten. Totalt finns det på Flinders studenter från 85 länder och 90% av dessa kommer från 12 länder. Internationella sekrateriatet drar in ca 40 miljoner dollar per år! Flinders använder sig av agenter och det har tagit tid för att förstå hur dessa används på bästa sätt. Allt handlar om relationer och resurser och arbetet med agentern är krävande. Ca 50% av Flinders internationella studenter rekryteras genom agenter.  En kvalificerad gissning som rekryteringsansvarig hade är att studenterna kommer att efterfråga en annan typ av utbud, där det kommer att handla om kortare utbildningar, joint degrees, intensivutbildningar och flexiblare kursupplägg. En av de viktigaste rekryteringsfaktorerna är förutsättningarna för integration och arbetslivserfarenhet.

Flinders har ett mål att alla studenter ska ha någon av arbetslivsanknytning under studietiden, t ex work shadowing, work placement m m. Våren 2012 startades ett mentorprogram i samarbete med Rotary, exklusivt för de innternationella studenterna. Intresset har varit stort  från båda håll och förutsättningarna för att start nya program är goda.

Innan vi lämnade Flinders  gjorde vi en sammanfattning av våra intryck och upplevelser från den gångna veckan. Vi hoppas att vi kommer att få möjlighet att fortsätta utveckla vårt servicepaket till de internationella studenterna. Studentcentrum är en – av flera- viktiga pusselbitar som krävs för att vi få fler nöjda studenter och därmed många nya studenter på våra utbildningar.

Vi hoppas få träffa våra nya kollegor på besök i Malmö någon gång i framtiden.  Mottagandet har varit fantastiskt och hela arrangemanget har präglats av den australiensiska gästfriheten.  Ett extra stort tack till vår alumn Madelene Henriksgard som tagit hand om oss under hela vistelsen.

Charlotte och Carina

 

Dag 4

Temat för dagen har varit internationalisering med fokus på studentmobilitet.
I universitetets övergripande strategi finns ett mål att stärka internationaliseringen. Målet att utöka antalet utresande studenter med 50 % har på relativ kort tid uppnåtts. Framgångsfaktorerna är två; regeringens satsning på särskilda stipendier för utresande studenter och universitetets satsning på kortare utlandsvistelser (2-6 veckor). Det handlar om både praktik och kurser. Signaler från statsmakterna är att fortsätta satsningarna på framför allt grannarna i Asien. Man kommer att anslå 40 miljoner AUD ( 1 AUD = 7,40) för denna regionen.  Intresset för Nordamerika och Europa minskar – tyvärr. Flinders har kunnat se att kortare utbyten inte sällan utvecklas till fungerande avtal. EU:s mål är att 2020 ska 20% av alla studenter ha haft en vistelse på minst 3 månader. Det krävs sannolikt mer flexibla mobilitetsmodeller för att uppnå detta mål.

2008 började Flinders med en aktiv datainsamling för att få en bättre statistik. Utmaningen är dock att få fakulteterna att dokumentera och rapportera.

Flinders har idag avtal med 80 universitet i världen. Detta är ett medvetet val för att satsa på kvalitet i stället för kvantitet. Det är helt enkelt orimligt att hinna med att underhålla relationer med fler lärosäten, menar Flinders.

Det Internationella sekretariatets roll när det gäller mobilitet är att ansvara för hela ansökningsprocessen för sina studenter. När det gäller de kortare vistelserna är man mer rådgivande och stöttande. Det är fakulteterna som organiserar detta.

Internationella sekretariatet är indelat i tre delar, Student Mobility, Student Recruitment och Information and Communication.

Vi fick också en redogörelse för hur processen för de australiensiska studenterna fungerar. Malmö högskolas hemsida och service fick ett väldigt gott betyg!

Dagen avslutades med ett besök på en centralt placerad del av Flinders University (campus ligger utanför stan) – mitt i pulsen av Adelaide.
Värmen har nått en kulmen nu och det känns som vi befinner oss i varmluftsugn!

Dag 3

Ännu en intressant och givande dag till ända! Pusselbitarna faller på plats och förståelsen för organisation och arbetssätt ökar. Vi fick idag lära om ett effektivt  sätt att rekrytera och anta studenter på såväl nationell som internationell nivå. Det finns två separata antagningssystem där handläggningstiden för den internationella antagningen i genomsnitt är fem dagar. Målet är 48 timmar! 95 % av alla internationella sökande blir antagna och ca en tredjedel dyker upp. Man kan ansöka när som helst! Om studenten inte är behörig försöker handläggaren hitta alternativa vägar (pathways) för att tillmötesgå den sökande.

När det gäller den nationella antagningen finns den på en annan avdelning. Slående är att antagningshandläggarna arbetar tätt tillsammans med marknadsförings- och rekryteringsteamet. Antagningshandläggarna deltar t ex på olika utbildningsmässor.

Med den nya regeringen har nya uppdrag tillförts universitetet samtidigt som enorma resurser tilldelats för att öka den breddade rekryteringen. Man arbetar dels med inspiration där man besöker skolor, dels med att utveckla fler väga in till universitetet. Reglering med behörigheter och inte minst urval skiljer väsentligt åt. Här finns en enorm frihet. Man kan anta så många orkar med och får betalt för det!

Vidare fick vi ett intressant samtal med en förhållandevis ny verksamhet som stöttar forskarstuderande under hela studietiden. Ett 60-tal frivilliga kurser som utvecklar de generiska kompetenserna finns att välja mellan. Det finns också en internationell tävling där de forskarstuderande får tävla om att presentera sin avhandling på ett populärvetenskapligt sätt och på tid. Tre minuter och en pp-bild!

Cotutelles var ett nytt begrepp, som innebär en joint Ph D, där en tredjedel av tiden kan göras på ett utländskt universitet. Här efterlyses samarbete med Malmö högskola. Något för oss att jobba vidare med!

Temperaturen fortsätter att stiga… Nu varnar man för bush fires.

 

Charlotte och Carina

 

Dag 2

Vi fortsätter att spegla oss i Flinders University, som har många likheter med Malmö högskola, och som ligger lite i skuggan av de stora prestigefulla universiteten. Här har man  sedan lång tid tillbaka en tradition av att ta ut avgifter av inhemska studenter och försöker att kompensera med rätt så generösa stipendieprogram.

Med nuvarande regering finns ingen begränsning för hur många studenter man kan anta. Idag har Flinders ca 20 000 och målet är att nå 25 000 inom 5 år. Man försöker hitta så många vägar som möjligt för att nå målet och vi fick idag information om hur man kan samarbeta med motsvarande den svenska Yrkeshögskolemyndigheten. Det finns en standardiserad modell för tillgodoräknanden som möjliggör en förkortad högskoleutbildning mellan ett och två år. En stor del av arbetet har handlat om att överbrygga kulturskillnader. Regeringen uppmuntrar denna satsning som är ett led i den breddade rekryteringen.

Vi hade glädjen att även idag få träffa chefen för Studenthälsan som berättade om  ett stort framtida projekt. Psykisk ohälsa är ett stort problem även bland australiensiska studenter och därför har man på nationell nivå arbetat fram gemensamma riktlinjer för arbetet med detta problem. Första steget som Flinders har tagit är att fastställa ett policydokumet om hur lärosätet ska tillhandahålla en miljö som motverkar psykisk ohälsa. Nästa steg är en handlingsplan som bland annat innefattar en halvdags workshop med anställda som målgrupp (totalt 1300!).

Ett annat intressant forskningsprojekt handlar om en undersökning om hur studeterna använder internet och om det finns ett samband mellan detta och psykisk ohälsa.

Vi lär oss inta bara om Flinders, utan om hela Australien:

– landet består av 95% öken

– invånarna i Adelaide är stolta över att staden inte byggdes av fångar (som ex. Sydney och Melbourne)

– i bergen klipper man gräset kort för att skydda huset mot bush fires (tyvärr bodde kuratorn bredvid en hippie som aldrig klippte gräset – ett bekymmer…)

– för oss är hajar exotiskt, för invånarna i Adelaide är det snö

To be continued…(om vi överlever värmeböljan på 40 grader som väntas komma imorgon!)

Charlotte och Carina

 

På plats i Adelaide, Australien

Första dagen på vårt staff shadowing program inom ramen för INU-nätverket fick vi träffa representanter från Flinders University. Vice rektor för internationalisering och samverkan tillsammans med chef för Internationalisering hälsade oss välkomna.

Vi har fått ett fantastiskt fint program och den som varit spindeln i nätet för denna vistelse är vår alumn Medelene Henriksgard som tidigare läst Internationell migration och etniska relationer vid Malmö högskola.

Efter att ha pratat internationalisering på olika nivåer inser vi att den globala konkurrensen blir allt tuffare, vilket inte minst märks bland de australiensiska universiteten. Den internationella studentbarometern (ISB) använs här som en viktig benchmarkingparameter i utvecklingsarbetet för internationalisering. De har lyckats få många internationella studenter att fylla i enkäten och framgångsfaktorn, menar de, är deras International Student Service Unit som under hela studentens vistelse har en tät och nära kontakt. Ca 30-35% fyller i enkäten.

Vi hann också få ett gott möte med chefen för  Studenthälsan samt disability advisors som är en del av Studenhälsan.  Här är Studenthälsan en stor organisation med bla tre läkare och en psykiatriker på väg in samt ytterligare en sjuksköterska med specialisering mot astma och diabetes. Intressant är att en av kuratorerna har motsvarande 25% av sin tjänst avsatt för likabehandling med fokus på studenter!

F ö är Sverige nu mest känd för Wallanderserierna som går för fullt på australiensisk tv. De undrar om vi verkligen alltid har den där mystiska dimman över vårt landskap och mord i vartannat kvarter….

Från ett soligt och sommarvarmt Adelaide

Carina o Charlotte