Universidad de León

Sista kursdagen i León. Det har varit intressant och intensivt. Idag  har vi diskuterat möjligheter och problem som kan uppkomma med internationellt samarbete med digitala hjälpmedel. Pragmatiska språksvårigheter, -som att kommunicera på ett sätt som gör att missförstånd klaras upp eller undviks är en kompetenser som diskuterades. Ingrid Hortin och jag har planerat vårt samarbete med Universidad de Cadiz. I eftermiddag åker vi vidare till Madrid och lite vila och kulturella aktiviteter.

ZPD!

Fredag 12 januari

Vi arbetar med moodle-plattformen för att hantera kommunikationen med vår partnerklass i Cadiz.  Vi känner oss utanför bekvämlighetszonen.  Steep learning curve!

Interkulturell kommunikation

The Evaluate Projekt – framtidens lärare behöver utveckla digital, pedagogisk och interkulturell kompetens. Vi deltar i en kurs i León för att få verktyg för att undervisa blivande lärare i interkulturell kommunikation.