Dag 4

Temat för dagen har varit internationalisering med fokus på studentmobilitet.
I universitetets övergripande strategi finns ett mål att stärka internationaliseringen. Målet att utöka antalet utresande studenter med 50 % har på relativ kort tid uppnåtts. Framgångsfaktorerna är två; regeringens satsning på särskilda stipendier för utresande studenter och universitetets satsning på kortare utlandsvistelser (2-6 veckor). Det handlar om både praktik och kurser. Signaler från statsmakterna är att fortsätta satsningarna på framför allt grannarna i Asien. Man kommer att anslå 40 miljoner AUD ( 1 AUD = 7,40) för denna regionen.  Intresset för Nordamerika och Europa minskar – tyvärr. Flinders har kunnat se att kortare utbyten inte sällan utvecklas till fungerande avtal. EU:s mål är att 2020 ska 20% av alla studenter ha haft en vistelse på minst 3 månader. Det krävs sannolikt mer flexibla mobilitetsmodeller för att uppnå detta mål.

2008 började Flinders med en aktiv datainsamling för att få en bättre statistik. Utmaningen är dock att få fakulteterna att dokumentera och rapportera.

Flinders har idag avtal med 80 universitet i världen. Detta är ett medvetet val för att satsa på kvalitet i stället för kvantitet. Det är helt enkelt orimligt att hinna med att underhålla relationer med fler lärosäten, menar Flinders.

Det Internationella sekretariatets roll när det gäller mobilitet är att ansvara för hela ansökningsprocessen för sina studenter. När det gäller de kortare vistelserna är man mer rådgivande och stöttande. Det är fakulteterna som organiserar detta.

Internationella sekretariatet är indelat i tre delar, Student Mobility, Student Recruitment och Information and Communication.

Vi fick också en redogörelse för hur processen för de australiensiska studenterna fungerar. Malmö högskolas hemsida och service fick ett väldigt gott betyg!

Dagen avslutades med ett besök på en centralt placerad del av Flinders University (campus ligger utanför stan) – mitt i pulsen av Adelaide.
Värmen har nått en kulmen nu och det känns som vi befinner oss i varmluftsugn!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *