Johan Farkas om påverkanskampanjer i danska valet

Johan Farkas är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling utforskar nya former av dold propaganda i digitala medier. I samband med det danska valet var han flitigt anlitad och hänvisad till som expertkommentator angående påverkanskampanjer.

Läs mer om Johan Farkas

Johan Farkas i danska medier:

Ekspert: Målet for påvirkningskampagner er ikke at få valgt én bestemt kandidat, Mandag Morgen

Hvor blev alle løgnene af? Måske har de berygtede russiske trolde snydt os. Måske venter de bare til næste valg. Politiken 

Hun blev Paludans offer: »Jeg har det, som om han har nedkaldt en fatwa over mig« Politiken

Facebook advarer direkte flere danske politikere: Øg jeres sikkerhed kraftigt! Politiken

Facebook smider dansk netavis på porten for anden gang. TV2 Nyheder

 Facebook smider den alternative netavis 24nyt på porten. DR Nyheder

 Facebook: 24nyt er smidt ud på grund af ‘ikke-autentisk adfærd’. DR Nyheder

Välkommen att nominera er kandidat till årets utmärkelse för samverkan! /Nominate your candidate for Malmö University’s Award for Collaboration

Medarbetare och studenter kan nu nominera tillsvidareanställda vid Malmö universitet till årets utmärkelse för samverkan. Med samverkan avses samarbete med minst en aktör utanför högskolesektorn, en så kallad icke-akademisk aktör inom till exempel privat, offentlig, idéburen sektor och/eller medborgare.

Om utmärkelsen
Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra till utvecklad samverkan, nyttiggörande och innovation, genom att belöna insatser som utifrån ett flervetenskapligt arbetssätt och genom ny kunskap, förståelse och lösningar har bidragit till en hållbar samhällsutveckling. Den belönade insatsen bör också ha bidragit till att utveckla och stärka samverkans-, nyttiggörande- och innovationspräglad utbildning och/eller forskning vid Malmö universitet.

Den belönade insatsen bör därtill ha profilerat och uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan. Syftet med utmärkelsen är vidare att personligen uppmärksamma mottagaren och dennes akademiska gärning med fokus på samverkan, nyttiggörande och innovation.
Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 25 000 kr. Om utmärkelsen delas ut till flera mottagare eller till en grupp kan den totala summan uppgå till 50 000 kr. Utmärkelsen ska ge möjlighet till professionell utveckling inom samverkans-, nyttiggörande och innovationsområdet eller andra samverkansfrämjande aktiviteter.

Så utses mottagaren
Rektor utser mottagaren av utmärkelsen för samverkan efter konsultation med och på rekommendation av Rådet för samverkan. I detta råd ingår bland annat representanter från varje fakultet. För att nomineringen ska kunna erhålla en komplett poängbedömning är det viktigt att varje kriterium noggrant motiveras.

Sista dag för nominering är söndagen den 1 september 2019.

Kriterier för utmärkelsen:
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har bidragit till ny kunskap, förståelse och lösningar på viktiga samhällsfrågor eller utmaningar.
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har bidragit till att utveckla och stärka Malmö universitets utbildning och/eller forskning.
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har profilerat och uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan.
• Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har rymt inslag av flervetenskapligt, gränsöverskridande samarbete med minst en aktör utanför högskolesystemet, så kallad icke akademisk aktör inom till exempel privat, offentlig, idéburen sektor och/eller medborgare. etc

Endast tillsvidareanställda vid Malmö universitet kan nomineras och erhålla utmärkelsen.

Nominera här

Nominate your candidate for Malmö University’s Award for Collaboration

Students and employees are invited to nominate permanently employed members of the staff for the 2019 Award for Collaboration. Collaboration, in this case, refers to cooperation with at least one partner outside academia, for instance a representative from the private, public or non-profit sector and/or the citizens.

About the award
The purpose of the award is to encourage the advancement of collaboration, utilisation and innovation by rewarding initiatives that, through a multi-disciplinary approach and promotion of knowledge, understanding and solutions, have contributed to sustainable societal development. The rewarded initiative should further ideally have contributed to the development and strengthening of collaboration, utilisation and innovation oriented education and/or research. Additionally, the rewarded initiative should also have contributed to promoting Malmö University as a valuable collaboration partner. Moreover, the purpose of the award is to acknowledge the recipient personally and his/hers academic achievements from the perspective of collaboration, utilisation and innovation.

The recipient will receive a diploma and 25,000 SEK. If the award is given to more than one recipient, or to a group, the total sum can amount to 50,000 SEK. The recipient of the award must have a permanent position at Malmö University. The award should provide the recipient with the opportunity for professional development within the fields of collaboration, utilisation and innovation.

Appointment process
The Vice-Chancellor appoints the recipient of the award after consultations with the Council for Collaboration. The Council comprises of representatives from all faculties at Malmö University.

The deadline for nominating candidates for the 2019 Award for Collaboration is September 1, 2019.

Criteria:
Please observe that each criteria must be properly motivated if the nominee is to be assessed.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has contributed to new knowledge, understanding of and solutions to societal challenges.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has contributed to develop and strengthen the education and/or research at Malmö University.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has promoted Malmö University as an important collaboration partner.
• The collaboration, utilisation and innovation initiative has included elements of multidisciplinary, cross-border collaboration with at least one partner outside academia, i.e. cooperation with a non-academic actor representing the private, public or civil society sector and/or the citizens.

Nominate here

Forskarporträtt av Sylwia Lindqvist

Centrum för fastighetsföretagandes nyhetsbrev presenterar Sylwia Lindqvist, lektor vid Urbana studier. I sin avhandling i fastighetsekonomi studerade hon olika länders köp- och säljprocesser. På senare tid har hon intresserat sig allt mer för alternativa upplåtelseformer och finansieringslösningar för boende, ur ett internationellt perspektiv. Läs forskarporträttet med Sylwia Lindqvisthär.

Funding for project about bureaucratisation

Congratulations to Patrik Hall, who has received SEK 4,8 million from FORTE for the project “Bureaucraticisation of public organisations? A comparative study of organisational professionals in Sweden and New Zealand”

Patrik is the lead researcher and the project is placed at GPS/MaU. His co-researchers are Karl Löfgren (Victoria University, Wellington) and Linda Nyberg (Lund University).

Bo Petersson medverkar på Demokratifestivalen

På tisdag är Bo Petersson, professor i statsvetenskap, samtalsgäst på Demokratifestivalen i Lund tillsammans med Per T Ohlsson, författare och journalist. Samtalen hålls klockan 12.15-13.00 måndag-onsdag på Stortorget i Lund inför EU-valet den 26 maj. “Vi får tre små engagerade och förhoppningsvis klargörande och roliga lunchsamtal inför alla medborgare som har tid och lust.” Moderator är Johan Wester (som också är grundare av idéverkstaden Skånemotor som arrangerar). 

Mer på demokratifestivalens webbplats

Winner of The Historians of British Art Book Award

Congratulations to Temi Odumosu, postdoctoral researcher at K3, who won The Historians of British Art Book Award for her book  Africans in English Caricature 1769–1819: Black Jokes White Humour, in the category a single-authored book with a subject between 1600-1800. 

… a carefully researched and brilliantly written analysis of racial caricature at a key moment in the history of the development of British (and European and American) representational ideas about race. She identifies key visual themes of excess and licentiousness in relation to the representation of Africans in British visual culture that are familiar to scholars, but interprets them through a complex genealogy of images and cultural referents culled from extensive archival work to produce a novel critical analysis. The result is a fresh interpretation of a series of historical images that continue to haunt us today. (from the press release of the winners)

The award winners were chosen from a nominating list of over one hundred books from more than thirty different presses.

Read more about the prize

Read more about Temi Odumosu

Kultur och samhälle har utsett nya vicedekaner

Kultur och samhälle har två nya vicedekaner från och med 15 augusti, Derek Stanford Hutcheson, vicedekan med särskilt ansvar för forskarutbildning och Maria Wiktorsson, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Båda tillträder 15 augusti 2019. Uppdragen varar i tre år. De och deras uppdrag presenteras närmare efter sommaren. 

– ENGLISH –

Culture and Society has appointed to new vice deans, Derek Stanford Hutcheson, vice dean responsible for doctoral education and Maria Wiktorsson, deputy dean responsible for first and second cycle courses and programs.

Start date is 15 August 2019. Both are appointed for three years. More about them and their assignments after the summer.

Derek Stanford Hutcheson

Maria Wiktorsson

Silence as a Narrator: The Case of the Georgian History Textbooks. 

Dear colleagues, welcome to the Caucasus Studies seminar on May 7, 15.15-17:

Guranda Bursulaia, PhD Candidate at Free University in Tbilisi (Georgia) and Swedish Institute visiting researcher at Caucasus Studies, Malmö University, will give the presentation: Silence as a Narrator: The Case of the Georgian History Textbooks. 

When: May 7, 15.15-17
Where: Room C0502

The seminar is about the construction of collective memory about the 1992-1993 war in Abkhazia in the Georgian school history textbooks. Guranda will discuss the transformation of the textbooks throughout the last 25 years marked with major political and social changes in the country. Besides, silencing, as an instrument of major narrative formation, and masterminds behind it will be analyzed using the example of the Georgian textbooks.

More info: http://caucasusstudies.mau.se/2019/04/27/seminar-on-may-7-with-guranda-bursulaia/