New book: Urban Rage by Mustafa Dikeç

Mustafa Dikeç, professor of urban studies at the Université Paris-Est and at Malmö University has published the new book, ”Urban Rage. The Revolt of the Excluded”, Yale University Press. 
Urban Rage. The Revolt of the Excluded.

Urban Rage. The Revolt of the Excluded

A timely and incisive examination of contemporary urban unrest that explains why riots will continue until citizens are equally treated and politically included”, Yale University Press.

Mustafa Dikeç is also the author of Badlands of the Republic and Space, Politics and Aesthetics and the editor of International Journal of Urban and Regional Research (IJURR)

Visit the public lecture ”Urban Rage – stadens raseri” with Mustafa Dikeç at Stadsbiblioteket, December 14

Visit the book release, December 17 (link to Facebook event)

Tbilisi online & campus seminar

On November 1-3, students from Malmö University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Flinders University (Adelaide, Australia) conducted an online and campus seminar, broadcasted from Tbilisi State University. This was a collaborative event for students from Caucasus Studies and Communication for development (Malmö University), Development studies (Flinders University) together with MA students from the Faculty of Social and Political Studies at Tbilisi State University. Read more at the Caucasus Studies Portal

Välkommen på en eftermiddag om K2

Hej!
Vi hälsar både kollegor som varit engagerade i K2 och kollegor som undrar om K2 kan vara något för dem välkomna till en eftermiddag med samtal kring K2. K2 är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och vi har bett de FoU-ledare som varit aktiva i K2:s första femårsperiod att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i K2 och bedriva forskning i samverkan. K2 har en ny ledningsstruktur och forskningsledare, varav två kommer från Malmö högskola och det är Jan Persson, datavetenskap och Christina Scholten, urbana studier.

Välkommen till en eftermiddag om K2
Vi vill dels fånga in tankar och idéer om vad K2 kan vara för forskarkollegiet på Malmö högskola, dels dela med oss av hur vi tänker oss vårt arbete inom ramen för K2. Nästa år påbörjas arbetet med att förbereda den andra och sista femårsperioden med K2 i dess nuvarande form. I samverkan med branschen kommer forskningsområden att ringas in och i det arbetet behöver vi på Malmö högskola fundera över vilka frågor vi tycker är viktiga och vill ta med oss in i det arbetet.

Datum: 6 december

Mötet börjar kl. 13

Sal NIC 0826

Agenda
Dagens upplägg och introduktion av K2 

Erfarenheter
Désirée Nilsson, FoU-ledare för området samhällseffekter
Paul Davidsson, FoU-ledare för området digitalisering

Ny forskningsorganisation på K2: vad gör forskningsledarna?
Jan Persson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Christina Scholten, Institution för urbana studier

Vad ska Malmö högskola bidra med inom K2?
Till de som anmäler sig serveras fika! Vi håller på till längst kl. 16

Välkomna!
Christina Scholten & Jan Persson

http://www.k2centrum.se/