Omtag Niagara: Vad är på gång i huset?

Snart ska ombyggnaden av studentytorna på plan två till fyra börja. För entréplan finns en godkänd plan som innebär en synligare reception. Planen är att ombyggnaden ska sätta igång till sommaren. Studenter från utbildningarna Arkitektur, visualisering och kommunikation och från Interaktionsdesign är tillfrågade för att hjälpa till med ett särskilt uppdrag att ta fram ett koncept för att utforma Niagaras entré för att arkitektoniskt integrera digital kommunikation i miljön på ett bättre sätt än idag. 

Läs medarbetarnyheten

Forskningsmedel till projekt om turismens roll i multikulturella samhällen

Sayaka Osanami Törngren vid MIM och Globala politiska studier har beviljats 15,5 miljoner från Formas för forskningsprojektet ”TiMS: Turismens roll i multikulturella samhällen”. Stort grattis!

Om projektet:
“TiMS består av fyra arbetspaket som utforskar turism i förhållande till multikulturalism och därmed bidrar till en mer hållbar ekonomisk, social, kulturell och miljömässig samhällsutveckling. Målen är att: Förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs; Förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras; Utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer. TiMS ger alltså nya perspektiv på befintlig turismforskning genom sitt fokus på relationen mellan turism, etnisk mångfald, multikulturalism, integration och migration.”

Research funding from FORMAS to Gunnhildur Lily Magnusdottir

Congratulations to Gunnhildur Lily Magnusdottir, associate professor at GPS, who is a part of a small research team also including professor Annica Kronsell at Gothenburg University and Anna Kaijser researcher at Linköping University, that has received 10 million SEK research funding from FORMAS. The project is called Intersectionality and Climate Policy Making: Ways Forward to a Socially Inclusive and Sustainable Welfare State and is led by Gothenburg University. It is a four-year project aiming to explore how climate policy-makers in government agencies work with social inclusion and also how intersectional aspects relate to climate policy-making in the local context of three municipalities; Malmö, Gothenburg and Stockholm.

The project will develop guidelines and on-line pedagogical material for climate policy-makers about intersectional climate relevant social factors so they may develop socially inclusive and just climate policies in line with Agenda 2030.The findings of the project will also contribute to advancing theory and methodology on intersectional climate policy.

Read more about the project

Två av författarna från Urbana studier i ny lärobok om samhällsplanering

I januari 2019 kommer boken Samhällsplaneringens teori och praktik ut på Liber. Boken är i huvudsak skriven för utbildningar i samhällsplanering på högskolenivå och Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, är redaktör. I boken medverkar Carina Listerborn med kapitlet “Flaggskeppsplanering: Fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö.” och Christina Lindkvist Scholten har skrivet kapitlet “Socialt hållbara persontransporter”.

Smakprov ur boken

Representation i Humtanks styrgrupp

Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall är ny medlem i tankesmedjan Humtanks styrgrupp. Humtank är organisatoriskt placerat som ett projekt vid Mittuniversitetet och styrgruppen består av tre dekaner som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

KS och Malmö universitet är medlemmar i tankesmedjan sedan 2017 och Petra Ragnerstam från K3 är en av de aktiva forskare i humanistiska ämnen som medverkar i arbetet.

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett internat. Däremellan träffas Humtank via videokonferens och har löpande diskussioner via en projektledningsplattform. Medlemmar i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks träffar och har löpande avstämningsmöten med medlemmarna.

The work/family relation

Malmö University and Karlstads University is part of an international research project focusing the relation between work and family. Please participate and help us spread the survey further.
 
Remember, these are not your own personal beliefs – but pertain to what you think is believed in your society

URL [English]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/en

URL [Swedish]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/sv

Regards

Jean-Charles Languilaire, Malmö University

Ann Bergman, Karlstad University

A Design Thing about city making and democracy

Welcome to a Design Thing!

The students and teachers of the course CoDesign – design, participation, democracy invite you to a Design Thing about city making and democracy. A Design Thing is a hybrid of a democratic parliament and an experimental laboratory where participants collaboratively “make” decisions by exploring issues of concern together.

The event is open to everyone, but please RSVP to anna.seravalli@mah.se before November 2. 

Global politik blir nytt forskarutbildningsämne

För första gången har lärosätet på egen hand fattat beslut om en ny forskarutbildning. Forskarutbildningen i global politik vid Malmö universitet är tänkt att starta vårterminen 2019 och redan i höst rekryteras tre doktorander till forskarutbildningen. 

– Forskarutbildningen kommer också erbjuda en ny plattform för att attrahera kunniga internationella doktorander, lärare och forskare som brinner för internationalisering och har ett globalt engagemang, vilket är ett av Malmö universitets signum, säger Magnus Ericson, prefekt för Institutionen för globala politiska studier, som vill tacka alla medarbetare, fakultets- och universitetsledning för det arbete och stöd som gjort forskarutbildningen möjlig.

Läs medarbetarartikeln