Two new Formas research projects

Congratulations to Karin Grundström, Urban Studies.

Karin Grundström (project leader) has received a Formas Research and Development Grant to carry out the project Sharing Housing in Times of Housing Inequality. The aim of the research is to investigate housing inequality by analysing why and how, privileged and precarious groups respectively, are sharing housing. It is grounded in the increase in sharing housing among the large number of singletons in the metropolitan areas. The prevalence of sharing will be mapped and six case studies will be selected in Malmö and Stockholm for further analysis. The project has a budget of 2.9 million SEK and is a collaboration with Martin Grander from Malmö University, and, Irene Molina and Karin Back from the Institute for Housing and Urban Research (IBF) at Uppsala University. In addition, the project has an international advisory board and a national reference group in support of the research.

Karin Grundström is also project leader of Revisiting Allmänningar and Stråk. Spatial Justice in the 21st Century Land Regime that has received 7.2 million SEK within the Formas call Sustainable Living Environments. The aim of the project is to investigate spatial justice by analysing usage and planning of allmänningar and stråk [pathways], i.e. public spaces that connect urban and rural environments and socio-economically and ethnically segregated neighbourhoods. The project will evolve in close collaboration with users, artists, the three municipalities of Malmö, Lund and Staffanstorp, and, national and international research- and teaching environments. One main method is mapping and the project will conclude with an exhibition of maps produced throughout the research project. The project members include Peter Parker and Martin Grander at Malmö University, David Pinder from Roskilde University, Ander Larsson from SLU Alnarp and Cecilia Wendt who is an independent artist. 

Coffee with a communications officer continues…

Coffee with a communications officer will continue during December and January. Feel free to swing by the 7th floor of Niagara with all your communications-related questions and queries!

Thursday, December 5: 13.30-15.30
Amanda Malmquist (educational communication) and Johanna Svensson (internal communications).

Tuesday, December 10: 13.30-15.30
Maya Acharya (internal communications in English) and Ellen Albertsdottir (research communication).

Thursday, January 16: 13.30-15.30
Maya Acharya, (internal communications in English) and Ellen Albertsdottir (research communication).

Thursday, January 23: 13.30-15.30
Amanda Malmquis (educational communication) and Johanna Svensson (internal communication).

Kaffe med en kommunikatör fortsätter

Kaffe med en kommunikatör fortsätter under december och januari. Välkommen med dina frågor och kommunikationsutmaningar.

Torsdagen den 5 december: 13.30-15.30
Amanda Malmquist, utbildningskommunikation och Johanna Svensson, internkommunikation är på plats.

Tisdagen den 10 december: 13.30-15.30
Maya Acharya, internkommunikation engelska och Ellen Albertsdottir, forskningskommunikation

Torsdagen den 16 januari: 13.30-15.30
Maya Acharya, internkommunikation engelska och Ellen Albertsdottir, forskningskommunikation

Torsdagen den 23 januari: 13.30-15.30
Amanda Malmquist, utbildningskommunikation och Johanna Svensson, internkommunikation är på plats.

K3-medarbetare har fått designstipendium

Jonas Larsen har fått Region Skånes “Designstipendium för etablerad designer”. Grattis!

“Region Skånes stipendiater för etablerad designer 2019 gick till Yuki Tango och Jonas Larsson för deras unika glasvaser. De arbetar med pilträ för att forma och blåsa glaset i, och väver på så sätt ihop två äldre hantverk som fortfarande hålls vid liv i Skåne.” Läs mer på Region Skånes webb

Public lectures with Robert Saunders

Public Lecture @ MAU: Robert Saunders  

Farmingdale State College (SUNY) 
The Imag(in)ed City: The (Geo)Politics of Nordic Noir’s Televisual Place-Making 
6 December: 14:15 – 16:00
NI:B0E07 (Lecture Hall B2) 

RUCARR seminar
Professor Robert A. Saunders, Farmingdale State College (SUNY), Dept. of History, Politics, and Geography, NY: Getting over Borat: Exploring the (After-)Effects of Parody in the Post-Soviet Realm.
When: December 10, 3.15-5 pm
Seminar room, 9th floor, Niagara building

MEDEA Talk @ Panora: Robert Saunders 

Screening the Nordic City: The Politics of Place and Space in Contemporary Crime Series 
10 December: 18:00 – 20: 00
Salong 1, Panora
For many people outside Northern Europe, what they know about Malmö comes what they see on their television screens. The worldwide success of the Swedish-Danish crime drama Bron|Broen has come to serve as the main source of information about Sweden’s ‘southern capital’. Professor Robert A Saunders (State University of New York) will speak about his research on the imagining of Malmö via the series, and how other internationally-successful Nordic noir series such as the Bordertown (set in Lappeenranta, Finland) and Dicte (set in Aarhus, Denmark) shape international perspectives of Norden and its lived spaces.  Focusing on various aspects of the ‘city’ – including history, economics, architecture, culture, etc. – his talk will critically assess the pros and cons of being seen as a zone of murder and mystery, regardless of the day-to-day realities of the typical Nordic city.

Discussant: Annette Hill, Professor of Media and Communication, Lund University. The actor Gabriel Flores Jair will also take part in the conversation. 

This event is co-produced with Medea and requires registration. Please sign up here (the event is free of charge).

De externa utvärderingarna fortsätter

En av komponenterna i universitetets kvalitetsramverk för utbildning är att det görs externa granskningar av alla utbildningar som inte granskas av UKÄ.

Hur går det till?
Programansvarig och andra personer ur lärarlaget skriver en självvärdering på cirka 15 sidor utifrån de delar som ska bedömas. Kvalitetskoordinator Birgitta Magnusson bistår med administrativt stöd och med kommunikation och avstämning med andra delar av universitetet. Studenterna har inflytande över processen genom att både bidra till självvärderingen och genom att delta i dialogmötet. Vid dialogmötet träffas bedömargruppen och företrädare för programmet, utöver studentrepresentant. Vid dessa brukar också prefekten delta.

Fyra KS-program granskas under höstterminen
Under höstterminen har universitetet sju granskningar igång, varav fyra vid Kultur och samhälle: Arkitektur, visualisering och kommunikation, Interaction design (magister- och mastersprogrammen), Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidatprogrammet) och Mångfaldsstudier. Flertalet av dem får ett preliminärt yttrande från bedömargruppen i slutet av november och det slutliga i januari. Däremellan hålls ett dialogmöte, som leds av bedömargruppens ordförande.

Tre KS-program granskades i våras
De första utvärderingarna gjordes i våras, då granskades fem utbildningar varav tre vid KS: Transport Management, Interaction design (kandidatprogrammet) och Urban Studies (mastersprogrammet). Alla blev godkända, men fick också rekommendationer om hur utbildningarna kan utvecklas.

Läs utvärderingarna här (i Box)

KS firade två nya professorer

I torsdags firade Kultur och samhälle att Mikael Spång, Globala politiska studier, har blivit professor i statsvetenskap och Stig Westerdahl, Urbana studier, har blivit professor i företagsekonomi. Det bjöds på bubbel och tilltugg och tal hölls av dekan Rebecka Lettevall, prodekan Magnus Nilsson och prefekterna Magnus Ericson och Kerstin Sandell.

Magnus Ericson som hunnit diskutera olika frågor med Mikael Spång redan under studietiden berättade bland annat att han är “en riktig djuping, som dessutom är trevlig och rolig” och Kerstin Sandell hade under sin tid som prefekt hunnit konstatera att Stig Westerdahl är “en stor tillgång för institutionen” och har en bredd som spänner över US olika fält . Grattis!

Mikael Spång, ny professor fick blommor av dekan Rebecka Lettevall.
Stig Westerdahl, ny professor, fick blommor av dekan Rebecka Lettevall.

Sveriges unga akademi söker humanioraforskare

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som består av ett urval av landets mest framstående yngre forskare inom alla vetenskapsområden. Nya ledamöter väljs in årligen för en ledamotsperiod på fem år. I dagsläget har akademin 37 ledamöter.

Sveriges unga akademi söker efter humanioraforskare. Sista dag för ansökan är 8 januari. 

“Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Beroende på dina intressen får du möjlighet att till exempel bedriva forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla din förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Då verksamheten utgår från akademins ledamöter så kommer prioriteringar och aktiviteter att skifta över tid. Det som däremot är konstant är ett högt engagemang hos ledamöterna.”

Sökande som uppfyller nedanstående punkter välkomnas:  

  • är en framstående och självständig forskare,
  • har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom frågor och aktiviteter som akademin arbetar med,
  • har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst),
  • är verksam som forskare i Sverige. 


Mer info och utlystning på:
https://www.sverigesungaakademi.se/inval2020

Sveriges unga akademi grundades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Utbildningsdepartementet

Träffa Kultur och samhälles kommunikatörer / Meet a Culture and Society communications officer

Tack till er som har kommit till Kaffe med en kommunikatör. Vi finns på plan 7 även kommande torsdagseftermiddagar. Oftast kan vi hjälpa till direkt, ibland tar vi vidare dina frågor. Välkommen att titta förbi! Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

Maya Acharya, internkommunikation på engelska
Ellen Albertsdottir, forskningskommunikation och press
Amanda Malmquist, utbildningskommunikation
Johanna Svensson, internkommunikation

Kaffe med en kommunikatör: Fokus på forskningskommunikation och utbildningskommunikation
Träffa Ellen Albertsdottir och Amanda Malmquist
Torsdagen den 21 november, klockan 14-16.30. Plan 7 i Niagara

Coffee with a communications officer

Meet Ellen Albertsdottir and Amanda Malmquist

Thursday November 21, from 14.00 –16.30, on the 7th floor of Niagara.

Thanks to those of you who have dropped by to ‘coffee with a communications officer’! We will be sitting on the 7th floor every Thursday afternoon in November, and you are welcome to swing by and meet us face-to-face. Depending on the question, we will either have an answer for you straight away, or get back to you as soon as possible. You are always welcome to call or email us with any queries!

Maya Acharya: Internal Communications in English
Ellen Albertsdottir, Research Communications and Press
Amanda Malmquist, Marketing and Recruitment
Johanna Svensson, Internal Communications

Beslut om KS forskningsstrategiska prioriteringar

Efter en workshop med fakultetens ledningsgrupp och institutionernas forskningskoordinatorer, diskussioner i forsknings- och forskarutbildningsnämnden och vid ledningsgruppens internat samt samtal i fakultetens dekangrupp har dekan fattat beslut om forskningsstrategiska prioriteringar för Kultur och samhälle.

De strategiska prioriteringarna ska vara ett stöd för institutionerna vid fakulteten i att nå målen i universitetets strategiska plan Strategi 2022.

Fakulteten för kultur och samhälle ska:

• utveckla och implementera en diversifierad sökstrategi för extern­finansiering
• i samarbete med Forskarservice se till att fakultetens forsknings­ansökningar genomgår peer review
• fortsätta att satsa på finansiering av forskningsplattformar som bidrar till att synliggöra forskning och höja dess kvalitet
• använda rekrytering som ett forskningsstärkande verktyg, med särskilt fokus på internationalisering
• arbeta för högkvalitativ och ändamålsenlig internationalisering samt skapa stimulansmedel för inresande gästforskare och forsknings­vistelser utomlands
• verka för att forskare ges möjlighet att ingå i externa nätverk och konsortier
• arbeta för att säkerställa att utbildnings- och forskningsstrategierna strävar mot det gemensamma målet att förstärka fakultetens sammanhållna akademiska miljöer
• utreda möjligheter och förutsättningar för att skapa forskarskolor och öka antalet extemfinansierade doktorandtjänster
• arbeta för att den utvärderingsverksamhet som bedrivs vid fakulteten (inklusive följeforskning) kopplas starkare till vår forskning
• skapa överblick över forskningen i en årsberättelse