Jakob Svensson forskar om människorna bakom algoritmen

Algoritmer – databeräkningar som styr vårt informationsflöde på internet – har ett stort inflytande i våra liv. Men vad är det som gör att vi ser det vi ser? Jakob Svensson, docent i Medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid K3, försöker besvara denna fråga genom att undersöka människorna bakom algoritmen.

Läs mer här.

 

 

En akademisk kvart: Berndt Clavier och Asko Kauppinen

Cultural Politics and Integration

Populärvetenskaplig föreläsning av Berndt Clavier och Asko Kauppinen, forskare vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), vid Malmö universitet. Föreläsningen äger rum onsdagen den 28 februari, 12.30-13.00 på Malmö stadsbibliotek. 

Läs mer om deras forskningsprojekt här

Program: www.mau.se/akademiskkvart

Student takes first prize at interaction design contest in Lyon

Malmö University Interaction Design master’s student Kevin Ong was one of the nine finalists selected to compete at the annual Student Design Challenge. His team impressed the judges with their take on designing for people with disabilities. Each group was then given a disability to work with. Ong’s group chose dyscalculia.

Read more here.

Konferens: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Den 18-19 oktober 2018 bjuder Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, (CTA) in forskare, doktorander och yrkesverksamma till en konferens om aktuella arbetslivsfrågor med temat Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Tillsammans identifierar vi nya utmaningar och möjligheter.

Aktuellt

Såväl forskare och doktorander som yrkesverksamma är välkomna att skicka in bidrag på konferensens tema. Sista datum är onsdagen den 9 maj 2018.

Call for abstracts/Skicka in konferensbidrag.
 
Sprid gärna ordet om konferensen! Ladda ner postern:

Läs mer på www.mah.se/cta/konferens

Välkommen den 18-19 oktober!

Dekans beslutsmöte

Behöver du dekans underskrift på en forskningsansökan eller annat beslut? Då finns det nya rutiner sedan årsskiftet. På tisdagar kl 15.00-15.30 hålls dekans beslutsmöte. Anmäl ditt ärende senast en vecka i förväg. Allt info och alla datum finns här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Välkommen!

Internationell studentkonferens om global uppvärmning

Varje år arrangerar nätverket International Network of Universities (INU) studentkonferenser som Malmö universitet kan delta i – i januari är det en på Bali, Indonesien, om globalt medborgarskap och i augusti hålls studentseminarier om fred i Hiroshima, Japan.

Temat för årets studentkonferens på Bali var ”Climat Change – A Global Warning”.Göran Ewald, lektor i miljövetenskap på Urbana studier höll i olika föreläsningar och workshoppar på konferensen. De fyra studenter som var där från Malmö universitet i år har nyligen kommit hem och har delat med sig av sina berättelser. Läs studenternas berättelser på bloggen Study Abroad. Studenterna kommer från Miljövetarprogrammet, Peace and Conflict Studies, Vårdvetenskap och Urban Studies.

Hiroshima-konferensens utlysning brukar ligga i april. Det görs en utlysning för studenter och en separat för lärare. Antal studenter och lärare varierar olika år.

Läs mer

Konferenswebb: 2018 International Student Conference on Global Citizenship

Info om INU: https://www.mah.se/english/about-malmo-university/international/inu—international-network-of-universities/

Från Borges till Cape Calypso

Författare, kulturjournalist, översättare och forskare. Oscar Hemer är konstnärlig professor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet och rör sig mellan flera olika världar. Nyligen gav han tillsammans med Lasse Söderberg för första gången ut ett stort urval av Borges samlade författarskap översatt till svenska. Som forskare intresserar han sig för kreolisering, som metod för sammanflätning av olika kulturer.
Läs mer här

Sommarskola i digital humaniora

Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora?

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. Utlysningen är öppen till och med den 6 mars klockan 16.00. Kursen äger rum 2-6 juli 2018. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till den forskning som den sökande bedriver. Läs mer och ansök på Riksbankens jubileumsfonds webbplats