Ny fakultetsstyrelse beslutad – start i april

Som fakulteten har meddelat har KS en ny fakultetsstyrelse från och med 1 april efter att ha genomfört ett val på fakulteten.

Här ser du Kultur och samhälles nya fakultetsstyrelse på medarbetarwebben

Beslutsmandatet ökar nästa år

Fakultetsstyrelserna får fler beslutsbefogenheter när den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2020. Det utökade beslutsmandatet gäller exempelvis fakultetens utformning och genomförande av kvalitetsarbete, inre organisation och ekonomi samt verksamhetsplanering och prioriteringar.

En ledamot från annan fakultet

I de nya fakultetsstyrelserna ingår en representant från en annan fakultet. På KS blir det Malin Ideland från Lärande och samhälle. En representant från KS, Per-Markku Ristilammi, är ledamot i LS fakultetsstyrelse.

Lågt men ökande valdeltagande

Förhoppningen är att det ökade inflytandet på sikt kommer att öka valdeltagandet, som helhet deltog drygt 36 procent och på KS röstade knappt var tredje röstberättigad i år. Läs mer om fakultetsstyrelsevalen och resultaten.

Institute for Urban Research IUR är igång

Forskningsprogrammet Institute for Urban Research hade uppstartsmöte i Istanbul den 6-9 mars. Forskningen kommer bland annat att beröra bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration och smarta städer.

Läs mer om Institute for Urban Research på iuresearch.se

Välkommen att delta i kommande arrangemang.

I mitten på förstasidan finns ett formulär för dig som vill prenumerera på Institute for Urban Researchs nyhetsbrev.

Nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå

Dekan Rebecka Lettevall har fattat beslut om att ett nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå vid KS ska inrättas. Som utbildningsanordnare har vi ansvar för att de studentarbeten som genomförs på grundnivå och på avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Rådet kommer att ha som huvuduppgift att granska planerade studentprojekt som är eller kan vara av etiskt känslig natur. Varje ansökan leder till ett skriftligt yttrande med en rekommendation. Rådet ska bestå av en ledamot från var och en av fakultetens institutioner samt en studentrepresentant. 

Rådet ska också bidra till kunskapsspridning till studenter om behandling av personuppgifter generellt.

Mer information om rutinerna för granskningen kommer snarast.

Vilka studentprojekt är eller kan vara av etiskt känslig natur?

Studentarbeten som:
• innebär ett fysiskt ingrepp på en människa
• utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada människan fysiskt eller psykiskt
• avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa
• innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.
• innehåller känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter om:

-ras eller etniskt ursprung
– politiska åsikter
– religiös eller filosofisk övertygelse
– medlemskap i en fackförening
– hälsa
– en persons sexualliv eller sexuella läggning
– genetiska uppgifter
–  biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Forskningssamarbete om islamistiska påverkanskampanjer

Grattis till Michael Krona som ingår i forskningssamarbetet “Islamistiska påverkanskampanjer i Sverige” som har fått 2,7 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet leds av Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan och även Jesper Falkheimer från Lunds universitet. Forskningsprojektet inleds i år och avslutas 2020.

Nio miljoner till forskning om informationspåverkan

Ny professor: Jakob Svensson

Jakob Svensson, medarbetare vid K3, blev befordrad till professor i medie- och kommunikationsvetenskap i december. Eftersom han var bortrest då firades han igår med snittar och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och delade bland annat med sig av formuleringar ur de sakkunnigas utlåtanden om Jakob Svenssons forskargärning. Sara Bjärstorp, prefekt vid K3, höll också ett tal. Hon belyste det faktum att vår nya professor startade som student på grundutbildningen på dåvarande Malmö högskola 1999. Hon lät det vara osagt om han är den enda som gjort den resan vid vårt unga lärosäte, men konstaterade att han åtminstone tillhör en mycket exklusiv skara. Vi fick också veta att han varit chefredaktör för högskolans studenttidning. Smakprov ur innehållet följdes av vänliga skratt från åhörarna.

Jakob Svensson själv påpekade att det förutom hårt arbete också finns en del tur bakom hans framgångar, till exempel att han har hållit sig till ett och samma ämne och att han arbetar vid ett lärosäte där det är möjligt att bli befordrad till professor.

Installationsföreläsning och formell installation sker i oktober under den akademiska högtidsveckan.

Grattis till Jakob!

Nya vicedekaner på KS, utbildning respektive forskarutbildning

(English summary below) 

Hej! Är du intresserad av att delta i fakultetens strategiska arbete? Fakulteten för kultur och samhälle söker nu två nya vicedekaner:

Uppdrag som vicedekan för utbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle

Uppdrag som vicedekan för forskarutbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle

Intresseanmälningar och nomineringar till båda uppdragen skickas till KS_Dekan@mau.se senast 28 februari kl. 09.00. 

– – – ENGLISH – – –

The Faculty of Culture and Society is now looking to find two new Vice Deans, one for education and one for doctoral studies. More information enclosed in Swedish.

Uppdrag som vicedekan för utbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle
Är du intresserad av att delta i fakultetens strategiska arbete?

Som vicedekan har du ett övergripande ansvar under dekan för utbildningens kvalitet och utveckling av fakultetens utbildningsutbud i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild.

I uppdraget ingår ett särskilt ansvar som ordförande för Utbildningsnämnden (UN) vid fakulteten. Som vicedekan ingår du i fakultetens ledningsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll och du är adjungerad till fakultetsstyrelsen. Dessutom representerar du fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidrar till en aktiv omvärldsbevakning.

Du har en doktorsexamen och tillsvidareanställning, erfarenhet av utbildningsfrågor, aktivt arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning. Det är viktigt att du har samarbetsförmåga och en hög kommunikativ förmåga samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Det är meriterande att vara professor eller docent.

Uppdraget som vicedekan är på 40% under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Uppdragstillägg enligt universitetets riktlinjer. Start 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din intresseanmälan i form av en kort CV samt din motivering till varför du söker uppdraget (1-2 sidor).

Vi vill ha din intresseanmälan senast 28 februari kl. 09.00. Skickas till: KS_Dekan@mau.se

Din intresseanmälan behandlas konfidentiellt om du önskar det.

Nominering
Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del så är även alla medarbetare välkomna att nominera kollegor vid fakulteten. 

En nominering ska innehålla en kort motivering till varför du nominerar personen i fråga. Det ska framgå att den nominerade har accepterat nomineringen.

Vi vill ha din nominering senast 28 februari kl 09.00. Skickas till KS_Dekan@mau.se

Uppdrag som vicedekan för forskarutbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle
Är du intresserad av att delta i fakultetens strategiska arbete?

Som vicedekan har du ett övergripande ansvar under dekan för kvalitet, utveckling och samordning av fakultetens forskarutbildning  i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild.

Du ingår i fakultetens forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFN) där många av fakultetens forskarutbildningsfrågor avhandlas samt i det universitetsgemensamma Forskarutbildningsutskottet. Som vicedekan ingår du i fakultetens ledning där du förväntas ta en aktiv roll. Dessutom representerar du fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidrar till en aktiv omvärldsbevakning.

Du är professor eller docent med tillsvidareanställning och har erfarenhet av forskarutbildningsfrågor samt av aktivt arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning. Det är viktigt att du har samarbetsförmåga och en hög kommunikativ förmåga samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Uppdraget som vicedekan för forskarutbildning är inledningsvis på 20% under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Start 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din intresseanmälan i form av en kort CV samt din motivering till varför du söker uppdraget (1-2 sidor).

Vi vill ha din intresseanmälan senast 28 februari kl. 09.00. Skickas till: KS_Dekan@mau.se

Din intresseanmälan behandlas konfidentiellt om du önskar det.

Nominering
Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del så är även alla medarbetare välkomna att nominera kollegor vid fakulteten. 

En nominering ska innehålla en kort motivering till varför du nominerar personen i fråga. Det ska framgå att den nominerade har accepterat nomineringen.

Vi vill ha din nominering senast 28 februari kl. 09.00. Skickas till KS_Dekan@mau.se

New book: Integrating Gender into Transport Planning

  • Integrates gender research and transport planning
  • Highlights the need to acknowledge the political within transport planning and transport practice
  • Combines quantitative and qualitative gender research perspectives and methods

“This edited collection brings together feminist research on transport and planning from different epistemologies, with the intention to contribute to a more holistic transport planning practice. With a feminist perspective on transport policy and planning, the volume insists on the political character of transport planning and policy, and challenges gender-blindness in a policy area that impacts the everyday lives of women, men, girls, and boys. The chapters discuss everyday mobility as an embodied and situated activity in both conceptual and theoretical ways and suggest practical tools for change.” Quote from the publishing house Springer.

The authors

Integrating Gender into Transport Planning is edited by Christina Scholten, Senior Lecturer for the Department of Urban Studies, Malmö University, Sweden and Tanja Joelsson, Senior Lecturer of Child and Youth Studies at the Department of Education, Uppsala University, Sweden. Christina Scholten is also affiliated to K2 – Swedish Knowledge Centre for Public Transport.