Ny rutin för forskningsansökningar

Från och med 2018 kommer samtliga dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – att fattas vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda.

Dekans beslutsmöte
Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30. Aktuella mötesdatum finns på fakultetens medarbetarsidor: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Alla ärenden anmäls till KS_Dekan@mau.se senast 1 vecka före beslutsmötet.

Om du planerar att söka till RJ den 24 januari ska du till exempel anmäla ditt ärende senast den 16 januari och senast torsdagen den 18 januari kl 15.00 ska du skicka in underlag för beslut. Beslutsunderlaget ska innehålla följande:

– Abstract
– Budget med specificering av eventuell medfinansiering
– Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande

In English

As of 2018, all decisions made by the dean – including the signing of research applications – will be made at decision-meetings once a week. This procedure ensures a higher quality in the decision-making process and clarifies the process for all parties.

The Dean’s decision-meetings
Decision-meetings are held on Tuesdays 15.00-15.30 until further notice. Add your item to the agenda by sending an e-mail to KS_Dekan@mau.se no later than a week before the decision-meeting.

For dates and times, please see https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/.

The decision-meeting replaces the previous signing-meetings.

Visitors, users and audiences – modes of engagement for diverse audiences in museum communication?

 

Visitors, users and audiences – modes of engagement for diverse audiences in museum communication?

It will be held at Wednesday, December 13 at 10.15-12.00 in room NIC 0541 (K3 Open Studio), Niagara

Pop-up Idea Store with Dr Yanki Lee

Yanki Lee, guest researcher at K3, will as a part of the AFM network do a full day workshop at the bottom floor at Niagara the 11th of December. The workshop allow participants to “drop in” (approximately 20-30 minutes) and it relates to immersion techniques and design for our “future selves”. The day after, 12th of December, we will follow up with a discussion during lunch in the K3-design studio (NIB0542). 

Read more here.

 

Ny lärarrepresentant i fakultetsstyrelsen

Fyllnadsvalet till Kultur och samhälles fakultetsstyrelse är nu avslutat och valet har utfallit så att Kristin Järvstad tar plats som lärarrepresentant i fakultetsstyrelsen från och med nu och till 2018-12-31 då hela styrelsens mandatperiod löper ut.

Mer information om fakultetsstyrelsen finns på mah.se/ks/fs. Där hittar du till exempel ledamotsförteckning, mötestider och protokoll från tidigare möten.

Photos from FEKIS2017

A month ago, the Department of Urban Studies hosted Sweden’s largest conference on Business administration. FEKIS2017 was held in Orkanen on 18-19 October and included not only two prominent key-note speakers, two interesting panels and over 50 sessions but also a concert by El Sistema, a children’s orchestra (in green below), and a big conference dinner in Niagara with a vegetarian main course!

The theme for this year’s conference was Business administration in urban society (Företagsekonomi i den urbana samhällsutvecklingen). The main part of the conference consisted of parallel sessions during two days with 300 participants from all parts of the country.

Photos from the conference are now published on jAlbum.

Visit mah.se/fekis2017 to find out more about the conference.

Next year, the conference will be hosted by Stockholm university.

Urbana studier ingår i idélabb om bostadssegregation

Martin Grander, doktorand och projektkoordinator på Urbana studier, ingår i projektet ”Allmännyttans innovationslabb” som har fått pengar från Vinnova för att under två år utforma metoder för att minska bostadssegregationen. Det är bransch- och intresseorganisationen SABO som står bakom projektet som beviljats 4,8 miljoner och ingår i Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

Läs mer om projektet här