Två av författarna från Urbana studier i ny lärobok om samhällsplanering

I januari 2019 kommer boken Samhällsplaneringens teori och praktik ut på Liber. Boken är i huvudsak skriven för utbildningar i samhällsplanering på högskolenivå och Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, är redaktör. I boken medverkar Carina Listerborn med kapitlet “Flaggskeppsplanering: Fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö.” och Christina Lindkvist Scholten har skrivet kapitlet “Socialt hållbara persontransporter”.

Smakprov ur boken

Representation i Humtanks styrgrupp

Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall är ny medlem i tankesmedjan Humtanks styrgrupp. Humtank är organisatoriskt placerat som ett projekt vid Mittuniversitetet och styrgruppen består av tre dekaner som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

KS och Malmö universitet är medlemmar i tankesmedjan sedan 2017 och Petra Ragnerstam från K3 är en av de aktiva forskare i humanistiska ämnen som medverkar i arbetet.

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett internat. Däremellan träffas Humtank via videokonferens och har löpande diskussioner via en projektledningsplattform. Medlemmar i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks träffar och har löpande avstämningsmöten med medlemmarna.

Global politik blir nytt forskarutbildningsämne

För första gången har lärosätet på egen hand fattat beslut om en ny forskarutbildning. Forskarutbildningen i global politik vid Malmö universitet är tänkt att starta vårterminen 2019 och redan i höst rekryteras tre doktorander till forskarutbildningen. 

– Forskarutbildningen kommer också erbjuda en ny plattform för att attrahera kunniga internationella doktorander, lärare och forskare som brinner för internationalisering och har ett globalt engagemang, vilket är ett av Malmö universitets signum, säger Magnus Ericson, prefekt för Institutionen för globala politiska studier, som vill tacka alla medarbetare, fakultets- och universitetsledning för det arbete och stöd som gjort forskarutbildningen möjlig.

Läs medarbetarartikeln

Save-the-date: Workshop om internationalisering på hemmaplan

Fredagen den 15 mars mellan 08:30-12:30 arrangerar Fakulteten för kultur och samhälle en workshop på temat internationalisering. Workshopen vänder sig till all personal – administrativ och undervisande – som är intresserad av hur vi på MAU kan arbeta med internationalisering.

Spara denna dag i din almanacka så du kan tacka ja när inbjudan med mer info trillar in.

För mer information, vänligen kontakta Lena Isaksson.

Film screening and open talks with K3 at Doc Lounge

Welcome to a free screening of the documentary film Inventing Tomorrow at Babel in Malmö. The School of Arts and Communication (K3) at Malmö University is inviting visitors to this film screening as part of its 20th anniversary celebrations.

Before the screening, there will be a set with DJ Farkas and a presentation on how K3 is currently working with research for the future. After the film, we’ll offer cake and a chance to meet and mingle with K3 employees.

Time: Tuesday, November 6.
Doors open at 19.00, the K3 presentation starts at 19.45, and the film screening starts at 20.00.
Location: Babel, Spånggatan 38, Malmö.
Language: The film will be English and the talk will be in Swedish.

Read more in English

Read more in Swedish

Kan trängsel på en flotte bidra till fred?

– Det var rubriken för ett inslag i Vetandets värld i onsdags. Inslaget handlade om filmen Flotten, som beskriver ett ovanligt experiment på 1970-talet, där försökspersonerna isolerades på en flotte i havet. Syftet var att undersöka varför konflikter uppstår. Men var det bra vetenskap? Ronald Stade, professor i freds- och konfiktvetenskap vid K3 är en av tre forskare som deltar i diskussionen. Hör på inslaget.

Seminar series Religion and Modernity: Islam and Modernity

The department of Urban Studies welcomes you to the first seminar in the seminar series Religion and Modernity: “Islam and modernity“.

Monday 22 October, 15:15 – 17:00 
Niagara, NI:B0E15 (hörsal B1), Nordenskiöldsgatan 1

Speaker: Georg Cavallar, associate professor, University of Vienna.
Discussant: Salahuddin Barakat, imam, Islamakademin.
Moderator: Jonas Alwall, Sociologist of Religion, Senior Lecturer, Department of Urban Studies, Malmö University.

Georg Cavallar (1962), Associate Professor in Modern History at the Department of History, University of Vienna, Austria, has published on Kant’s political philosophy, the history of international law, and the philosophy of cosmopolitanism.

Among his publications are: Kant’s Embedded Cosmopolitanism: History, Philosophy and Education for World Citizens and Theories of Dynamic Cosmopolitanism in Modern European History.  More recently, Cavallar has published on modernity, the Enlightenment, and Islamic cultures. He is currently working on an introduction to philosophy.

The event on Facebook

Welcome!

Stig Westerdahl om billiga bostäder

Stig Westerdahl medverkar i den nya antologin Affordable Housing Governance and Finance. Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives på Routledge förlag. Stig Westerdahls kapitel heter Against the stream. How a small company builds affordable housing – Sweden och handlar om hur det privata bolaget Trianon renoverar och bygger nytt på Lindängen i Malmö med relativt låga hyror.

– De åstadkommer detta genom en massa olika åtgärder, de flesta i samarbete med Malmö stad. I kapitlet försöker jag visa att detta privata bolag agerar när varken de allmännyttiga kommunala bolagen eller de kooperativa jättarna HSB eller Riksbyggen är särskilt engagerade i att bygga billigt. Samtidigt pekar jag på riskerna med att tillkomsten av överkomliga bostäder är beroende av privata, kommersiella initiativ och bortom politisk påverkan, berättar Stig Westerdahl.

Digitala fotspår

Odontologiska fakulteten bjuder in till föreläsningen “Digitala fotspår – svenskarnas attityd till kommersiell användning av beteendedata”. Plats: OD:s aula, Tid: 7 november klockan 13.15. Föreläser gör Sara Leckner, universitetslektor och forskare inom medieteknikutveckling vid Institutionen datavetenskap och medieteknik på Malmö universitet.

Om föreläsningen

I kölvattnet av Cambridge Analytica-skandalen och införandet av nya dataskyddsförordningen (GDPR) under våren 2018 är företagens registrering och hantering av användargenererad internetdata ett aktuellt ämne. Den här föreläsningen presenterar studier som undersökt svenskarnas inställning till insamling av personliga data och diskuterar orsakerna till och konsekvenserna av, de digitala fotspår vi lämnar på nätet.

Sara Leckner

Tillsammans med 11 andra partners från akademi och industri driver hon det Vinnova-finansierade projektet ”Sjyst data!” som undersöker och utvecklar metoder för att använda internetdata på ett sätt som förenar användares krav på integritet med att skapa nytta för företag och offentliga verksamheter.