Ny rutin för forskningsansökningar

Från och med 2018 kommer samtliga dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – att fattas vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda.

Dekans beslutsmöte
Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30. Aktuella mötesdatum finns på fakultetens medarbetarsidor: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Alla ärenden anmäls till KS_Dekan@mau.se senast 1 vecka före beslutsmötet.

Om du planerar att söka till RJ den 24 januari ska du till exempel anmäla ditt ärende senast den 16 januari och senast torsdagen den 18 januari kl 15.00 ska du skicka in underlag för beslut. Beslutsunderlaget ska innehålla följande:

– Abstract
– Budget med specificering av eventuell medfinansiering
– Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande

In English

As of 2018, all decisions made by the dean – including the signing of research applications – will be made at decision-meetings once a week. This procedure ensures a higher quality in the decision-making process and clarifies the process for all parties.

The Dean’s decision-meetings
Decision-meetings are held on Tuesdays 15.00-15.30 until further notice. Add your item to the agenda by sending an e-mail to KS_Dekan@mau.se no later than a week before the decision-meeting.

For dates and times, please see https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/.

The decision-meeting replaces the previous signing-meetings.

Photos from FEKIS2017

A month ago, the Department of Urban Studies hosted Sweden’s largest conference on Business administration. FEKIS2017 was held in Orkanen on 18-19 October and included not only two prominent key-note speakers, two interesting panels and over 50 sessions but also a concert by El Sistema, a children’s orchestra (in green below), and a big conference dinner in Niagara with a vegetarian main course!

The theme for this year’s conference was Business administration in urban society (Företagsekonomi i den urbana samhällsutvecklingen). The main part of the conference consisted of parallel sessions during two days with 300 participants from all parts of the country.

Photos from the conference are now published on jAlbum.

Visit mah.se/fekis2017 to find out more about the conference.

Next year, the conference will be hosted by Stockholm university.

Urbana studier ingår i idélabb om bostadssegregation

Martin Grander, doktorand och projektkoordinator på Urbana studier, ingår i projektet ”Allmännyttans innovationslabb” som har fått pengar från Vinnova för att under två år utforma metoder för att minska bostadssegregationen. Det är bransch- och intresseorganisationen SABO som står bakom projektet som beviljats 4,8 miljoner och ingår i Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

Läs mer om projektet här

New book: Urban Rage by Mustafa Dikeç

Mustafa Dikeç, professor of urban studies at the Université Paris-Est and at Malmö University has published the new book, ”Urban Rage. The Revolt of the Excluded”, Yale University Press. 
Urban Rage. The Revolt of the Excluded.

Urban Rage. The Revolt of the Excluded

A timely and incisive examination of contemporary urban unrest that explains why riots will continue until citizens are equally treated and politically included”, Yale University Press.

Mustafa Dikeç is also the author of Badlands of the Republic and Space, Politics and Aesthetics and the editor of International Journal of Urban and Regional Research (IJURR)

Visit the public lecture ”Urban Rage – stadens raseri” with Mustafa Dikeç at Stadsbiblioteket, December 14

Visit the book release, December 17 (link to Facebook event)

Tbilisi online & campus seminar

On November 1-3, students from Malmö University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Flinders University (Adelaide, Australia) conducted an online and campus seminar, broadcasted from Tbilisi State University. This was a collaborative event for students from Caucasus Studies and Communication for development (Malmö University), Development studies (Flinders University) together with MA students from the Faculty of Social and Political Studies at Tbilisi State University. Read more at the Caucasus Studies Portal