Två av författarna från Urbana studier i ny lärobok om samhällsplanering

I januari 2019 kommer boken Samhällsplaneringens teori och praktik ut på Liber. Boken är i huvudsak skriven för utbildningar i samhällsplanering på högskolenivå och Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, är redaktör. I boken medverkar Carina Listerborn med kapitlet “Flaggskeppsplanering: Fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö.” och Christina Lindkvist Scholten har skrivet kapitlet “Socialt hållbara persontransporter”.

Smakprov ur boken

Representation i Humtanks styrgrupp

Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall är ny medlem i tankesmedjan Humtanks styrgrupp. Humtank är organisatoriskt placerat som ett projekt vid Mittuniversitetet och styrgruppen består av tre dekaner som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

KS och Malmö universitet är medlemmar i tankesmedjan sedan 2017 och Petra Ragnerstam från K3 är en av de aktiva forskare i humanistiska ämnen som medverkar i arbetet.

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett internat. Däremellan träffas Humtank via videokonferens och har löpande diskussioner via en projektledningsplattform. Medlemmar i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks träffar och har löpande avstämningsmöten med medlemmarna.

The work/family relation

Malmö University and Karlstads University is part of an international research project focusing the relation between work and family. Please participate and help us spread the survey further.
 
Remember, these are not your own personal beliefs – but pertain to what you think is believed in your society

URL [English]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/en

URL [Swedish]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/sv

Regards

Jean-Charles Languilaire, Malmö University

Ann Bergman, Karlstad University

Global politik blir nytt forskarutbildningsämne

För första gången har lärosätet på egen hand fattat beslut om en ny forskarutbildning. Forskarutbildningen i global politik vid Malmö universitet är tänkt att starta vårterminen 2019 och redan i höst rekryteras tre doktorander till forskarutbildningen. 

– Forskarutbildningen kommer också erbjuda en ny plattform för att attrahera kunniga internationella doktorander, lärare och forskare som brinner för internationalisering och har ett globalt engagemang, vilket är ett av Malmö universitets signum, säger Magnus Ericson, prefekt för Institutionen för globala politiska studier, som vill tacka alla medarbetare, fakultets- och universitetsledning för det arbete och stöd som gjort forskarutbildningen möjlig.

Läs medarbetarartikeln

Två nya forskningsplattformar vid KS

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns idag två forskningsplattformar: Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) och Medea – A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public Engagement. I våras utvärderades Medea med strålande resultat och i samband med rektors forskningsprogram lämnades tre förslag in av huvudsökande vid KS, Rejuvenating Democracy som erhöll viss finansiering och  Collaborative Future-Making som inte erhöll finansiering men fick mycket goda vitsord i den externa granskningen.
 
Två nya forskningsplattformar
För att ta till vara det omfattande arbete som lagts ned på att utveckla förslagen bjöd KS dekan in de huvudsökande för att arbeta om förslagen på de tidigare föreslagna
forskningsprogrammen och istället utforma nya forskningsplattformar. Förra veckan fattades beslut om fortsatt finansiering för Medea för ytterligare en treårsperiod (2019–2021) och finansiering för Collaborative Future-Making och Rejuvenating Democracy för samma period. Läs hela beslutet här (i Box)
RUCARR har ett år kvar innan det är dags för utvärdering.
 

Kan trängsel på en flotte bidra till fred?

– Det var rubriken för ett inslag i Vetandets värld i onsdags. Inslaget handlade om filmen Flotten, som beskriver ett ovanligt experiment på 1970-talet, där försökspersonerna isolerades på en flotte i havet. Syftet var att undersöka varför konflikter uppstår. Men var det bra vetenskap? Ronald Stade, professor i freds- och konfiktvetenskap vid K3 är en av tre forskare som deltar i diskussionen. Hör på inslaget.

Seminar series Religion and Modernity: Islam and Modernity

The department of Urban Studies welcomes you to the first seminar in the seminar series Religion and Modernity: “Islam and modernity“.

Monday 22 October, 15:15 – 17:00 
Niagara, NI:B0E15 (hörsal B1), Nordenskiöldsgatan 1

Speaker: Georg Cavallar, associate professor, University of Vienna.
Discussant: Salahuddin Barakat, imam, Islamakademin.
Moderator: Jonas Alwall, Sociologist of Religion, Senior Lecturer, Department of Urban Studies, Malmö University.

Georg Cavallar (1962), Associate Professor in Modern History at the Department of History, University of Vienna, Austria, has published on Kant’s political philosophy, the history of international law, and the philosophy of cosmopolitanism.

Among his publications are: Kant’s Embedded Cosmopolitanism: History, Philosophy and Education for World Citizens and Theories of Dynamic Cosmopolitanism in Modern European History.  More recently, Cavallar has published on modernity, the Enlightenment, and Islamic cultures. He is currently working on an introduction to philosophy.

The event on Facebook

Welcome!

Stig Westerdahl om billiga bostäder

Stig Westerdahl medverkar i den nya antologin Affordable Housing Governance and Finance. Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives på Routledge förlag. Stig Westerdahls kapitel heter Against the stream. How a small company builds affordable housing – Sweden och handlar om hur det privata bolaget Trianon renoverar och bygger nytt på Lindängen i Malmö med relativt låga hyror.

– De åstadkommer detta genom en massa olika åtgärder, de flesta i samarbete med Malmö stad. I kapitlet försöker jag visa att detta privata bolag agerar när varken de allmännyttiga kommunala bolagen eller de kooperativa jättarna HSB eller Riksbyggen är särskilt engagerade i att bygga billigt. Samtidigt pekar jag på riskerna med att tillkomsten av överkomliga bostäder är beroende av privata, kommersiella initiativ och bortom politisk påverkan, berättar Stig Westerdahl.