Hur samskapar vi den socialt hållbara staden?

– om hur innovation, tillit och kunskapsspridning kan skapa urbant välbefinnande

Varmt välkomna till en heldag med seminarier och djupdykning i högaktuell forskning kring hållbar stadsutveckling.

Programmet innehåller ett synliggörande av de lärdomar som vuxit fram inom Malmö Innovationsarena; projektresultat, framgångar och utmaningar. Vi diskuterar ämnesområden och kopplar på högaktuell forskning som relaterar till delprojekt och identifierade utmaningar inom Malmö Innovationsarena.

ISU Kunskapsseminarium är ett samarbetsprojekt mellan ISU, Malmö Innovationsarena, Internationella Miljöinstitutet – Lunds Universitet, SLU Alnarp och K3 – Malmö högskola. 

Program: http://isumalmo.se/kunskapsseminariet-program/

Uppdrag som prodekan vid Fakulteten för kultur och samhälle

Är du intresserad av att vara med och utveckla fakultetens strategiska arbete?

Som prodekan har du ett övergripande ansvar under dekan för utvecklingen på fakulteten i enlighet med Malmö universitets strategi. Du är dekans ställföreträdande då denne inte är på plats eller enligt dekans uppdrag. I uppdraget ingår ett särskilt ansvar som ordförande för anställningsnämnden, ett strategiskt och aktivt viktigt arbete nu när vi lämnar högskolan bakom oss och övergår till Malmö universitet. Anställningsnämnden ska säkerställa den akademiska kvaliteten i professors- och lektorstillsättningar liksom för befordringar till docent och professor. I uppdraget ingår även att i nära dialog med dekan planera och leda det strategiska arbetet för att utveckla fakultetens verksamhet vilket kan innebära särskilda uppdrag. Som prodekan sitter du också med i fakultetens ledningsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll. Dessutom förväntas du representera fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidra till en aktiv omvärldsbevakning.

Du är professor eller lägst docent med tillsvidareanställning och har erfarenhet av aktivt arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning. Det är viktigt att du har en hög kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Även samarbetsförmåga är av betydelse.

Uppdraget som prodekan är på 50% under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Uppdragstillägget är 4000 kr. Start 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Om du undrar över något kring uppdraget kan du vända dig direkt till dekan Rebecka Lettevall.

Välkommen med din intresseanmälan som består av en kort CV samt en beskrivning om varför du söker uppdraget (1-2 sidor).

Vi vill ha din intresseanmälan senast 171107 till: ks_dekan@mah.se

Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del så är även alla medarbetare välkomna att nominera kollegor vid fakulteten. 

En nominering ska innehålla en kort motivering till varför du nominerar personen i fråga. Det ska framgå att den nominerade har accepterat nomineringen.

Vi vill ha din nominering senast 171101 till ks_dekan@mah.se

Malmö högskola håller företagsekonomisk konferens med bredd

Onsdagen den 18 oktober och 19 oktober håller Urbana studier en stor nationell företagsekonomisk konferens i Orkanen på Malmö högskola. Arrangörerna har varit måna om att det ska märkas att konferensen är i Malmö och på Malmö högskola, och sätter in företagsekonomin i ett flervetenskapligt sammanhang med fokus på urbanisering. I programmet skriver de ”Till skillnad från tidigare värdlärosäten är vi inte en renodlad företagsekonomisk institution utan arbetar flervetenskapligt i alla våra utbildningar och även inom forskning. För oss är detta därför ett tillfälle att lyfta både flervetenskapliga perspektiv, men även att lyfta företagsekonomiska perspektiv i våra egna utbildningar och forskningsområden.”

Under konferensen medverkar bland annat många av högskolans forskare, även från andra ämnen som är relevanta för temat. Keynote-talare är Barbara Czarniawska som talar under rubriken ”Den medialiserade staden” och Daniel Nyberg med ”FEKIS and Grand Challenges: Business and Management Research in the Anthropocene”.

Se hela programmet här

Guy Baeten contributes to The Routledge Handbook of Planning Theory

With the chapter Neoliberal Planning, Guy Baeten, Professor of Urban Studies at Malmö University, is one of the contributors to The Routledge Handbook of Planning Theory. The recently published book ”presents key contemporary themes in planning theory through the views of some of the most innovative thinkers in planning”.  Read more at Routledge.com

Talk by Rob Hopkins: Transition Stories – local solutions for a sustainable society

Talk by Rob Hopkins, Transition Network. ”Transition Stories – local solutions for a sustainable society”. The last day of his week long tour of Sweden and Denmark. The actual talk will be around 45 minutes, after which will be a discussion with invited guests. There will be time for Q&As and networking after.

Rob Hopkins is an independent activist and writer on environmental issues, based in Totnes, England. He is best known as the founder and figurehead of the Transition movement, which he initiated in 2005.

Rob Hopkins holds a doctorate from Plymouth University (2011) on the subject of transition (Localisation and Resilience at the Local Level: The Case of Transition Town Totnes). He is a visiting fellow at Plymouth University, in July 2013 was awarded a honorary doctorate by the University of the West of England, and in October 2016, he was awarded a honorary doctorate by the University of Namur.

In 2012 he was voted one of the Independent’s top 100 environmentalists and one of ‘Britain’s 50 New Radicals’. Hopkins have appeared on BBC Radio 4’s ‘Four Thought’ and on ‘A Good Read’, appear in the French film phenomenon ‘Demain’ (‘Tomorrow’), have spoken at TED Global once, and at 3 TEDx events. He is an Ashoka Fellow, a keen gardener and one of the founders of New Lion Brewery in Totnes and a Director of Totnes Community Development Society, the group behind Atmos Totnes, a very ambitious community-led development project.

The event is organized in collaboration with Glokala Folkhögskolan, Holma Folkhögskola, Omställning Malmö and Nationella Omställningsrådet

http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Rob-Hopkins-Transition-Stories—Lokala-losningar-for-ett-hallbart-samhalle/

Facebookevent

Irene Molina: Talking back: Confronting racism in academia

Colleges and universities are not free from racism. On the contrary, universities and other research institutions have historically created and legitimated racist imaginations and practices. Irene Molina, professor in cultural geography at Uppsala university, research leader at CEMFOR and board member in Antirasistiska akademin will lead us in a discussion on the following questions: What does racism within colleges and universities look like today? Is it possible to teach and do research in an anti-racist way? What can we do to confront racism within higher education and research? In the meeting on October 5 we will discuss our needs and interests in doing anti-racist work in Malmö and Lund. Read more in the University calendar

Nytt externt uppdrag till Peter Palm

Peter Palm är ny ordförande för branschorganisationen Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering. Peter är lektor i fastighetsvetenskap vid Institutionen för urbana studier och kan i denna roll påverka kvaliteten på de som ska värdera våra fastigheter på ett hållbart sätt – det innebär ansvar för auktorisation, tillsyn och vidareutbildning.

I fredags träffade han en delegation från det Vietnamesiska finansdepartementet i sin nya roll, för att diskutera auktorisation av fastighetsvärderare i Vietnam.

Läs mer om fastighetsvärdering hos Samhällsbyggarna

New research project about urban planning in Sweden and Russia

What are the generating factors and challenges faced by each city or locality? What are the belief systems, modes of reasoning and configurations of interests underlying planning in the Russian and Swedish contexts? What are the processes of citizen involvement? How are issues as gender equality, ethnic diversity and individual functional variation included and represented? What mechanisms ensure that such interests are carried over into the overall comprehensive plan? 

Congratulations to Bo Peterson and Derek Hutcheson who have received funding from Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD). The project seeks to examine the processes of urban planning in Sweden and Russia, with a focus on the input, control and output legitimacy of that process.  Read more about the project

Medea Talk: Framing Wonder: A Mission for Design

Medea would like to invite you to the Medea Talk ”Framing Wonder: A Mission for Design” with Ann Light, Professor of Design and Creative Technology at the University of Sussex (UK). Ann Light will discuss how people “make futures” and what role design may have in this.

When? October 16 at 15:15–17:00

Where? Hörsal B2, Niagara, Malmö University

Sign up here

A fuller invitation is available here:

http://medea.mah.se/event/medea-talks-ann-light/