Ny rutin för forskningsansökningar

Från och med 2018 kommer samtliga dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – att fattas vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda.

Dekans beslutsmöte
Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30. Aktuella mötesdatum finns på fakultetens medarbetarsidor: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Alla ärenden anmäls till KS_Dekan@mau.se senast 1 vecka före beslutsmötet.

Om du planerar att söka till RJ den 24 januari ska du till exempel anmäla ditt ärende senast den 16 januari och senast torsdagen den 18 januari kl 15.00 ska du skicka in underlag för beslut. Beslutsunderlaget ska innehålla följande:

– Abstract
– Budget med specificering av eventuell medfinansiering
– Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande

In English

As of 2018, all decisions made by the dean – including the signing of research applications – will be made at decision-meetings once a week. This procedure ensures a higher quality in the decision-making process and clarifies the process for all parties.

The Dean’s decision-meetings
Decision-meetings are held on Tuesdays 15.00-15.30 until further notice. Add your item to the agenda by sending an e-mail to KS_Dekan@mau.se no later than a week before the decision-meeting.

For dates and times, please see https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/.

The decision-meeting replaces the previous signing-meetings.

Ny lärarrepresentant i fakultetsstyrelsen

Fyllnadsvalet till Kultur och samhälles fakultetsstyrelse är nu avslutat och valet har utfallit så att Kristin Järvstad tar plats som lärarrepresentant i fakultetsstyrelsen från och med nu och till 2018-12-31 då hela styrelsens mandatperiod löper ut.

Mer information om fakultetsstyrelsen finns på mah.se/ks/fs. Där hittar du till exempel ledamotsförteckning, mötestider och protokoll från tidigare möten.

Urbana studier ingår i idélabb om bostadssegregation

Martin Grander, doktorand och projektkoordinator på Urbana studier, ingår i projektet ”Allmännyttans innovationslabb” som har fått pengar från Vinnova för att under två år utforma metoder för att minska bostadssegregationen. Det är bransch- och intresseorganisationen SABO som står bakom projektet som beviljats 4,8 miljoner och ingår i Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

Läs mer om projektet här

New book: Urban Rage by Mustafa Dikeç

Mustafa Dikeç, professor of urban studies at the Université Paris-Est and at Malmö University has published the new book, ”Urban Rage. The Revolt of the Excluded”, Yale University Press. 
Urban Rage. The Revolt of the Excluded.

Urban Rage. The Revolt of the Excluded

A timely and incisive examination of contemporary urban unrest that explains why riots will continue until citizens are equally treated and politically included”, Yale University Press.

Mustafa Dikeç is also the author of Badlands of the Republic and Space, Politics and Aesthetics and the editor of International Journal of Urban and Regional Research (IJURR)

Visit the public lecture ”Urban Rage – stadens raseri” with Mustafa Dikeç at Stadsbiblioteket, December 14

Visit the book release, December 17 (link to Facebook event)

Tbilisi online & campus seminar

On November 1-3, students from Malmö University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Flinders University (Adelaide, Australia) conducted an online and campus seminar, broadcasted from Tbilisi State University. This was a collaborative event for students from Caucasus Studies and Communication for development (Malmö University), Development studies (Flinders University) together with MA students from the Faculty of Social and Political Studies at Tbilisi State University. Read more at the Caucasus Studies Portal

Välkommen på en eftermiddag om K2

Hej!
Vi hälsar både kollegor som varit engagerade i K2 och kollegor som undrar om K2 kan vara något för dem välkomna till en eftermiddag med samtal kring K2. K2 är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och vi har bett de FoU-ledare som varit aktiva i K2:s första femårsperiod att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i K2 och bedriva forskning i samverkan. K2 har en ny ledningsstruktur och forskningsledare, varav två kommer från Malmö högskola och det är Jan Persson, datavetenskap och Christina Scholten, urbana studier.

Välkommen till en eftermiddag om K2
Vi vill dels fånga in tankar och idéer om vad K2 kan vara för forskarkollegiet på Malmö högskola, dels dela med oss av hur vi tänker oss vårt arbete inom ramen för K2. Nästa år påbörjas arbetet med att förbereda den andra och sista femårsperioden med K2 i dess nuvarande form. I samverkan med branschen kommer forskningsområden att ringas in och i det arbetet behöver vi på Malmö högskola fundera över vilka frågor vi tycker är viktiga och vill ta med oss in i det arbetet.

Datum: 6 december

Mötet börjar kl. 13

Sal NIC 0826

Agenda
Dagens upplägg och introduktion av K2 

Erfarenheter
Désirée Nilsson, FoU-ledare för området samhällseffekter
Paul Davidsson, FoU-ledare för området digitalisering

Ny forskningsorganisation på K2: vad gör forskningsledarna?
Jan Persson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Christina Scholten, Institution för urbana studier

Vad ska Malmö högskola bidra med inom K2?
Till de som anmäler sig serveras fika! Vi håller på till längst kl. 16

Välkomna!
Christina Scholten & Jan Persson

http://www.k2centrum.se/