Två nya forskningsplattformar vid KS

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns idag två forskningsplattformar: Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) och Medea – A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public Engagement. I våras utvärderades Medea med strålande resultat och i samband med rektors forskningsprogram lämnades tre förslag in av huvudsökande vid KS, Rejuvenating Democracy som erhöll viss finansiering och  Collaborative Future-Making som inte erhöll finansiering men fick mycket goda vitsord i den externa granskningen.
 
Två nya forskningsplattformar
För att ta till vara det omfattande arbete som lagts ned på att utveckla förslagen bjöd KS dekan in de huvudsökande för att arbeta om förslagen på de tidigare föreslagna
forskningsprogrammen och istället utforma nya forskningsplattformar. Förra veckan fattades beslut om fortsatt finansiering för Medea för ytterligare en treårsperiod (2019–2021) och finansiering för Collaborative Future-Making och Rejuvenating Democracy för samma period. Läs hela beslutet här (i Box)
RUCARR har ett år kvar innan det är dags för utvärdering.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *