Ny bok om högutbildade migranters situation i Sverige

Välkomna på boksläpp för forskningsantologin Högutbildade migranter i Sverige. På boksläppet den 24 maj presenteras boken av redaktörerna Maja Povrzanović Frykman, forskare vid Institutionen för globala politiska studier, samt Magnus Öhlander, forskare vid Stockholms universitet.

Högutbildade migranter i Sverige, utgiven på Arkiv Förlag, innehåller aktuell forskning om högutbildade migranters situation i Sverige. I bokens 14 artiklar delar författarna med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

NÄR OCH VAR:
Torsdag den 24 maj kl. 16-17 i Orkanen, Gäddan våning 1, Citadellsvägen 7, Malmö universitet. Vid boksläppet bjuds på vin/dryck och tilltugg.

Kompletterar bilden av migration
Idag dominerar flyktingar den svenska diskussionen kring migration. Boken kompletterar bilden av migration till Sverige genom att fokusera på den understuderade grupp högutbildade migranter som på egen hand söker sig till Sverige för att arbeta. Akademi, hälso- och sjukvård samt IT-bolag är sektorer av svensk arbetsmarknad som till stor del är beroende av högutbildade migranter, enligt Maja Povrzanović Frykman, som är professor i etnologi vid Institutionen för globala politiska studier och en av bokens redaktörer.

Boken fokuserar också på livssituationen för de högutbildade migranter som sökt sig till Sverige på eget bevåg och som saknar det juridiska och ekonomiska stöd som ofta erbjuds de personer som rekryterats av större svenska företag. Ett tredje fokus i forskningsantologin är gruppens välmående. Boken beskriver hur det är att leva som högutbildad migrant i Sverige och hur de utmaningar som gruppen möter inom arbetslivet, familjelivet och det sociala livet påverkar individernas välmående. Genom etnografisk kvalitativ forskning erbjuder boken nya insikter inom detta relativt outforskade område.

Boken är skriven för en bred läsekrets av forskare, studenter, journalister, tjänstemän, politiker och en intresserad allmänhet. Från Malmö universitet har följande personer bidragit med kapitel till boken:

  • Henrik Emilsson har skrivit kapitlet Högutbildade migranter i Sverige. En introduktion.
  • Nahikari Irastorza och Pieter Bevelander är författare av kapitlet Politik för arbetskraftsinvandring. Erfarenheter av den svenska modellen.
  • Paula Mulinari har bidragit med kapitlet Att vara högutbildad och flykting. Erfarenheter hos utomeuropeiska läkare som kom till Sverige som flyktingar.
  • Maja Povrzanović Frykman är redaktör för boken och medförfattare av kapitlet Yrkesvardag mellan friktion och integration. Polskfödda läkare i Sverige.

Mer information om boken finns på förlagets hemsida

Länk till eventet i Malmö universitets kalender

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *