Två av författarna från Urbana studier i ny lärobok om samhällsplanering

I januari 2019 kommer boken Samhällsplaneringens teori och praktik ut på Liber. Boken är i huvudsak skriven för utbildningar i samhällsplanering på högskolenivå och Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, är redaktör. I boken medverkar Carina Listerborn med kapitlet “Flaggskeppsplanering: Fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö.” och Christina Lindkvist Scholten har skrivet kapitlet “Socialt hållbara persontransporter”.

Smakprov ur boken

Representation i Humtanks styrgrupp

Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall är ny medlem i tankesmedjan Humtanks styrgrupp. Humtank är organisatoriskt placerat som ett projekt vid Mittuniversitetet och styrgruppen består av tre dekaner som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

KS och Malmö universitet är medlemmar i tankesmedjan sedan 2017 och Petra Ragnerstam från K3 är en av de aktiva forskare i humanistiska ämnen som medverkar i arbetet.

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett internat. Däremellan träffas Humtank via videokonferens och har löpande diskussioner via en projektledningsplattform. Medlemmar i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks träffar och har löpande avstämningsmöten med medlemmarna.

The work/family relation

Malmö University and Karlstads University is part of an international research project focusing the relation between work and family. Please participate and help us spread the survey further.
 
Remember, these are not your own personal beliefs – but pertain to what you think is believed in your society

URL [English]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/en

URL [Swedish]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/sv

Regards

Jean-Charles Languilaire, Malmö University

Ann Bergman, Karlstad University

A Design Thing about city making and democracy

Welcome to a Design Thing!

The students and teachers of the course CoDesign – design, participation, democracy invite you to a Design Thing about city making and democracy. A Design Thing is a hybrid of a democratic parliament and an experimental laboratory where participants collaboratively “make” decisions by exploring issues of concern together.

The event is open to everyone, but please RSVP to anna.seravalli@mah.se before November 2. 

Global politik blir nytt forskarutbildningsämne

För första gången har lärosätet på egen hand fattat beslut om en ny forskarutbildning. Forskarutbildningen i global politik vid Malmö universitet är tänkt att starta vårterminen 2019 och redan i höst rekryteras tre doktorander till forskarutbildningen. 

– Forskarutbildningen kommer också erbjuda en ny plattform för att attrahera kunniga internationella doktorander, lärare och forskare som brinner för internationalisering och har ett globalt engagemang, vilket är ett av Malmö universitets signum, säger Magnus Ericson, prefekt för Institutionen för globala politiska studier, som vill tacka alla medarbetare, fakultets- och universitetsledning för det arbete och stöd som gjort forskarutbildningen möjlig.

Läs medarbetarartikeln

Save-the-date: Workshop om internationalisering på hemmaplan

Fredagen den 15 mars mellan 08:30-12:30 arrangerar Fakulteten för kultur och samhälle en workshop på temat internationalisering. Workshopen vänder sig till all personal – administrativ och undervisande – som är intresserad av hur vi på MAU kan arbeta med internationalisering.

Spara denna dag i din almanacka så du kan tacka ja när inbjudan med mer info trillar in.

För mer information, vänligen kontakta Lena Isaksson.

Två nya forskningsplattformar vid KS

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns idag två forskningsplattformar: Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) och Medea – A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public Engagement. I våras utvärderades Medea med strålande resultat och i samband med rektors forskningsprogram lämnades tre förslag in av huvudsökande vid KS, Rejuvenating Democracy som erhöll viss finansiering och  Collaborative Future-Making som inte erhöll finansiering men fick mycket goda vitsord i den externa granskningen.
 
Två nya forskningsplattformar
För att ta till vara det omfattande arbete som lagts ned på att utveckla förslagen bjöd KS dekan in de huvudsökande för att arbeta om förslagen på de tidigare föreslagna
forskningsprogrammen och istället utforma nya forskningsplattformar. Förra veckan fattades beslut om fortsatt finansiering för Medea för ytterligare en treårsperiod (2019–2021) och finansiering för Collaborative Future-Making och Rejuvenating Democracy för samma period. Läs hela beslutet här (i Box)
RUCARR har ett år kvar innan det är dags för utvärdering.
 

Film screening and open talks with K3 at Doc Lounge

Welcome to a free screening of the documentary film Inventing Tomorrow at Babel in Malmö. The School of Arts and Communication (K3) at Malmö University is inviting visitors to this film screening as part of its 20th anniversary celebrations.

Before the screening, there will be a set with DJ Farkas and a presentation on how K3 is currently working with research for the future. After the film, we’ll offer cake and a chance to meet and mingle with K3 employees.

Time: Tuesday, November 6.
Doors open at 19.00, the K3 presentation starts at 19.45, and the film screening starts at 20.00.
Location: Babel, Spånggatan 38, Malmö.
Language: The film will be English and the talk will be in Swedish.

Read more in English

Read more in Swedish