Aktiviteter under universitetsfirandet – vad händer på KS?

Är du ansvarig för en konferens, utställning eller någon annan större aktivitet under perioden 20 oktober 2017 till 31 augusti 2018?

Jag håller på att samla in vad Kultur och samhälles institutioner och andra plattformar och nätverk har på gång inför Universitet 2018-jubileet. Skicka ett mejl till mig, Johanna Svensson, johanna.svensson@mah.se, kommunikatör och KS kontaktperson för Universitet 2018, om du jobbar med något och vi inte redan har haft kontakt. Tack!

Är du Urbana studiers nya prefekt?

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2000 studenter. Som prefekt är du verksamhetsansvarig för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du företräder arbetsgivaren och har personalansvar för de tre enhetscheferna och institutionens professorer samt ansvarar för institutionens budget. Du har även till uppgift att strategiskt leda och utveckla verksamheten vidare samt aktivt arbeta med kvalitetssäkring. Den 1 januari 2018 får Malmö högskola universitetsstatus och blir Malmö universitet.

Om du själv inte är Urbana studiers nya prefekt men vet någon annan som borde söka – tipsa och sprid annonsen!

Vi behöver din ansökan senast den 30 juni.
http://bit.ly/2rK4NJt

Förlängd deadline för sessionsidéer till konferens

Ämneskonferensen för företagsekonomi, FEKIS, som i år har temat ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen”, har förlängt deadline för sessionsidéer till den 13 juni. Även du som inte är företagsekonom men har forskningsperspektiv som är intressanta för konferensen tema är välkommen att skicka in ditt bidrag. Läs mer på mah.se/fekis2017.

Ung Svensk Form

Har du studenter som gör bra examensarbeten eller har gjort andra projektarbeten inom arkitektur, industridesign, mode, grafisk form, möbeldesign, konsthantverk, textil, rörlig bild, illustration – här är ett tips från Ung svensk form.

Nu är anmälan öppen till den nya upplagan av designtävlingen Ung Svensk Form. 2018 firar tävlingen 20 år och det firas med bl a flera nya stipendier, bl a ett i samarbete med japanska ASKUL.

Här är länk till anmälan:

http://ungsvenskform.se/om-ung-svensk-form/tidigare/usf-2018/

Här är länk till juryn, där vi bl a har representanter från IKEA, Konstfack, Massive Entertainment och Spotify:

http://ungsvenskform.se/jury2018/

I år har vi också extra många stipendier att dela ut:

http://ungsvenskform.se/stipendier-2018/

Ung Svensk Form 2018 – nya stipendier och 20-årsjubileum
Ung Svensk Form är en årlig designutmärkelse och en utställning som genomförs av Svensk Form. 2018 firar utmärkelsen 20 år och det kommer att firas ordentligt. Många nyheter i form av nya stipendier utlovas, bl a ett i samarbete med japanska ASKUL.

Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare verksamma i Sverige eller svenska medborgare verksamma utomlands. Formgivare som är födda 1981 eller senare är välkomna att söka. Äldre sökande kan delta om de är studerande vid ansökningstillfället.

Vi välkomnar bidrag från alla områden: arkitektur, industridesign, mode, grafisk form, möbeldesign, konsthantverk, textil, rörlig bild, illustration m.m. Ung Svensk Form är fritt från kategorier – Allt är välkommet!

Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete med IKEA, Malmö Stad och Stockholm Furniture & Light Fair

Sista dag att anmäla bidrag är 18 september 2017.

Dags att nominera hedersdoktorer / Nomination of honorary doctorate

Nominering av hedersdoktorer för Kultur och samhälle! (in English below)
Det är dags att nominera hedersdoktorer för Kultur och samhälle 2017.

Nomineringen mailas till ks_dekan@mah.se senast torsdagen den 11 maj tillsammans med en lättillgängligt formulerad motivering på 100-150 ord, som kan ligga till grund för den slutgiltiga motiveringstexten i pressmeddelande och promotionsskrift.

Mer information finns  i beslutsdokumentet Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Här hittar du Kultur och samhälles hedersdoktorer hittills.

———————————–

Nomination of honorary doctorate for Culture and Society! 
It is time to nominate honorary doctorate for Culture and Society 2017.

E-mail the nomination to ks_dekan@mah.se no later than Thursday 11th May, together with a readily formulated motivation of 100-150 words, which will form the basis for the final motivation text in the press release and promotion.

For more information, see the decision document Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle (in Swedish).