Maria Hellström Reimer invald i Nationalmuseums insynsråd

Maria Hellström Reimer, professor i design på K3, har på uppdrag av kulturdepartementet blivit invald som ledamot i Nationalmuseets insynsråd. 

Insynsrådets uppgift är att ge myndighetschefen råd och vara en viktig del i demokratifrågan om allmänhetens förtroende för myndigheten. Uppdraget som ledamot sträcker sig över tre år.

I rådet sitter även Nationalmuseums överintendent Berndt Arell, företagsekonom Anders Sylvén, museikonsult Ann Strömberg och civilekonom Yvonne Gustafsson. Maria Hellström Reimer ersätter Sara Kristofferson, professor i designhistoria på Konstfack, som ledamot.

Läs mer här: http://www.mah.se/medarbetare/Medarbetarnyheter/Medarbetarnyheter-2017/Maria-Hellstrom-Reimer-invald-i-Nationalmuseums-insynsrad/

 

The Migration Seminar Spring 2017

The Migration Seminar is a multidisciplinary forum for researchers from all faculties at Malmö University with an interest in migration, integration, diversity and related issues. Master students interested in the research field are also invited and welcome to participate in the Migration Seminar. The purpose of the seminar is to facilitate exchange of ideas and knowledge, and to stimulate pluralism of perspectives, theories and methods. The seminar offers a wide variety of research related activities ranging from paper and project presentations to especially invited public figures and panel debates. It also hosts the seminar series of the Willy Brandt Guest professor. As the seminar has a distinctly international profile, both with respect to attendance and topics, most sessions are held in English.

The Migration Seminar Spring 2017

K2 söker forskningsledare och forskningsprojekt

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik utlyser idag 1) Inbjudan till att vara med och bidra till nästa generations forskningsprojekt inom kollektivtrafik  2) Tre forskningsledare som vill bidra till forskning om kollektivtrafikens roll för attraktiva och hållbara städer och regioner.

Bidra till ny kollektivtrafikforskning

Var med och bidra till nästa generations forskningsprojekt i K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Totalt satsar K2 cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning under åren 2018-2019. Forskningsprojekten ska utgå från K2:s forskningsinriktning, ha en ekonomisk omfattning på ca 2-4 miljoner kronor och en tidsram på 1-2 år. Totalt bedöms att 8-12 projekt kan startas inom ramen för satsningen. Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö högskola, eller VTI, men även forskare från andra universitet och högskolor kan medverka i projekten. Projektskiss skickas elektroniskt och enligt anvisad mall senast den 31 mars kl. 14.00 till K2:s handläggare anders.wretstrand@tft.lth.se.

Läs mer: http://www.k2centrum.se/artikel/var-med-och-bidra-till-nasta-generations-forskningsprojekt-i-k2

Uppdrag vid K2 som forskningsledare

K2 söker nu tre forskningsledare som vill bidra till forskning om kollektivtrafikens roll för attraktiva och hållbara städer och regioner. Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer. Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer – Lunds universitet, Malmö högskola, VTI, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting eller Region Skåne.

Sökande förväntas ha doktorsexamen eller motsvarande akademisk bakgrund och dokumenterad vetenskaplig skicklighet samt flera års erfarenhet av forskning inom transportområdet eller annan relevant inriktning. Yrkeserfarenhet från myndighet eller företag är meriterande.

Läs mer: http://www.k2centrum.se/artikel/vi-soker-forskningsledare-till-k2

Ebola documentary screening & producer talk, 3 February

Dear all,

Next week Friday, 3 February, you are welcome to join the ComDev team for a screening of the documentary We Want To Live – Liberia’s Fight Against Ebola followed by a discussion withExecutive Producer Antje Boehmert.

“WE WANT YOU TO LIVE – Liberia’s fight against Ebola” is a documentary about the devastation the Ebola outbreak has brought upon Liberia. How do people experience an epidemic that was out of control for months, that destroyed the country’s health system and left fear and mistrust in cities and villages? WE WANT YOU TO LIVE – Liberia’s fight against Ebola tells the story of Stanley Juah, a father of four who, through one of his sons, brought the virus to his village and who is now held accountable for the deaths of fourteen people. Stanley’s last hope rests with a Reverend who tries to seek the community’s forgiveness on his behalf. There are health workers such as the nurse Mabel Musa who struggle in the face of this biblical task. After thousands who have perished, Mabel realizes how her country and her people are starting to surrender to this epidemic.

(From the documentary’s website http://ebolaueberleben.de/en/) 

The panel after the screening will discuss ethical questions of crisis journalism, documentary film-making best practices as well as the collaboration between the project and the Pulitzer Center for Crisis Reporting, exploring new forms of story-telling and financing.

All welcome!

The screening of the 55-minute documentary will start at 14:00 sharp and we have time for Q&As and discussion until 16:30. 

We will meet in the ‘TV Studio’ in Orkanen, room C323.

Tobias Denskus & the ComDev team

Välkommen till KS yoga vårterminen 2017

Tid: 12-13 på torsdagar enligt nedanstående datum.

2 februari, rum NIC0826
9 februari, rum NIB0314
16 februari, rum NIC0826
(uppehåll v 8 sportlov, 23 februari)

2 mars, rum NIC0826
9 mars, rum NIC0826
16 mars, rum NIC0826
23 mars, rum NIC0826
30 mars, rum NIC0826

6 april, rum NIC0826
(uppehåll v 15, 13 april skärtorsdagen)
20 april, rum NIC0826
(uppehåll v 17, 27 april)

4 maj, rum NIC0826
11 maj, rum NIC0826
18 maj, rum NIB0314
(uppehåll v 21, 25 maj Kristi himmelsfärd)

1 juni, rum NIC0826
8 juni, rum NIB0314

Anmälan görs här https://clients.mindbodyonline.com/classic/ws?studioid=194818&stype=-98

KS yoga vårterminen 2017 (pdf)

Studenter som förändringsagenter

Under andra året på programmet Grafisk design, K3, genomför studenterna en projektkurs där de arbetar som om de var designbyråer. Sex grupper arbetar utmaningsbaserat utifrån samma utmaning från en verklig uppdragsgivare, och tillämpar en väl beprövad metod som kursansvarig Christel Brost har skapat. I år har studenterna Försvarsmakten som uppdragsgivare.

Läs mer om metoden: http://mah.se/Samverkan/studentsamarbeten/Studenter-som-forandringsagenter/

 

Konferens: Att skapa staden: Identitet, minne och delaktighet

Välkommen till en konferens arrangerad av Institutet för studier i Malmös historia
9-10 februari 2017

Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas?

Läs mer och anmäl dig här – senast den 15:e eller så länge det finns plats

Anmäl dig till konferensen Genus i profession

Konferensen vänder sig till forskare, undervisande personal, doktorander, studenter på kandidat-, magister- och mastersnivå samt yrkesverksamma med intresse för genus och profession.

Genuskollegiet på Malmö högskola bjuder in till konferens som syftar till att problematisera praktiker, förutsättningar och föreställningar om genus i professionella verksamheter och professionsutbildningar.

Anmälan och kostnad
Deltagandeavgiften är 500 kr exkl. moms. För studenter, oavsett lärosäte, är deltagandet kostnadsfritt men anmälan är bindande. Under konferensdagen serveras för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand. Sista dagen för anmälan är den 20 januari.

Plats: Malmö högskola, Orkanen sal D1331

Anmäl dig till konferensen här