Ambassadors visit RUCARR for May 22 seminar on Caucasus

Hundred years have passed since the disintegration of the Russian Empire and the declared independence of several countries in the Caucasus including Georgia, Azerbaijan and Armenia and the North Caucasian Mountain Republic. To commemorate this anniversary, RUCARR organizes a one-day seminar where several ambassadors and researchers discuss the contemporary role and importance of these short-lived periods of independence.

The seminar includes discussions with Malkhaz Kakabadze, the Ambassador of Georgia to Sweden and Finland, Adish Mammadov, the Ambassador of Azerbaijan to Sweden and Artak Apitonyan, the Ambassador of Armenia to Sweden. The two morning sessions are devoted to Georgia and Azerbaijan, and the two afternoon sessions will focus on Armenia and the Mountain Republic.

See the full seminar program here: http://wpmu.mah.se/rucarr/

WHEN AND WHERE:
Tuesday May 22, 9:30-16:15
Niagara building 5th floor, Malmö University, Nordenskiöldsgatan 1.
Meeting-point on the 5th floor by the C elevator.

To attend the seminar, please register ASAP via this link or by sending an email to anastasia.egorova@mau.se.

For more information about the seminar, please contact rucarr@mah.se 

English Studies student receives Global Swede Award

Each year, the Swedish Institute, The Ministry of Enterprise and Innovation and The Ministry for Foreign Affairs jointly recognise a number of exceptional international students at the Global Swede Award ceremony in Stockholm. The initiative aims to inspire students to act as ambassadors for Sweden and to strengthen international ties with future leaders. In order to be nominated, international students must show entrepreneurship and innovation in their field.   

All Swedish universities have the opportunity to nominate a student who shows both academic and extracurricular talent. Fish, who is in his last year of English Studies, was nominated by his professors for his A-grade average and role as editor of the transnational student magazine Pupil. 

Read the whole article here. 

Five-year research project on archiving comes to an end

For Malmö University research project Living Archives, the end is just the start. The final event was not just a celebration, but a way to continue the dialogue around digitisation, power and the future of archiving.

Living Archives was started by a team of researchers from very different fields to explore the challenges of working with archives in an increasingly digitised society. They wanted to understand how and why archives are important for public heritage and memory, and how technology has transformed archiving practices.

The project’s final event, held at Malmö Art Museum, included panel discussions and performances, and showcased the many alliances that Living Archives has formed with artists and cultural organisations outside the University. Susan Kozel, professor of new media and project leader of Living Archives, says the event was a way to look forward, rather than looking back.

“We wanted the event to draw in past as well as present collaborators who might be interested in seeing what could possibly come next.”

Read the full interview with Susan Kozel here. 

       

Ny bok om högutbildade migranters situation i Sverige

Välkomna på boksläpp för forskningsantologin Högutbildade migranter i Sverige. På boksläppet den 24 maj presenteras boken av redaktörerna Maja Povrzanović Frykman, forskare vid Institutionen för globala politiska studier, samt Magnus Öhlander, forskare vid Stockholms universitet.

Högutbildade migranter i Sverige, utgiven på Arkiv Förlag, innehåller aktuell forskning om högutbildade migranters situation i Sverige. I bokens 14 artiklar delar författarna med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

NÄR OCH VAR:
Torsdag den 24 maj kl. 16-17 i Orkanen, Gäddan våning 1, Citadellsvägen 7, Malmö universitet. Vid boksläppet bjuds på vin/dryck och tilltugg.

Kompletterar bilden av migration
Idag dominerar flyktingar den svenska diskussionen kring migration. Boken kompletterar bilden av migration till Sverige genom att fokusera på den understuderade grupp högutbildade migranter som på egen hand söker sig till Sverige för att arbeta. Akademi, hälso- och sjukvård samt IT-bolag är sektorer av svensk arbetsmarknad som till stor del är beroende av högutbildade migranter, enligt Maja Povrzanović Frykman, som är professor i etnologi vid Institutionen för globala politiska studier och en av bokens redaktörer.

Boken fokuserar också på livssituationen för de högutbildade migranter som sökt sig till Sverige på eget bevåg och som saknar det juridiska och ekonomiska stöd som ofta erbjuds de personer som rekryterats av större svenska företag. Ett tredje fokus i forskningsantologin är gruppens välmående. Boken beskriver hur det är att leva som högutbildad migrant i Sverige och hur de utmaningar som gruppen möter inom arbetslivet, familjelivet och det sociala livet påverkar individernas välmående. Genom etnografisk kvalitativ forskning erbjuder boken nya insikter inom detta relativt outforskade område.

Boken är skriven för en bred läsekrets av forskare, studenter, journalister, tjänstemän, politiker och en intresserad allmänhet. Från Malmö universitet har följande personer bidragit med kapitel till boken:

  • Henrik Emilsson har skrivit kapitlet Högutbildade migranter i Sverige. En introduktion.
  • Nahikari Irastorza och Pieter Bevelander är författare av kapitlet Politik för arbetskraftsinvandring. Erfarenheter av den svenska modellen.
  • Paula Mulinari har bidragit med kapitlet Att vara högutbildad och flykting. Erfarenheter hos utomeuropeiska läkare som kom till Sverige som flyktingar.
  • Maja Povrzanović Frykman är redaktör för boken och medförfattare av kapitlet Yrkesvardag mellan friktion och integration. Polskfödda läkare i Sverige.

Mer information om boken finns på förlagets hemsida

Länk till eventet i Malmö universitets kalender

I huvudet på Magnus Nilsson

På torsdag är det dags för I huvudet på en professor med Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid K3. Titeln på föreläsningen är: Arbetaren – Kan skönlitteraturen uppgradera bilden av arbetarklassen?

Plats: Restaurang Niagaras café på andra våningen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1

Tid: klockan 17.00-18.00.Dörrarna öppnar klockan 16.30. Öl/vin/kaffe/te och tilltugg finns till försäljning.

Läs mer och se en film i kalendern.

Nominera till Humtankpriset 2018!

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för fjärde året i rad Humtankpriset till en eller flera akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet.

Vem eller vilka tycker du har i handling demonstrerat humanioras relevans på ett särskilt förtjänstfullt sätt under det senaste året? Var med och påverka med din nominering! Årets pristagare ska vara en person eller grupp av personer som på ett innovativt sätt har satt humanistiska kunskaper i rörelse genom samverkan.

Fram till 1 juni kan alla lämna in en nominering. Pristagaren utses sedan av en jury bestående av Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap (Malmö universitet); Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap (Karlstads universitet) och Roine Viklund, lektor i teknikhistoria (Luleå tekniska universitet). Alla tre verkar i Humtank.

Tidigare pristagare av Humtankpriset är Sharon Rider, professor i filosofi (2015), och
Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosof (2016), båda vid Uppsala universitet. Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, tilldelades priset 2017.

– Under de senaste åren har vi i Sverige och världen sett stora förändringar som påverkar oss i allt högre grad i vår vardag. Flera av världens ledare uppvisar faktaresistens och en ambivalent tolkning av det som sker inom politiken och fake news sprids snabbt från olika avsändare, krig och våld driver på migrationen från exempelvis Mellanöstern och Östafrika och människor söker skydd i vår del av världen vilket innebär att olika kulturer och religioner ska mötas och samsas. Behovet av humanistisk kunskap har sällan varit större. Humaniora är fundamentalt för att förstå orsakerna och sammanhangen till allt detta. Utan kunskaper om språk, religion och historia är det svårt att sätta skeenden i perspektiv, säger Roine Viklund från Humtank.
Nomineringar – åtföljda av en kort motivering – lämnas till Humtank fram till 1 juni via
någon av följande kanaler:
• Twitter: #humtankpriset2018 @HumtankSverige
• Facebook: facebook.com/humtank
• E-post: info@humtank.se

Priset kommer att delas ut vid bokmässan i Göteborg, 27-30 september 2018. Information om utdelningen följer senare.
För frågor och information: Roine Viklund (LTU), 0920-49 16 50
Mer information om Humtank på humtank.se

Intresseanmälan: Studierektor vid polisutbildningen

Malmö universitet söker studierektor för polisutbildningen som startar i januari 2019. Vi välkomnar då 96 studenter. Polisutbildningen har antagning varje termin. 

Om uppdraget

Att vara studierektor vid polisutbildningen när utbildningen startar för första gången innebär många utmaningar och spännande arbete. Som studierektor kommer du att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till polisutbildningen. Tillsammans med föreståndaren, övriga personer knutna till utbildningen, de fakulteter som tillhandahåller lärarresurser både vid Malmö universitet men även från andra lärosäten samt Polismyndigheten, deltar du i planering, bemanning, uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av utbildningsuppdrag. Ansvaret inkluderar administrativt stöd i kursplanearbete. Ytterligare uppgifter kan tillkomma.

Eftersom det är första gången vi gör denna uppdragsutbildning har du stora möjligheter att påverka uppbyggandet och utförandet av studierektorsuppdraget.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning och erfarenhet från liknande uppdrag eller annan akademisk administration. Organisationen är under uppbyggnad och uppdraget ställer därför höga krav på självständighet, flexibilitet samt kommunikativ förmåga och lyhördhet gentemot medarbetare och andra intressenter. 

Du har god förmåga att förmedla information och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Uppdraget gäller främst fram till årsskiftet, därefter diskuteras uppdragets utformning. Du kommer att vara placerad vid Enheten för polisutbildning. Omfattning  50 % eller mer. Vi kan se olika möjligheter vad gäller form och villkor samt startdatum för uppdraget. Därför kommer det att diskuteras, individuellt med den som erbjuds det.

Övrigt

Behörig att söka uppdraget är den som är tillsvidareanställd vid Malmö universitet.

Intresseanmälan om uppdraget som studierektor bereds av en grupp bestående av föreståndaren för polisutbildning, dekanen för Hälsa och samhälle samt prorektor, och beslut kommer att ske i samråd med berörd institution/prefekt. Intresseanmälan ska vara förankrad hos berörd prefekt/motsvarande.

För mer information, kontakta föreståndare Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se.  

Intresseanmälan skickas till HR-administratör peter.supstiks@mau.se senast 18 maj 2018. I intresseanmälan bör anledningen till att du söker uppdraget framgå, samt argument varför du är särskilt lämplig för uppdraget genom ett kortare personligt brev samt CV.

Vart är bostadspolitiken på väg? Välkommen på paneldebatt

För sjunde året arrangerar Malmö universitets enhet för fastighetsvetenskap ”Malmö Real Estate Research Conference”, en tvådagars workshop om banbrytande fastighetsrelaterad forskning. I samband med den är du välkommen till den öppna  paneldebatten ”Valår; Vart är bostadspolitiken på väg?” den 18 maj. Plats: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, sal NIC:0E11. Tid: 11.00-12.00. 

Moderator är Lotta Strömgren Jönsson, ordförande i Centrum för fastighetsföretagande.

Paneldeltagare:

  • Martin Grander, doktorand Malmö universitet 
  • Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen 
  • Hillevi Larsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna Malmö, ledamot Civilutskottet
  • Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna 
  • Anne-Marie Pålsson, lektor Lunds universitet

Välkommen att delta! Anmäl dig här. Paneldebatten arrangeras i samarbete med Centrum för fastighetsföretagande, Samhällsbyggarna och ISU.

Real Estate Research Conference 2018

Syftet med konferensen är att höja den fastighetsvetenskapliga disciplinens kvalitet och status och skapa partnerskap för att möta utmaningar både i regionen och på internationell nivå.

Forskare inom fastighetsområdet är välkomna till konferensen för att ta del av den senaste forskningen, utbyta idéer, utöka sitt nätverk och träffa forskare och yrkesverksamma. Fullständigt program kommer att finnas på konferensen hemsida.

Kontakta Peter Palm om du har frågor kring paneldebatten eller konferensen.

Docentföreläsningar

Välkomna till två  docentföreläsningar vid Institutionen för urbana studier.
 
Karin Grundström
Gated communities – finns de i Sverige? Forskning i ord och bild.
25 april kl 13.15-14.00
Orkanen sal OR:A426/28
Mingel i cafét Niagara vån 7
 
Marwa Dabaieh
Feather light refugee housing in Sweden
23 May, kl 15.00-15.45
room NI:A0411
Mingle in the cafe floor 7 in Niagara

Inside the mind of a professor: Digital parenting

How can social media be used to create new norms? Parents of children with disabilities often experience that their understanding of what is considered normal differs from other families’ perceptions. It can be easier to share triumphs and challenges, that may otherwise be difficult to express, in a private Facebook group. In such groups, parents find a community in which the framework for what is considered normal can be expanded. The Facebook group becomes a sum of imagined possibilities. Pille PruulmannVengerfeldt is Professor in Media and Communications at Malmö UniversityShe is also a parent of a child with disabilities. Among other topics, her research explores how social media can be used to support parents of children with disabilities.

The event is a part of the lecture series titled Inside the mind of a professor – meet and mingle with Malmö University researchers. Please sign up to be notified of any changes to the programme.

Registration

Where: Restaurant Niagaras cafe 2nd floor, Nordenskiöldsgatan 1 

Doors open at 4.30 PM. Beer/wine/coffe/the and snacks will be available for sale. The lecture takes place between 5-6 PM.