Brev från HS nya dekan Anders Kottorp

I augusti tillträder Anders Kottorp som ny dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle. Anders är för tillfället professor i arbetsterapi vid University of Illinois at Chicago och har tidigare varit verksam vid Karolinska Institutet. Läs medarbetarnyheten här

Brev från nya dekanen

Anders Kottorp har skrivit ett brev till er medarbetare på fakulteten.

Brevet på svenska

Brevet på engelska – vänligen vidarebefordra till era engelsskpråkiga kollegor

Ny dekan på HS tillträder 1 augusti

Det blir Anders Kottorp, professor i arbetsterapi, som tar över som fakultetens nya dekan. Han tillträder den 1 augusti och kommer närmast från University of Illinois at Chicago. Mer information om Anders Kottorp och hans tillträde kommer längre fram men du kan läsa mer om honom på UICs hemsida.

Thomas Arnebrant sitter som tillförordnad dekan fram till den 1 augusti. 

Ta chansen att nominera en kollega – förlängd nomineringstid till 1 maj!

Malmö högskola söker nya dekaner för fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle samt Odontologiska fakulteten. Annonser finns här: www.mah.se/ledigaanstallningar

Passa på att ta chansen att nominera en kollega som skulle passa för uppdraget! Nomineringstiden är förlängd till 1 maj 2016.

Som dekan vid en fakultet ska du driva det strategiska arbetet genom att utöva ett akademiskt och inkluderande ledarskap. Uppdraget som dekan är på tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Start 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse. Uppdraget förenas med en tillsvidareanställning.

Gör så här för att nominera
En nominering ska, förutom namn på den du nominerar, även innehålla en kort motivering och skickas till HR-specialist: gertrud.svensson@mah.se.

Glöm inte att ange till vilket uppdrag du nominerar.

Läs mer om uppdragen

Glöm inte lägga in forskningsarbetena i MUEP inför årsredovisningen

Årets produktion ska vara registrerad senast 2015-12-18 för att ge utrymme för kvalitetskontroll av Biblioteket samt eventuell komplettering.

Här hittar du instruktioner för registrering.

Tänk på att lämna komplett biblio­grafisk information till varje publikation, för att intresserade alltid ska kunna få korrekt och fullständig referens via MUEP.

Hälsar Thomas Strandberg, kanslichef

Externfinansiering viktig för forskningen vid HS

Vår forskning bygger till stor del på externa anslag. Fakulteten har över åren visat sig mycket framgångsrik i att attrahera externa medel från såväl nationella som internationella källor. I nuvarande ansökningsomgångar har forskare vid fakulteten hållit sig väl framme vad gäller ansökningar till VR, KK-stiftelsen, Forte, EU samt en rad andra finansiärer. Utfallet i årets utlysningar är till stor del fortfarande okänt men vi fick häromdagen ett glädjande besked. Det gäller ett projekt för finansiering av ett så kallat post-doc projekt dvs ett projekt som finansierar en yngre forskare på väg mot ytterligare akademisk meritering. Från fakultetens sida tycker vi att det är extra uppmuntrande då det dels ger utrymme för utveckling hos forskaren själv men även stimuli för forskargruppen som kan behålla kompetensen i verksamheten. Projektet  drivs i samverkan med näringsliv vilket också innebär att vi utvecklar dessa viktiga kontaktytor. Det aktuella forskningsprojektet, för vilket Sebastian Björklund beviljats drygt 1.9 miljoner kronor från KK-stiftelsen, handlar om porösa kiselpartiklar och kombinerar grundforskning med viljan att förstå hur man kan använda kiselpartiklar för att förbättra egenskaperna hos olika material. Nanoporösa kiselpartiklar har anmärkningsvärda egenskaper på grund av deras kontrollerbara struktur och porositet, samtidigt som det är ett extremt lätt material, vilket kan utnyttjas för att utveckla material med nya och önskvärda egenskaper, konstaterar Björklund. Projektet kommer bedrivas i samverkan med näringslivet, partners är Delta of Sweden och Nordiska Dental, och kommer därför både stärka min utveckling mot att bli en självständig forskare och leda till förnyelse hos deltagande företag, vilket är glädjande och motiverande för mig säger Björklund.

Välkomna till Nytt från HS!

Nu kör Hälsa och samhälle igång en blogg som ersätter tidigare nyhetsbrev från fakulteten. Det finns flera fördelar med kanalen, bland annat att informationen kommer att läggas ut löpande av flera olika medarbetare, vilket skapar ett dynamiskt flöde och en mångfald av röster.
Såväl KS som TS har goda erfarenheter av liknande bloggar.

Tanken är att HS-bloggen skall hålla oss alla informerade om vad som händer, händelser som olika verksamheter vill uppmärksamma etc. Det blir också ett sätt för oss i ledande befattningar inom fakulteten och ute på våra institutioner att på ett lättsamt sätt förmedla aktualiteter och väsentligheter i våra verksamheter.

Som dekan har jag som ambition att löpande skriva blogginlägg. Just nu är t.ex. avvecklingsarbetet med HV-institutionen inne i en fas där konsekvensanalyser på de tilltänkta mottagande institutionerna kommer att ske de närmaste veckorna. Efter facklig samverkan 6 maj är det tänkt att fattas ett slutligt beslut om överföring av berörda verksamheter till 1 juli. I praktiken övergår tidigare HV-verksamheter till sina nya institutioner efter semesterperioden. Det är inte aktuellt med någon förändring av dessa befintliga verksamheter i samband med överflyttning till andra institutioner. Jag ser fram emot förverkligade av de förslag på utvidgade och nya utbildningar som för närvarande är föremål för granskning av MAH:s programutskott (hearing 27 maj)!