Lite tomt i kanslikorridoren måndag och tisdag

Måndag och tisdag, 7-8 maj, är många av studieadministratörerna på “Administratörskongressen”, ett evenemang som återkommer vart tredje år och samlar administratörer från hela lärosätessverige.

Lämna ett svar