Till kursansvariga lärare på termin 1 i alla program på grundnivå

I och med att det inte längre är möjligt att förboka lokaler till våra fakultetsintroduktioner som Viktoria förr brukade samordna och boka lokaler till innan ni lämnade in era schemaunderlag, får ni från och med nu inkludera dessa introduktioner i era övriga scheman där ni tycker de passar. Det handlar om ett två-timmars pass under terminens första dag som innehåller introduktion från dekan, bibliotek, studievägledare och studentkåren, och ett två-timmars pass med studenthälsan någon dag i första veckan på terminen. Skriv i era scheman att dessa pass kan sambokas med andra program, så det blir tydligt för lokalbokarna. (Viktoria brukade, t.ex., samboka Biomedicin med Kriminologi i en 90-sal eller aulan på HS, och Socionomprogrammet med FUNKA på Gäddan osv)

Lämna ett svar