Info om förbättringar i HS-huset

Den 19/12 är biblioteket stängt för studenter. Samtliga bord på våning 3 ska bytas ut och el-lösningar och sittplatser ska förbättras. På våning 4 ska bordsskivorna bytas ut och nya eluttag med USB ska installeras. 

Under vecka 49 byggs utskriftsstationerna om på våning 2-4 i studentdelen (hus U). Det ska bli bättre förvaring för papper och bättre källsorteringsmöjligheter. Studenterna ska kunna skriva ut som vanligt men om det blir problem hänvisas de till skrivaren på våning 4 i biblioteket. 

Den 13/1 (lördag) ska stolarna i samtliga föreläsningssalar och studentutrymmen bytas ut. Huset kommer därför vara helt stängt för studenter den dagen. Tömningen av befintliga stolar kommer att påbörjas redan på fredagen den 12/1 på eftermiddagen, men endast i de salar som inte är bokade.

Sal U106 ska bli en testmiljö i arbetet för en aktiv lärandemiljö. Den 13/1 får salen  stolar på hjul och samtliga väggar ska målas i whiteboardfärg för att uppnå en flexibel miljö. 

De nya grupprummen för studenter, trapphusdörrar, stillarummet och det nya studentpentryt på våning 3 kommer få nya och tydligare uppmärkningar i dekor så att det blir lättare att hitta dit. 

Nya fasadskyltar med vårt nya namn och vår nya logotyp kommer sättas upp under vecka 49 och 50. 

Kontaktperson vid frågor: Agnes Adersjö

Lämna ett svar