Boksläpp: Konsumenträtt med skuldsanering av Mikael Matteson

Mikael Matteson är universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisar bland annat på socionomprogrammet.

När & var: 24 augusti, i Orkanenbibliotekets cafédel kl. 16-17

Välkommen!

Lämna ett svar